11.03.2019

Czwarty nabór wniosków programu współpracy transgranicznej Polska- Litwa. W puli 25 milionów euro

Czwarty nabór wniosków Programu Interreg V-A Litwa-Polska, wspierający projekty współpracy dwustronnej, zostanie otwarty 10 czerwca i potrwa do 30 września 2019.

Podczas czwartego naboru wniosków 25 milionów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie przeznaczone na priorytety 1,2 i 3. Na tę kwotę składa się także dodatkowe 7 milionów euro, które grudniową decyzją Komisji Europejskiej zasiliło budżet Programu.

Dofinansowanie wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 15 proc. stanowi wkład własny beneficjentów. .

 

Podział środków z EFRR i funduszy krajowych dla priorytetów 1-3 dostępnych w 4 naborze.

 

 Priorytet

 

Wsparcie EFRR w EUR

Wkład narodowy w EUR

Całkowite finansowanie w EUR

Orientacyjne wsparcie EFRR dostępne w 4 naborze wniosków

1.    Zachowanie I ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

 

18 759 242

3 310 455

22 069 697

10 265 000

2.    Promowanie trwałego I wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

 

12 358 278

2 180 873

14 539 151

11 650 000  

3.    Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacja

 

11 318 853

1 997 445

13 316 298

3 165 000  

4.    Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej

 

14 108 278

2 489 697

16 597 975

-

Łącznie:

 

56 544 651

9 978 470

66 523 121

25 080 000

 

W trakcie naboru przeprowadzone zostaną szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców. Zostanie zorganizowane specjalne szkolenie dedykowane tylko priorytetowi 2, który jak dotąd nie cieszył się dużym zainteresowaniem i wciąż znaczne środki pozostają do wykorzystania na działania służące promowaniu trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz na wsparcie mobilności pracowników. 

Przypomnijmy, że po  trzech zakończonych naborach wniosków w programie Polska -Litwa, dofinansowanie otrzymały m.in.: Szpital Wojewódzki w Suwałkach współpracujący z Mariampolem ( na 3 projekty), szpitale w Sejnach ( zakup karetek pogotowia), Augustowie, Hospicjum w Augustowie, gminy Puńsk, Szypliszki.

Gmina Szypliszki kupi m.in. samochód strażacki za około 1 mln złotych. Szypliszki współpracują w ej dziedzinie z litewską Kozłową Rudą (lit. Kazlų Rūda).

Samorząd Puńska otrzyma pieniądze na wyposażenie gabinetu ginekologicznego miejscowego ośrodka Zdrowia. Gmina współpracuje w tym programie z litewskim uzdrowiskowym miasteczkiem Birsztonas.

Gmina Filipów kupi za ok. milion złotych nowy samochód dla OSP Zusno i wyremontuje budynek OSP w Starych Motulach.

Z kolei Augustowskie hospicjum otrzymało dofinansowanie w wysokości prawie 1 miliona 900 tysięcy złotych. Pieniądze przeznaczy na remont budynku oraz zakup sprzętu.

Prawe 1,3 mln euro trafiło też do samorządów instytucji subregionu ełckiego: Ełku, Orzysza, Giżycka, współpracujących z takimi litewskimi parterami jak Birsztonas, Samorząd Rejonu Trockiego, Rejon Orański, Kowno. Pieniądze są przeznaczone głównie na rozwój turystyki.

 

WYG

Za:lietuva-polska.eu/

Na fot:  Zmodernizowany za pieniądze z Interreg Polska –Litwa Gminny Ośrodek Zdrowia w Puńsku

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.23.2019 Kupno Sprzedaż
EUR 0.16% 4.2120 4.2970
USD 0.31% 3.7494 3.8252
GBP 0.11% 4.6987 4.7937
CHF 0.30% 3.8209 3.8981
Dodaj nowe ogoszenie