16.07.2019

Gorączka podwójnego naboru do szkół. Trwają ostatnie poprawki na listach

Dobiega końca tegoroczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Suwałkach. 12 lipca szkoły ogłosiły listy przyjętych. Choć w systemie informatycznym figurują informacje o wolnych miejscach, w praktyce raczej na próżno szukać ich w liceach i większości klas technicznych w Suwałkach.

Jak informuje Kamil Sznel z suwalskiego ratusza, w szkołach biorących udział w naborze elektronicznym, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, a także w szkołach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne organy, przygotowano 2 217 miejsc. W naborze wzięło udział 1109 absolwentów gimnazjum oraz 1211 absolwentów szkoły podstawowej. Wśród ubiegających się o przyjęcie do poszczególnych oddziałów byli mieszkańcy Suwałk, a także kandydaci z Olecka, Augustowa, Gołdapi, Giżycka czy Węgorzewa. Do szkół niezakwalifikowanych zostało łącznie 203 kandydatów.

Aktualnie trwa nabór uzupełniający. Do 19 lipca 2019 r. do godz. 16.00 kandydaci mogą składać wnioski do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Szkoły biorące udział w naborze elektronicznym dysponują łącznie 260 wolnymi miejscami.

Jak pokazują statystyki chętnych, do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, w którym przygotowano 160 miejsc, aplikowało 381 osób. Najwięcej młodych ludzi wybierało klasę z rozszerzoną liczbą godzin z matematyki, geografii i języka angielskiego. Chciało się w niej uczyć 181 osób. Przyjęto 32. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również klasa ze zwiększoną liczbą godzin z języka polskiego i języka angielskiego. Aplikowało do niej 164 kandydatów.

W II Liceum Ogólnokształcącym o 160 miejsc walczyło 536 kandydatów, z czego 201 zaznaczyło II LO jako szkołę pierwszej preferencji. Największym zainteresowaniem cieszyła się klasa z „rozszerzoną” geografią i językiem angielskim. Chciało się w niej uczyć 241 osób. Po ponad 200 absolwentów ubiegało się o miejsce w klasach matematyczno-fizycznej i z rozszerzonym językiem polskim i kulturą antyczną. Do każdej z klas, podobnie jak w I LO przyjęto po 32 kandydatów.

- W systemie rekrutacyjnym można znaleźć, że są u nas cztery wolne miejsca, ale jest to już właściwie nieaktualna informacja. Kandydaci donieśli oryginały świadectw – mówi Romuald Borkowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach. - Mimo wszystko uważam tegoroczny nabór za udany. Dobrze, że nasz organ prowadzący – Urząd Miasta w Suwałkach, zdecydował o utworzeniu dodatkowej klasy matematyczno-informatycznej. Mamy więc w sumie cztery klasy dla absolwentów gimnazjów i pięć po ósmej klasie szkoły podstawowej. Wszystkie zapełniliśmy po pierwszym rozdaniu – opowiada.

Do większości klas w II LO przyjęto uczniów, którzy zdobyli minimum 120 punktów.

Naukę w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi chciało we wrześniu rozpocząć 442 kandydatów. Tymczasem szkoła mogła przyjąć 128 osób. O tym, jaki był poziom młodzieży, wiele mówi na przykład fakt, że do klasy 1 B – medycznej przyjęto 30 osób, które miały świadectwa z wyróżnieniem, w tym pięcioro laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych, po 28 prymusów będzie uczyć się w klasach lingwistycznej i menadżerskiej. Średnio kandydaci mieli od 147, 63 do 159, 80 pkt. W klasie politechnicznej uczyć się będzie np. 24 chłopaków i siedem dziewcząt, a w lingwistycznej 28 dziewcząt i dwóch chłopaków.

Do Liceum Ogólnokształcącego mundurowego przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego przyjęto 18 dziewcząt i 15 chłopaków. Aby dostać się do tej szkoły, trzeba było mieć minimum 72, 5 pkt. Tymczasem średnio kandydaci mieli ich 95,42, jedna z osób nawet 135,65. Mniej wystarczy, aby dostać się do VI LO w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek. Są tam jeszcze wolne miejsca w dwóch klasach – humanistycznej i pedagogicznej. Średnio kandydaci do tych klas, a właściwie kandydatki, bo jak dotąd zgłosiły się same dziewczęta - miały po 102,90 i 85,25 pkt.

Jak już informowaliśmy, w Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 6 prawdziwe oblężenie przeżywały klasy technik informatyk i technik logistyk. W przypadku tej pierwszej i tak został utworzony drugi, dodatkowy oddział. O 64 miejsca walczyło 229 chętnych. W klasie technik logistyk o jedno z 16 miejsc ubiegało się 165 kandydatów, w klasie technik reklamy – 147. W sumie naukę w Technikum nr 2 chciało rozpocząć 470 kandydatów, w pierwszej preferencji 167. Szkoła ma 128 miejsc.

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych jako szkołę pierwszego wyboru wskazały 204 osoby. Ogółem aplikowało 489 kandydatów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się kierunek technik mechatronik, a także technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

W ZST przygotowano po pięć klas dla gimnazjalistów i absolwentów klas ósmych szkół w technikum i po dwie klasy w szkole branżowej.

- W tym roku klasy wielozawodowe cieszą się dużym powodyeniem. Mamy tak wielu chętnych, że być może będziemy wnioskować do Prezydenta Miasta o utworzenie dodatkowych miejsc. Młodzież jest zainteresowana nawiązaniem umów z pracodawcami, płatnymi praktykami. Widać, że powoli następuje zmiana jeśli chodzi o preferencje młodzieży. Coraz bardziej interesują się zdobyciem zawodu - mówi Anna Musiałowicz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

W sumie w ZST od września uczyć się będzie 448 pierwszoklasistów. Jak mówi dyrektor Musiałowicz, we wtorek leżało jeszcze 20 podań uczniów, którzy czekają, aż zwolni się miejsce.

Prawie 30 wolnych miejsc jest jeszcze w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach. Szkoła kształci na kierunkach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki i technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych.

W Technikum nr 5 w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek zostały dwa miejsca wolne na kierunku technik organizacji turystyki i pięć na kierunku technik przemysłu mody.

Wolne miejsca czekają też w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przy ul. Ogrodowej. Co prawda kierunek technik weterynarii został zapełniony, ale można aplikować na kierunki: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Trzy miejsca pozostały w technikum fryzjerskim w ZDZ.

Od kilkunastu po nawet czterdzieści miejsc wolnych czeka na kandydatów w poszczególnych szkołach branżowych.

 

 (just)

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
01.20.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.1938 4.2786
USD 0.00% 3.7640 3.8400
GBP 0.00% 4.9126 5.0118
CHF 0.00% 3.9018 3.9806
19.01.2020

Prace lic i mgr

Dodaj nowe ogoszenie