17.05.2018

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. Do wzięcia 40 milionów euro, ale najpierw szkolenia

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Można je składać do 16 lipca.

Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) w najbliższym czasie zorganizuje praktyczne warsztaty z przygotowywania formularzy aplikacyjnych w generatorze wniosków. Odbędą się w Kętrzynie (29 maja), Suwałkach (6 czerwca), Kaliningradzie (8 czerwca) oraz Nowym Dworze Gdańskim (12 czerwca). Zgłoszenie przyjmowane są do 22 maja 2018 roku pod linkiem: http://www.plru.eu/pl/rejestracja-na-warsztaty.

Przypomnijmy, że Wspólny Sekretariat Techniczny mieści się w Olsztynie, ul. Głowackiego 14; Tel. +48 89 722 81 10; Fax: +48 89 722 81 09; E-mail: plru@plru.eu.

Niedawno zakończyły się szkolenia dla wnioskodawców pierwszego naboru wniosków. Podczas spotkań zaprezentowano ogólne informacje o naborze wniosków oraz przedstawiono pakiet aplikacyjny, wskaźniki produktu i rezultatu, kwalifikowalność wydatków, budżet projektu oraz zasady udzielania zamówień w ramach projektu. Po każdej z części beneficjenci mieli okazję zadawania pytań.

Szkolenia zostały zorganizowane pomiędzy 26 kwietnia a 10 maja. Trzy szkolenia odbyły się po polskiej stronie granicy: w Białymstoku, Olsztynie oraz Gdańsku oraz jedno po stronie rosyjskiej – w obwodzie kaliningradzkim. W wydarzeniach łącznie uczestniczyło 350 osób.

Wszystkie prezentacje w trzech wersjach językowych zostały zamieszczone na stronie internetowej Programu, w zakładce „Nabór wniosków – materiały ze szkoleń”.

O programie

Wartość środków przeznaczonych na I nabór wynosi łącznie 41 416 888,64 EUR i jest on otwarty na wszystkie priorytety Programu:

Priorytet 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego (alokacja 12 097 756,55 EUR).

Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym (alokacja 17 348 198,28 EUR).

Priorytet 3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja (alokacja 6 188 201,05 EUR).

Priorytet 4. Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach (alokacja 5 782 732,76 EUR).

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Olsztynie za pośrednictwem generatora on-line udostępnionego na stronie internetowej Programu: www.plru.eu w terminie do 16 lipca 2018 r. Należy je wypełnić w języku angielskim.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy i ich jednostki, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego (podregion suwalski i białostocki) i pomorskiego (podregion starogardzki, gdański, trójmiejski i słupski) oraz z całego obwodu kaliningradzkiego.

W każdym projekcie wymagany jest udział co najmniej jednego partnera z Polski i jednego z Federacji Rosyjskiej.

Program finansowany jest ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkładu Federacji Rosyjskiej do Programu, który będzie przeznaczony na działania wyłącznie po rosyjskiej stronie granicy.

Minimalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 100 tys. euro, natomiast maksymalna kwota dofinansowania 2,5 mln euro. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekty mogą mieć charakter infrastrukturalny, inwestycyjny lub miękki. Okres realizacji nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Jeśli ktoś ze strony polskiej szuka partnera po stronie rosyjskiej, to na stronie Programu można zamieścić swoją koncepcję projektu http://www.plru.eu/pl/pages/14 albo przesłać ją do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na adres: ewt@wrotapodlasia.pl, skąd zostanie przesłany dalej do Oddziału Programu w Kaliningradzie, by rozesłał je do potencjalnych partnerów.

 

WYG

Źródła: Wrota Podlasia; Wrota WiM; www.plru.eu;

Fot. www.plru.eu;

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
01.19.2019 Kupno Sprzedaż
EUR 0.06% 4.2414 4.3270
USD 0.16% 3.7248 3.8000
GBP 0.39% 4.8107 4.9079
CHF 0.21% 3.7472 3.8230
18.01.2019

wynajme pokoj

Dodaj nowe ogoszenie