28.09.2017

Najlepsze inwestycje i pracodawcy Polski Wschodniej. Fabryki Mebli Forte, Suwałki i PWiK oraz Malow

Wśród laureatów Fabryki Mebli Forte na terenie Suwalskiej SSE, firma Malow z Suwałk oraz inwestycja samorządu Suwałk - suszarnia osadów ściekowych w Suwałkach

Podczas uroczystej Gali, wieńczącej pierwszy dzień IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego zostały uhonorowane najlepsze inwestycje Polski Wschodniej i najlepsi pracodawcy. Nagrodzonym wręczono statuetki.

Z naszego województwa do najlepszych trafili: suszarnia osadów ściekowych w Suwałkach, Fabryka Mebli Forte na terenie Suwalskiej SSE oraz Fabryka Proszków Mlecznych Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem. Najlepszymi pracodawcami z naszego regionu okazali się: firma Torpol z Grajewa i firma Malow z Suwałk.

 

Henryk Owsiejew, szef firmy Malow, powiedział podczas Gali, że rzeczywistość przerosła jego marzenia sprzed lat.- w 1984 r. marzyłem o własnej dużej firmie, a dziś, w 2017 jesteśmy na TOP-ie - dodał.

 Oceniając zgłoszone inwestycje, jury premiowało przede wszystkim ich efekt prorozwojowy. Zwracano także uwagę na walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpracę z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, czy montaż finansowy.

Konkurs "Top Inwestycje Polski Wschodniej" ma na celu wyłonienie tych przedsięwzięć, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich 10 latach. Przedsięwzięciu od samego początku patronuje PortalSamorzadowy.pl i Grupa PTWP - organizatorzy Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Tym razem w konkursowe szranki stanęły zadania zrealizowane w roku 2016 lub też zrealizowane w 50 proc. na dzień 30 czerwca 2017 r.

Głównym kryterium oceny zgłoszonych inwestycji jest ich efekt prorozwojowy, ale jury bierze pod uwagę też: rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpracę z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem. Spośród zgłoszonych inwestycji – w oparciu o powyższe kryteria – powstała lista nominowanych, z której wyłoniono laureatów konkursu. Swój typ, w internetowym głosowaniu, wskazać mogli także Czytelnicy Portalu Samorządowego.

Statuetki najlepszym pracodawcom wręczyli: Iwona Lesisz, PARP, Witold Karczewski, Izba Przemysłowo-Handlowa, Tomasz Kozłowski, Związek Pracodawców, Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego, Tomasz Pisula, Rafał Kerger, Wojciech Kuśpik.

Charakterystyka nagrodzonych inwestycji i firm z Suwałk

Firma MALOW jest czołowym producentem mebli metalowych w Polsce. Począwszy od 1989 roku gama produkowanych przez firmę Malow mebli jest synonimem niezawodności, kreatywności i funkcjonalności. Dzięki stałym inwestycjom w technologię produkcji firma Malow należy do czołówki najbardziej innowacyjnych firm w kraju. Automatyczna linia produkcyjna, nowoczesne i uniwersalne maszyny do obróbki i kształtowania blach oraz profili metalowych, nowe technologie lakierowania proszkowego, jak również ciągły nadzór własnej kadry technicznej zapewnia wysoką jakość mebli.

 

Wyroby firmy docierają do odbiorców poprzez sieć około 70 sprawdzonych dealerów handlowych na terenie całej Polski oraz 15 poza granicami kraju. Sprzedaż w połowie trafia do klientów w Polsce, a w połowie na rynki eksportowe. Firma jest znana za granicą, we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a w szczególności we Francji, Niemczech oraz Skandynawii.

Malow jest największym pracodawcą w podstrefie ekonomicznej Suwałki. Obecnie zatrudnia ok. 640 osób.

Malow podejmuje szereg działań charytatywnych – od lat wspiera lokalne i ogólnopolskie akcje. Ważną częścią działań firmy jest wsparcie działań naukowych i edukacyjnych. Od 2016 r. spółka bierze udział w programie stypendialnym Stowarzyszenia Odkrywców Diamentów oraz podejmuje szereg działań związanych ze wsparciem kształcenia zawodowego.

 

Miasto Suwałki. Budowa suszarni osadów ściekowych w Suwałkach

 

 

• Wartość inwestycji: 39 095 547,04 zł.

• Finansowanie inwestycji: dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło 22 613 481,81 zł, czyli 85% wydatków kwalifikowalnych.

• suszarnia została oddana do użytku w maju 2016 r., zaś oficjalne otwarcie inwestycji miało miejsce w październiku 2016 r.

• Inwestor projektu: Miasto Suwałki.

Budowa suszarni osadów ściekowych w Suwałkach powstała w ramach projektu,,Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – II etap” i była kontynuacją przedsięwzięcia pn.,,Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – etap I”.

W ramach inwestycji wybudowana została suszarnia osadów ściekowych, a co za tym idzie – nastąpiła hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Suwałkach. Powstało też 0,2 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,2 sieci wodociągowej. W rezultacie do wybudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zostało podłączonych 150 osób.

Głównym celem inwestycji było kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Suwałki i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i wspólnotowego. Dzięki tej modernizacji udało się dostosować gospodarkę osadową w oczyszczalni ścieków do przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, ograniczyć uciążliwości oddziaływania ścieków na przyległe tereny i poprawić stan środowiska naturalnego.

Nastąpił też wzrost liczby ludności objętej siecią wodociągowo-kanalizacyjną, wzrost poziomu zwodociągowania i skanalizowania aglomeracji, a także poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej miasta. Co warto podkreślić, powstały warunki stymulujące rozwój gospodarczy miasta.

 

Forte

Budowa fabryki płyt wiórowych wraz z linią piaskowania i oklejania fabryki mebli Forte, zlokalizowanej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

• Wartość inwestycji: 700 mln zł.

• Finansowanie inwestycji: inwestycja finansowana jest w 90% przez konsorcjum banków: Banku Gospodarstwa Krajowego i PKO BP SA.

• Data zakończenia inwestycji: nie później niż do 31.10.2018 r., obecne zaawansowanie w ponad 50%, co – zdaniem zarządu – pozwoli zakończyć budowę fabryki przed planowanym terminem.

• Inwestor projektu: firma „TANNE” Sp. z o.o. (podmiot zależny Grupy Kapitałowej Fabryki Mebli Forte SA).

Fabryki mebli Forte realizują największą inwestycję w historii Spółki i jedną z największych inwestycji polskiego biznesu w ostatnich latach. Warta 700 mln zł inwestycja wpisuje się w stworzony w Ministerstwie Rozwoju Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju polskiej gospodarki.

Łącznym kosztem 700 mln zł Forte wzniesie poprzez swoją spółkę zależną TANNE w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej: nową halę magazynową, zakład produkcji płyt wiórowych i fabrykę mebli wraz z infrastrukturą logistyczną.

Dzięki inwestycji powstanie ok. 1000 nowych miejsc pracy. Wielu nowo zatrudnionych pracowników będzie wykształconych w Zespole Szkół Technicznych i w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 w Suwałkach, gdzie Spółka prowadzi klasy patronackie, w których kształcą się kandydaci na pracowników europejskiego lidera produkcji mebli. W ramach inwestycji powstanie także przyzakładowe przedszkole dla dzieci pracowników Forte.

Po zrealizowaniu inwestycji spółka znacząco zwiększy swoją kontrybucję podatkową do budżetu miasta Suwałki z ok. 7 mln zł rocznie dziś (z tytułu podatków PIT, CIT i od nieruchomości) do ok. 17 mln zł.

 

WYG

Źródło: Wrota Podlasia; portal samorządowy.pl

Fot; Wrota Podlasia; portal samorządowy

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
09.26.2018 Kupno Sprzedaż
EUR 0.06% 4.2606 4.3466
USD 0.42% 3.6109 3.6839
GBP 0.17% 4.7471 4.8431
CHF 0.61% 3.7643 3.8403
25.09.2018

Kupię mieszkanie

Dodaj nowe ogoszenie