20.03.2019

Matczyna emerytura. W Podlaskiem ponad 1,5 tys. wniosków

Od 1 marca 2019 weszła w życie ustawa o tak zwanej "matczynej emeryturze". Rodzice, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i nie nabyli uprawnień emerytalnych, mogą wnioskować o wypłatę 1100 zł brutto.
Szacuje się, że prawo do tej emerytury ma około 80 tys. osób. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Polityki Społecznej chce przeznaczyć na ten cel kilkaset milionów rocznie

W województwie podlaskim do 18 marca 1 523 osoby złożyły wnioski chcąc skorzystać przyznania dodatku do emerytury lub samodzielnej wypłaty. Świadczenia samoistne to zaledwie 20 proc. wszystkich dotychczas wydanych decyzji. Oznacza to, że większość rodziców, która wychowała co najmniej czwórkę dzieci pracowała, ale do uzyskania minimalnej emerytury zabrakło mi stażu pracy.

Jednym z warunków jakie należy spełnić jest brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje matkom, które ukończyły 60 lat oraz urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci, a także ojcom, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowały co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Aby nabyć prawo do świadczenia, należy mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć:

  • polskie obywatelstwo lub

  • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub

  • zalegalizowany pobyt w Polsce.

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, trzeba zgłosić o nie wniosek. Druk jest dostępny w naszych placówkach oraz na stronie www.zus.pl.

Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające trzeba dołączyć:

  • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi,

  • informację o numerach PESEL dzieci,

  • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,

  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

 

Katarzyna Krupicka

regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
19.07.2019

Zatrudnię

19.07.2019

Sprzedam działke

Dodaj nowe ogoszenie