11.01.2013

C. Cieślukowski o PROW

10 stycznia 2013 roku minęły dwa lata pracy Cezarego Cieślukowskiego na stanowisku Członka Zarządu Województwa Podlaskiego. Przedstawiamy podsuwmowanie działalności w tym okresie C. Cieślukowskiego zaprezentowane na konferencji prasowej.


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - na dzień 15 października 2012 roku


W zakresie działania 3.2.1 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Gminy: Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka Tartak, Szypliszki i Wiżajny, skorzystały ze wsparcia finansowego przy realizacji projektów w zakresie gospodarki wodno- ściekowej (oczyszczalnie ścieków, zaopatrzenie w wodę, sieć wodno kanalizacyjna, budowa lub remont wodociągów) na łączną kwotę ok. 21 811 461,21 przy dofinansowaniu ok. 12 mln.


W zakresie działania 3.1.3. Odnowa i Rozwój wsi

Bakałarzewo- remont placu publicznego, Filipów- Gminne Centrum Kultury oraz zagospodarowanie okolicznych plaż, Jeleniewo i Raczki- boisko wielofunkcyjne, Rutka Tartak- Orlik i boisko oraz chodniki, Wiżajny- remont świetlicy Gminnej, Szypliszki-  remont biblioteki i rewitalizacja terenów w centrum wsi Słobódka, Przerośl- modernizacja placu/rynku, Rozbudowa Centrum Kulturalnego wsi Sobolewo (gmina Suwałki). Łączna kwota Projektów- 6 947 303,98 zł przy dofinansowaniu ok. 3,5 mln.

 

Oś IV LEADER Odnowa i Rozwój wsi

Bakałarzewo- bulwar nad rzeką Rospudą, Filipów- zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych, Jeleniewo- remont biblioteki Publicznej- domu kultury gminy, Szypliszki- zagospodarowanie centrum, Wiżajny- rewitalizacja zieleńca wiejskiego. Łączna kwota Projektów 897 504,85zł dof. 462 265,00 zł


Oś IV LEADER- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów

Jeleniewo 3 proj. na kwotę 100 tys zł przy dof. ok 50 tys. , Rutka- Tartak 4 projekty na 150 tys. przy dof. 91 tys., Szypliszki 6 proj. Na 170 tys, dof. 110 tys., Wiżajny 4 proj. (130 tys., dof. 75 tys.), Bakałarzewo 6 proj. (130 tys., 85 tys dofinansowania), Filipów 4 proj.

(120 tys. Dof. 70 tys.), Przerośl- 4 projekty (150 tys., dof. 90 tys.), Raczki- 4projekty (195 tys., dof. 100 tys.), Suwałki- (568 tys., dof.

314 tys.)


Wykaz inwestycji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007 - 2013 w powiecie suwalskim (stan na 15.10.2012 r.)

                         

Działanie 321 -  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

L.p.    Gmina    Nazwa beneficjenta    Nazwa operacji    Całkowita wartość operacji [zł]    Kwota pomocy (środki EFRROW)             [zł]    Zapłacona kwota pomocy            [zł]    Miejsce realizacj projektu

                            

1    Jeleniewo    Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej    Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jeleniewo  

 4 798 681,79    2 669 473,00    2 669 473,00    Sidory, Wodziłki, Łopuchowo, Udziejek, Błaskowizna, Bachanowo, Suchodoły, Szeszupka, Krzemianka, Jeleniewo, Leszczewo, Prudziszki, Szelment, Biała Woda, Suwałki       

2                  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej    Budowa przydomowych biologiczno- mechanicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeleniewo.    2 604 266,85    1 330 527,00    1 330 527,00    Sidory, Wodziłki, Łopuchowo, …    

3    Przerośl     Gmina Przerośl    Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków w miejscowości Przerośl.  

 3 216 546,93    1 961 706,00    1 145 515,00    Przerośl

4                Gmina Przerośl    Budowa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę w Gminie Przerośl    647 161,53    358 516,00    358 516,00    Krzywólka,Przerośl, Wersele, Zarzecze, Rakówek, Kolonia Przerośl

5    Raczki        Gmina Raczki    Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Raczkach    2 550 513,62    1 275 764,00    1 275 764,00    Raczki

6    Rutka-Tartak Gmina Rutka-Tartak    Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rutka-Tartak - Kadaryszki    236 929,00    146 194,00    146 194,00    Kadaryszki, Rutka-Tartak

7    Szypliszki    Gmina Szypliszki    Budowa wodociągu na terenie miejscowości: Kaletnik, Dębowo, Polule, Słobódka, Żyrwiny, Romaniuki, Aleksandrówka, Zaboryszki.    1 604 116,15    854 511,00    854 511,00    Kaletnik, Dębowo, Polule, Zaboryszki,  Słobódka, Żyrwiny, Romaniuki, Aleksandrówka

8                Gmina Szypliszki    Remont stacji wodociągowej we wsi Szypliszki    1 488 378,76    907 548,00    907 548,00    Szypliszki

9    Wiżajny        Gmina Wiżajny    Budowa stacji wodociągowej w Wiżajnach oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Laskowskie, Wiłkupie, Wiżajny, Marianka, Poplin    4 664 866,58    2 637 240,00    2 637 240,00    Wiżajny, Laskowskie, Wiłkupie, Stankuny, Marianka, Poplin, Rogożajny Wielkie, Rogożajny Małe

            RAZEM    21 811 461,21    12 141 479,00    11 325 288,00    

                              

Działanie 313/322/323 - Odnowa i rozwój wsi

L.p.    Gmina    Nazwa beneficjenta    Nazwa operacji    Całkowita wartość operacji [zł]    Kwota pomocy (środki EFRROW)             [zł]    Zapłacona kwota pomocy            [zł]    Miejsce realizacj projektu

                            

1    Bakałarzewo    Gmina Bakałarzewo    Remont placu publicznego z budową i przebudową obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej    511 593,89    314 504,00    313 747,00    Bakałarzewo

2                Gmina Bakałarzewo    Remont placu publicznego z budową i przebudową obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.    283 346,37    115 181,00    115 181,00    Bakałarzewo

3    Filipów        Gmina Filipów    "Budowa Gminnego Centrum Kultury w Filipowie"    949 000,00    500 000,00         Filipów

4                Gmina Filipów    Zagospodarowanie plaż gminnych w Filipowie Czwartym i Wólce    756 149,96    464 846,00    454 864,00    Filipów Czwarty, Wólka

5    Jeleniewo    Gmina Jeleniewo    Budowa placu(boisk) wielofunkcyjnego w miejscowości Jeleniewo.    269 044,89    165 396,00    165 396,00    Jeleniewo

6    Przerośl    Gmina Przerośl    Kształtowanie centrum miejscowości Przerośl poprzez modernizację  placu przy ul. Rynek    485 162,36    298 255,00    298 255,00    Przerośl

7    Raczki        Gmina Raczki    Zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach wraz z budową boiska wielofunkcyjnego    608 714,30    372 569,00    365 473,00    Raczki

8    Rutka-Tartak Gmina Rutka-Tartak    Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Rutce-Tartak    160 116,40  

97 658,00    97 658,00    Rutka-Tartak

9                Gmina Rutka-Tartak    Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (do piłki nożnej i wielofunkcyjnego) w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012"    975 000,00    399 592,00    399 592,00    Rutka-Tartak

10    Suwałki        Gmina Suwałki    Rozbudowa Centrum Kulturalnego wsi Sobolewo wraz z infrastrukturą techniczną.    266 310,00    109 188,00    107 111,00    Sobolewo

11    Szypliszki    Gmina Szypliszki    Rewitalizacja terenów w centrum wsi Słobódka    435 812,01    265 039,00         Słobódka

12                Gmina Szypliszki    Remont biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kaletnik    357 745,00    

219 925,00    199 131,00    Kaletnik

13    Wiżajny        Gmina Wiżajny    Remont budynku Świetlicy Gminnej w Wiżajnach    889 308,80    214 124,00         Wiżajny

            RAZEM    6 947 303,98    3 536 277,00    2 516 408,00    

                            

Oś IV Leader - Odnowa i rozwój wsi

L.p.    Gmina    Nazwa beneficjenta    Nazwa operacji    Całkowita wartość operacji [zł]    Kwota pomocy (środki EFRROW)             [zł]    Zapłacona kwota pomocy            [zł]    Miejsce realizacj projektu

                            

1    Bakałarzewo    Gmina Bakałarzewo    Bulwar nad rzeką Rospudą - nad jeziorem Sumowo    251 236,49    105 000,00    105 000,00    Bakałarzewo

2    Filipów        Gmina Filipów    Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Filipów.    177 926,55    

105 000,00    105 000,00    Filipów

3    Jeleniewo    Gmina Jeleniewo    Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo    

170 177,95    78 946,00    78 946,00    Jeleniewo

4    Szypliszki    Gmina Szypliszki    Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Szypliszki    138 350,00    85 051,00    85 051,00    Szypliszki

5    Wiżajny        Gmina Wiżajny    Rewitalizacja zieleńca wiejskiego w Wiżajnach    159 813,86    88 268,00    88 268,00    Wiżajny

            RAZEM    897 504,85    462 265,00    462 265,00    

                            

Oś IV Leader - 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów

L.p.    Gmina    Nazwa beneficjenta    Nazwa operacji    Całkowita wartość operacji [zł]    Kwota pomocy            [zł]    Zapłacona kwota pomocy            [zł]    Miejsce realizacj projektu

                            

1    Jeleniewo    Gmina Jeleniewo    Promocja gminy Jeleniewo poprzez oznakowanie tablicą informacyjno-promocyjną miejscowości Jeleniewo    6 580,70    3 768,80    3 755,00    Jeleniewo

2                Gmina Jeleniewo    Remont pomieszczeń pod działalność kulturalną domu kultury w Jeleniewie    52 702,40    25 000,00    25 000,00    Jeleniewo

3                Gmina Jeleniewo    Kultywowanie aktywności społecznej poprzez czynny udział w imprezach kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych. Kontynuowanie tradycji rodzinnych i społecznych poprzez działanie w organizacjach lokalnych np. OSP na terenie LGD.  

 40 220,40    23 100,00    23 098,00    Jeleniewo

          Razem    99 503,50    51 868,80    51 853,00    

1    Rutka-Tartak Gmina Rutka- Tartak    Remont infrastruktury pola namiotowego mad jeziorem Czarne we wsi Smolniki    44 034,00    

24 895,30         Smolniki

2                Furman Olgierd    Zagospodarowanie otoczenia gospodarstwa agroturystycznego poprzez zakup zestawu zabawowego do placu zabaw oraz modernizacja podgrzewania ciepłej wody poprzez montaż instalacji solarnej.    35 981,01    24 999,00         Pobondzie

3                Gmina Rutka-Tartak    Festyn kulturalno- sportowy "Smolnicka Anka".    29 028,00    16 520,00    14 493,03    Rutka-Tartak

4                Gmina Rutka Tartak    Plac zabaw w Rutce-Tartak miejscem rekreacji i wypoczynku.    43 000,00    24 672,13    24 471,54    Rutka-Tartak

          Razem    152 043,01    91 086,43    38 964,57    

1    Szypliszki    Świetlica Gminna w Szypliszkach    Jubileusz 30-lecia zespołu "Pogranicze"    25 000,00    17 500,00    15 135,33    Szypliszki

2                Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pogranicze"    Spotkania na pograniczu - pieśni pogrzebowe w tradycji ludowej    

10 673,00    7 471,10    7 119,21    Szypliszki

3                Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Słobódce    Żyjmy zdrowo na sportowo!    33 737,60    23 616,32         Słobódka

4                Ochotnicza Straż Pożarna    Tradycja Strażacka Wciąż Żywa    45 632,05    25 000,00    25 000,00    Kaletnik

5                Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pogranicze"    W Dolinie Szelmentki od świtu do zmierzch    35 700,00    24 990,00    24 990,00    Szypliszki

6                Koło łowieckie "Szelment" w Suwałkach    Jubileusz 25-lecia koła łowieckiego "Szelment"    16 332,25    11 432,57    

11 362,00    Becejły

          Razem    167 074,90    110 009,99    83 606,54    

1    Wiżajny        Stowarzyszenie "Macierzanka"    Rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego wsi oraz wzrost zaangażowania mieszkańców w rozwój regionu.    31 389,92    20 642,94    20 629,79    Wiżajny

2                Gmina Wiżajny    Doposażenie Świetlicy Gminnej w Wiżajnach    32 248,88    18 425,54         Wiżajny

3                Gmina Wiżajny    Z tradycją w przyszłość    45 641,00    24 908,87    24 908,87    Wiżajny

4                Gmina Wiżajny    Gminne Święto Plonów    17 558,20    10 815,14    10 815,14    Wiżajny

          Razem    126 838,00    74 792,49    56 353,80    

1.    Bakałarzewo    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bakałarzewskiej    Podniesienie atrakcyjności turystycznej  Bakałarzewa poprzez budowę Mostku Zakochanych oraz zaangażowanie młodzieży szkolnej w proces promocji gminy.    36 362,38    23 880,85         Bakałarzewo

2.                Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie    Festyn gwarowo-rekreacyjny "Pożegnanie lata" w Bakałarzewie    19 781,95    12 537,51         Bakałarzewo

3.                Gmina Bakałarzewo    Festyn kulturalno - rekreacyjny "Spotkajmy się na św. Jakuba" w Bakałarzewie    17 914,28  

 11 576,02    11 576,02    Bakałarzewo

4.                Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie    Festyn regionalno - rekreacyjny "Pożegnanie lata" w Bakałarzewie    

16 164,28    10 252,51    10 252,51    Bakałarzewo

                 Andrzej Stróżyk    Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie działki obiektu - "Skansen Fortyfikacji"    18 507,15    

12 955,00         Bakałerzewo

5.                Gmina Bakałarzewo    Festyn sportowo - rekreacyjny "Spotkajmy się na św. Jakuba" w Bakałarzewie    21 821,95  

 14 287,51         Bakałarzewo

          Razem    130 551,99    85 489,40    21 828,53    

1.    Filipów        Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie    Lato w Filipowie    39 156,71    21 246,40    21 246,40    Filipów

2.                Gminny Ośrodek Kultury i Sportu    "Festyn historyczny w Filipowie"    21 382,50    13 405,00    13 405,00    Filipów

3.                Gminny Ośrodek Kultury i Sportu    "Majówka z Raczkiem"    17 092,00    10 000,00    10 000,00    Filipów

4.                Gminny Ośrodek Kultury i Sportu    "Festyn Integracyjny w Filipowie"    43 294,66    24 700,00    24 700,00    Filipów

          Razem    120 925,87    69 351,40    69 351,40    

1.    Przerośl    Powiat Suwalski    Od boiska do igrzyska - sportowe spotkania na nowym boisku w Pawłówce    48 854,69    25 000,00    25 000,00    Nowa Pawłówka

2.                Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli    Festyn integracyjny NA PRZEROSKIM RYNKU    36 501,57  

 21 671,30    21 484,08    Przerośl

                 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i turystyki w Przerośli    Festyn folklorystyczny "Kultura ludowa, tradycja dla przyszłości oraz warsztaty muzyczne"    43 001,70    24 983,00         Przerośl

3.                Przeroskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Ziuna"    Dożynki Złote Kłosy    22 493,00    15 493,00    15 482,53    Przerośl

          Razem    150 850,96    87 147,30    61 966,61    

1.    Raczki        Powiat Suwalski    Ocalić od zapomnienia - promocja idei i dziedzictwa gen. hr. Ludwika Michała Paca.    55 628,85  

 25 000,00    25 000,00    Dowspuda

2.                Powiat Suwałki    Spiżarnia hrabiego Paca - promocja twórczości, rzemiosła i kuchni suwalskiej.    46 572,40    25 000,00    25 000,00    Dowspuda

3.                Gmina Raczki    "Rospuda Off Road Music" - warsztaty muzyczne nad Rospudą    44 430,00    24 885,70    24 885,70    Raczki, Dowspuda, Sucha Wieś

4.                Powiat Suwalski    Turystyka z historią w tle - promocja turystyczna i gospodarcza Doliny Rospudy.    48 813,90  

 25 000,00    25 000,00    Dowspuda, Lipniak

          Razem    195 445,15    99 885,70    99 885,70    

1.    Suwałki        Mackiewicz Agnieszka    KOMPLEKSOWY WYPOCZYNEK W OSINKACH    34 818,81    24 373,16    24 373,16    Osinki

2.                Gmina Suwałki    Suwalska wieś w tradycji ludowej    30 000,00    17 213,00    17 031,32    Przebród

3.                Bagińska Hanna    Wzrost atrakcyjności oferty Gospodarstwa Agroturystycznego "Magdalenka"    35 828,90    25 000,00         Poddubówek

4.                Gmina Suwałki    "Cudze chwalicie, swego nie znacie"    49 200,00    25 000,00         Stary Folwark, Przebród

5.                Biuro Usługowo - Handlowe "Mirage" Mirosław Szyszko    "Zbudowanie placu zabaw dla dzieci z altaną jako miejsca aktywnego wypoczynku całej rodziny" - elementem poprawy jakości życia na terenie realizacji LSR oraz zwiększeniem atrakcyjności turystycznej Suwalszczyzny    96 500,88    25 000,00    25 000,00    Leszczewek

6.                Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach    WYPOSAŻENIE KĄPIELISKA OŚRODKA PTTK W STARYM FOLWARKU    14 847,07    10 392,94    10 392,94    Stary Folwark

7.                GMINA SUWAŁKI    MUZYCZNE LATO W GMINIE SUWAŁKI    24 094,74    13 824,85    13 824,85    Stary Folwark

8.                Żuk Tomasz    Stworzenie nowego pola namiotowego w Okuniowcu i jego promocja    37 350,12    25 000,00         Okuniowiec

9.                Biuro Handlowo-Usługowe "Mirage" Mirosław Szyszko    Organizacja imprezy kulturalnej "Muzyka łączy pokolenia" jako element poprawy jakości życia na terenie realizacji LSR poprzez aktywną integrację międzypokoleniową oraz promocji turystycznej regionu.  

 41 663,76    25 000,00    25 000,00    Stary Folwark

10.                Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Extra Beer" Agnieszka Makowska    Organizacja imprezy kulturalnej "Szanty nad wigrami" jako element poprawy jakości życia na terenie realizacji LSR oraz promocji turystycznej regionu    40 655,47    25 000,00    

25 000,00    Stary Folwark

11.                Gmina Suwałki    „Wakacyjny zawrót głowy w Gminie Suwałki - ludowo, szantowo i dyskotekowo”    44 626,80    

24 987,48    24 987,48    Stary Folwark, Przebród

12.                Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Extra Beer" Agnieszka Makowska    Organizacja imprezy kulturalnej "Muzyka łączy pokolenia 2011" jako element poprawy jakości życia na terenie LSR oraz promocji turystycznej regionu.    42 949,98    25 000,00  

25 000,00    Stary Folwark

                 Iwona Suchocka    Podniesienie jakości usług agroturystycznych w gospodarstwie Iwony Suchockiej    33 663,18   

24 000,00         Krzywe

13.                Biuro Usługowo - Handlowe "Mirage" Mirosław Szyszko    "Gdzie ta keja...- wieczór z piosenką żeglarską"    41 980,90  

25 000,00         Suwałki

         Razem    568 180,61    314 791,43    190 609,75    

            RAZEM    1 711 413,99    984 422,94    674 419,90   

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
10.21.2019 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.2392 4.3248
USD 0.00% 3.8108 3.8878
GBP 0.00% 4.8920 4.9908
CHF 0.00% 3.8567 3.9347
20.10.2019

Napiszę pracę

20.10.2019

Barman

20.10.2019

Pizzerman

20.10.2019

Pasjonat gotowania

Dodaj nowe ogoszenie