10.06.2019

Interreg Polska –Litwa. Czwarty nabór wniosków otwarty

Czwarty, otwarty nabór wniosków w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego projekty dwustronne, zostaje otwarty 10 czerwca 2019 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2019 r. o godz. 16:00 czasu litewskiego. Wnioski muszą fizycznie dotrzeć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, na adres Konstitucijos av. 7, LT-09308, Wilno, Litwa, łącznie z wersją elektroniczną, najpóźniej w wyżej wymienionym terminie.

Ogólnym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego regionu i poprawy jakości życia poprzez ściślejszą współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami obszaru objętego Programem.

W ramach 4. otwartego naboru mogą być składane wnioski, obejmujące działania przyczyniające się do realizacji następujących priorytetów:

Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami;

Priorytet 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;

Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

WAŻNE! Fundusze przeznaczone na Priorytet 4 "Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej" zostały rozdzielone w ramach trzech poprzednich naborów, w związku z czym niniejszy Priorytet zostaje zamknięty w ramach 4. naboru wniosków.

 

Szczególnie oczekiwane, z punktu widzenia Programu, są projekty dwustronne, przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego Programu 2.2. Zmniejszenie bezrobocia poprzez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia oraz osiągnięcia wskaźników produktu:

2.2.O.1. Liczby uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń (wspólny);

2.2.O.2. Liczby uczestników inicjatyw w zakresie mobilności transgranicznej (wspólny).

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, natomiast partnerzy projektu muszą wnieść 15% wkładu własnego. Minimalny dopuszczalny budżet projektu wynosi ponad 50 000,00 euro, a maksymalny całkowity budżet projektu wynosi 1 mln euro.

Podręcznik Programu, mający zastosowanie do 4. naboru wniosków zawierający niezbędne załączniki (np. wzór wniosku o dofinansowanie, wytyczne dotyczące wypełniania wniosku, itp.) oraz szczegółowe wymagania dotyczące 4. naboru wniosków, znajdują się na stronie internetowej Programu: www.lietuva-polska.eu,

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów zostaną zorganizowane w dniach 26-27 czerwca w Suwałkach. Rejestracja zostanie wkrótce otwarta.

 

Źródło i fot Sekretariat Programu Interreg Polska –Litwa

 

 

Na fot: Uczestnicy seminarium dla beneficjentów projektów z trzeciego naboru w Druskiennikach. Pod koniec maja br. blisko 100 uczestników tego seminarium dyskutowało, słuchało, uczyło się i współpracowało ze sobą.

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.27.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.36% 4.2661 4.3523
USD 0.15% 3.9286 4.0080
GBP 0.32% 5.0769 5.1795
CHF 0.28% 4.0214 4.1026
27.02.2020

Operator wiertnicy

27.02.2020

SZUKAM PRACY

27.02.2020

OPERATOR MASZYN

Dodaj nowe ogoszenie