01.08.2018

Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania. Ponad 3 miliony złotych dla instytucji, firm i rolników

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania prowadzi nabór wniosków na realizacje projektów, dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obecnie trwają nabory dotyczące czterech rodzajów projektów. Na unijne pieniądze mogą liczyć podmioty, a także przedsiębiorcy i rolnicy z gmin Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Suwałki, Szypliszki, Rutka – Tartak , Nowinka, Wiżajny, Puńsk, Sejny, Giby, Krasnopol oraz gmina miejska Sejny.      

Na projekty z zakresu infrastruktury społecznej, służącej poprawie jakości życia przewidziana została kwota dofinansowania 528 tys. zł. Jednostki samorządu terytorialnego, instytucje i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o pieniądze na budowę lub modernizacje infrastruktury  związanej z integracją społeczna i aktywizacja zawodową, opieka nad osobami zależnymi i niepełnosprawnymi, świetlice środowiskowe, centra aktywności dzieci i młodzieży itd.

Ponad 1,2 mln zł wynosi kwota dofinansowania projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego – kultury i sztuki, edukacji,, turystyki, rekreacji i integracji społecznej. Samorządy i ich jednostki, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, spółki prawa handlowego mogą wnioskować o dofinansowanie prac konserwatorskich, odbudowę i przebudowę obiektów zabytkowych, dostosowanie ich do działalności kulturalnej,   dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenów, konserwacje muzealiów i archiwaliów, zakup wyposażenia wpływającego na unowocześnianie obiektów kultury.

Niemal milion złotych skierowano na dofinansowanie projektów związanych z ochroną bioróżnorodności i klimatu – poprawy przedsiębiorczości i ekologii, budowy infrastruktury użyteczności publicznej . Wnioski, składane przez parki krajobrazowe, samorządy terytorialne i ich jednostki, jednostki finansów publicznych i budżetowe działające w ochronie środowiska, organizacje samorządowe oraz przedsiębiorców, mogą dotyczyć dotacji projektów tworzących lub rozwijających infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, m.in. szlaki turystyczne, małą infrastrukturą turystyczną, silnie związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności. Wsparcie otrzymają też projekty infrastrukturalne wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej.    

Ponad pół miliona zł przeznaczono na dofinansowanie tworzenia i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. O wsparcie inwestycji w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego  mogą zabiegać rolnicy, przedsiębiorcy, firmy i instytucje.

 

Oto informacja o naborze:   

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na operacje z zakresu:

 

III/EFRR/2018 - Typ operacji 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

 http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-nr-iiiefrr2018.html

 

IV/EFRR/2018 - Typ projektu nr 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-nr-ivefrr2018.html

 

V/EFRR/2018 - Typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-nr-vefrr2018.html

 

a także

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

V/EFRROW/2018 – „Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych"

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-nr-vefrrow2018.html

Termin składania wniosków: 10.08.2018 od godz. 8.00 – 31.08.2018 do godz. 15.30.

 

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
04.21.2019 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.2367 4.3223
USD 0.00% 3.7660 3.8420
GBP 0.00% 4.9031 5.0021
CHF 0.00% 3.7178 3.7930
20.04.2019

Suzuki SX4 1.9DDIS

Dodaj nowe ogoszenie