04.01.2019

Augustów-Sztabin-Korycin–Suchowola. Są chętni do zaprojektowania przebudowy drogi krajowej nr 8

Pod koniec ubiegłego roku zostały ogłoszone przetargi na opracowanie koncepcji budowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Suchowola - Sztabin - Augustów oraz Korycin - Suchowola.

Jest to bardzo ważny odcinek dla mieszkańców naszego regionu, bo prowadzący do miasta wojewódzkiego - Białegostoku. O jego modernizację zabiegano od lat.

Przetarg na koncepcję Programową na odcinka Suchowola – Sztabin – Augustów podzielono na dwie części:

Część I – „Budowa drogi krajowej Nr 8 na odcinku Suchowola – Sztabin z obwodnicą Sztabina o długości ok. 13,01 km, z podziałem na pododcinki: koniec obw. Suchowoli – początek obw. Sztabina oraz obwodnica Sztabina”.

Część II - „Budowa drogi krajowej Nr 8 na odcinku Sztabin – węzeł Augustów z obwodnicą Białobrzeg o długości ok. 18,06 km, z podziałem na pododcinki: koniec obw. Sztabina – początek obw. Białobrzeg oraz obwodnica Białobrzeg – węzeł Augustów”.

Najtańszą, ale przewyższającą zaplanowany budżet, ofertę na oba odcinki złożyło Biuro Projektowe HIGHWAY z Banina. Na część pierwszą zaoferowała 2 029 500,00 zł ( budżet: 1 569 705,03 zł), a na drugą- 2 398 500,00 zł ( budżet 2 179 006,36 zł).

Natomiast na odcinek Korycin - Suchowola z obwodnicą Suchowoli o długości ok. 15,30 km, najtańszą ofertę projektowa złożyła firma TPF z Warszawy, która wyceniła prace na 1,799 mln zł. I to była jedyna oferta mieszcząca się w zaplanowanym budżecie zamawiającego, określonym na 1,846 mln zł. 

Przetargi czekają na rozstrzygnięcie

Opracowanie koncepcji programowej dla tej inwestycji to jeden z pierwszych kroków w stronę faktycznej budowy trasy. Przedsięwzięcie będzie niezwykle ważne dla mieszkańców miejscowości położonych na północ od stolicy województwa podlaskiego, w tym dla Suwałk i Augustowa.

Wcześniej, bo w maju 2018 roku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku od obwodnicy Sztabina do obwodnicy Augustowa, wraz z budową obwodnicy Białobrzeg.

Planowana inwestycja przewiduje rozbudowę drogi krajowej nr 8 na odcinku od obwodnicy Sztabina do obwodnicy Augustowa wraz z budową obwodnicy miejscowości Białobrzegi w km ok. 31+100 – 49+470. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na długości ok. 10,394 km na terenie gminy Augustów, odcinku o długości ok. 2,072 km na terenie miasta Augustów oraz na odcinku o długości ok. 5,756 km na terenie gminy Sztabin.

Inwestycja obejmuje również: budowę dróg dojazdowych, obiektów mostowych, systemu odwodnienia drogi, urządzeń ochrony środowiska (przejść dla zwierząt, wygrodzeń, pasów zieleni, ekranów itp.) oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej drogi. Planowana trasa częściowo prowadzona jest po nowym śladzie, częściowo łączy się z korytarzem istniejącej drogi krajowej nr 8.

Planowana inwestycja przebiega przez tereny o typowym zagospodarowaniu rolniczym (pola uprawne, ugory i łąki), występują również nieużytki, w tym liczne tereny o charakterze podmokłym, oraz kompleksy leśne (Lasy Sztabińskie oraz dwa fragmenty Puszczy Augustowskiej). Główne miejscowości położone w rejonie trasy to: Cisów, Kolnica, Białobrzegi i Augustów.

Drogowcy w ubieglym roku uzyskali także decyzje środowiskowe na dwa odcinki: Korycin-Suchowola i Suchowala-Sztabin.

Jak będzie droga?

Okaże się po opracowaniu koncepcji i ich zatwierdzeniu. Na razie w planach drogowców jest budowa drogi w przekroju 2+1 (z dodatkowym pasem do wyprzedzania), co tworzy jakąś szansę na lepsze połączenie naszego regionu z Białymstokiem.

Równolegle trwają wstępne analizy co do możliwości przebudowy drogi krajowej nr 8 (Korycin – Augustów) do drogi o przekroju 2 x 2, czyli dwóch jezdni, ale nie w kategorii drogi ekspresowej tylko klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego). 

W 2020 roku miałyby być ogłoszone przetargi na przebudowę w systemie "Projektuj-buduj". Inwestycja miałaby zostać zakończona do 2025 roku.

 

WYG

Fot arch. GDDKiA

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.26.2019 Kupno Sprzedaż
EUR 0.03% 4.2115 4.2965
USD 0.55% 3.6988 3.7736
GBP 0.23% 4.7040 4.7990
CHF 0.14% 3.7940 3.8706
25.06.2019

Obsługa baru

25.06.2019

Sprzątanie

Dodaj nowe ogoszenie