03.01.2019

Mały ZUS, niższe składki

To ważna informacja dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Część z nich będzie mogła skorzystać z „małego ZUS” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2019 r.

Aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS-u”:

 • działalność gospodarczą musi być prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,

 • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzona była przez cały rok, nie mógł przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (np. w 2018 r. kwoty 63000 zł = 30x2100 zł)Należy zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo od 0592.

Jeśli chcemy skorzystać z tej ulgi, musimy złożyć w ZUS dokumenty:

 • wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli kontynuujemy prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r.

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlegamy wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musimy przekazać w terminie 7 dni liczonymi od:

 • 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2019 r.) – jeśli kontynuujemy prowadzenie działalności prowadzonej w 2018 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyliśmy okres ulgi „preferencyjne składki” (wyrejestrujmy się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłośmy z kodem 05 90 albo 05 92),

 • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,

 • pierwszego dnia, w którym będziemy spełniać warunki do korzystania z „małego ZUS” (np. skończyliśmy okres „preferencyjne składki” w trakcie roku, w którym chcemy skorzystać z „małego ZUS”).

Kiedy nie skorzystamy z „małej działalności gospodarczej” jeśli w poprzednim roku:

 • prowadziliśmy działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegaliśmy ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni,

 • rozliczaliśmy się w formie karty podatkowej i korzystaliśmy ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,

 • podlegaliśmy ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej)

oraz

 • spełniamy warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,

 • wykonujemy dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiliśmy dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

 

„Mały ZUS” możemy opłacać jeśli korzystaliśmy wcześniej z „ulgi na start” i „preferencyjnych składek”.

 

 

Katarzyna Krupicka

regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
06.19.2019 Kupno Sprzedaż
EUR 0.13% 4.2124 4.2976
USD 0.22% 3.7614 3.8374
GBP 0.25% 4.7127 4.8079
CHF 0.01% 3.7592 3.8352
19.06.2019

SPRZEDAWCA

19.06.2019

Sprzedam działke

Dodaj nowe ogoszenie