07.08.2017

Park Naukowo-Technologiczny. Bezpłatne seminarium o ochronie praw własności przemysłowej

Ośrodek Enterprise Europe Network prowadzony przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach zaprasza do wzięcia udziału w seminarium z obszaru ochrony praw własności przemysłowej, które odbędzie się w siedzibie PNTPW przy ul. innowacyjnej, 17 sierpnia o godz. 10:00.

Seminarium poprowadzi Izabella Raniszewska – rzecznik patentowy, która posiada wieloletnie doświadczenie w tym obszarze i przeprowadziła szereg postępowań patentowych m.in. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Podczas spotkania poruszone zostaną procedury związane z rejestracją dóbr własności przemysłowej tj. wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych. Druga część spotkania poświęcona będzie ochronie znaków towarowych za granicą.

Seminarium jest bezpłatneZe względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Pierwszym pięciu osobom, które wezmą udział w spotkaniu, zagwarantujemy bezpłatne, indywidualne konsultacje z rzecznikiem, z obszaru ochrony praw własności przemysłowej.

Czy warto chronić własność przemysłową przedsiębiorstwa?

Od dawna wiadomo, że dobra intelektualne firmy, które są chronione przez prawa własności przemysłowej wpływają na przewagę konkurencyjności firmy na rynku.

Posiadanie tego typu ochrony ogranicza działanie konkurencyjnym firmom poprzez wykluczenie ich swobodnego korzystania z własności przemysłowej. Natomiast właścicielom tych praw daje wyłączne prawo na zarobkowe i zawodowe korzystanie z przedmiotów własności przemysłowej.

To również możliwość zwiększenia dochodów przedsiębiorstwa chociażby w ramach udzielanych przez nie licencji do korzystania z przedmiotu własności przemysłowej (na uzgodnionych warunkach) lub na podstawie sprzedaży przedmiotu własności przemysłowej.

Dzięki ochronie własności przemysłowej przedsiębiorstwo m.in. zwiększa swój poziom innowacyjności, wytwarza instrumenty marketingowe niezbędne do kreowania wizerunku oraz sprzyja reputacji marki.

Mając na myśli ochronę własności przemysłowej mówimy o instrumentach takich jak:

 • patent na wynalazek;
 • prawo ochronne na wzór użytkowy;
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • prawo ochronne na znak towarowy;
 • prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego;
 • prawo z rejestracji topografii układów scalonych,

które są środkami wykorzystywanymi przez firmy w działalności gospodarczej.

Wynalazki

Wynalazkiem jest nowe (w skali światowej) rozwiązanie posiadające charakter techniczny, charakteryzujące się poziomem wynalazczym (nieoczywistość w światowym stanie techniki), i nadające się do przemysłowego stosowania (jeżeli według wynalazku może być uzyskany wytwór lub wykorzystany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa). Wynalazek posiada zdolność patentową, czyli może uzyskać ochronę, jeżeli spełnia łącznie powyższe cztery cechy. Wyróżnia się cztery kategorie wynalazków: produkty, urządzenia, sposoby, zastosowania.

Wzory użytkowe

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Wzór użytkowy odnosi się do przedmiotów materialnych o trwałej postaci, zatem nie można ubiegać się o ochronę rozwiązań odnoszących się do np. sposobów postępowania lub zastosowań substancji.

Wzory przemysłowe

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego część, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wzory przemysłowe mają zastosowanie w szerokiej gamie produktów, od produktów luksusowych po przedmioty codziennego użytku, od zabawek, biżuterii, mebli, samochodów lub ich części, do urządzeń i przyrządów technicznych czy budowli architektonicznych. Wzory przemysłowe pełnią funkcję przy podejmowaniu decyzji dotyczących kreowania nowych produktów i ich opakowań.

Znaki towarowe

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które w sposób graficzny można wyrazić, jeżeli nadaje się do odróżniania towarów (lub usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (lub usług) innego przedsiębiorstwa. Katalog form przedstawieniowych znaków jest otwarty, przykładowe rodzaje znaku to:

 • słowny,
 • słowno-graficzny,
 • graficzny,
 • przestrzenny,
 • dźwiękowy.

Najczęściej wykorzystywanymi formami przedstawieniowymi są oznaczenia: słowne (wyrazy, slogany) i słowno-graficzne (np. wyrazy z elementami graficznymi).

Oznaczenia geograficzne

Oznaczeniem geograficznym jest oznaczenie słowne, odnoszące się bezpośrednio albo pośrednio do nazwy miejsca, regionu, kraju z którego pochodzi dany towar (oznaczenie zawiera element nazwy regionu czy miasta). Warunkiem przyznania prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne jest identyfikacja produktu z danym terenem, jeżeli wysoka jakość i dobra opinia o towarze są przypisywane jego pochodzeniu geograficznemu. Zgłoszenia nie może dokonać pojedynczy przedsiębiorca, tylko np. organizacja lub organ administracji samorządowej.

Zgodnie z regulacjami unijnymi w tym zakresie Urząd Patentowy udziela prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne odnoszące się wyłącznie do towarów przemysłowych, w stosunku do produktów rolnych i środków spożywczych zastosowanie mają odrębne przepisy

Topografie układów scalonych

Topografią układów scalonych jest rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego. Przesłanką zdolności rejestrowej topografii jest jej oryginalność.

Ochronę mogą uzyskać tylko topografie, które są wynikiem intelektualnej pracy twórcy i nie były powszechnie znane w chwili powstania. Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Jak długo trwa ochrona?

Wynalazek – Patent na wynalazek udzielany jest na okres 20 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.
Znak towarowy – Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Na wniosek uprawnionego ochrona może być przedłużana na kolejne okresy 10 letnie.
Wzór użytkowy – Prawo ochronne na wzór użytkowy udzielane jest na okres 10 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.
Oznaczenie geograficzne – Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego udzielane jest bezterminowo. Oznaczenia należy zgłaszać w:

 • Urzędzie Patentowym RP – na towary przemysłowe,
 • Komisji Europejskiej za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – na produkty rolne i środki spożywcze;

Wzór przemysłowy – Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielane jest na okres 25 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.
Topografia układu scalonego – Prawo z rejestracji topografii udzielane jest na okres 10 lat od końca roku, w którym została wprowadzona do obrotu lub zgłoszona do Urzędu Patentowego RP (w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej). Źródło: http://bit.ly/2f3LV5O

 

Więcej informacji udzieli Marek Okrągły: mail: marek.okragly@park.suwalki.pl, tel.: 87 564 22 26.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.17.2018 Kupno Sprzedaż
EUR 0.36% 4.2636 4.3498
USD 1.02% 3.6383 3.7119
GBP 0.31% 4.8259 4.9233
CHF 0.29% 3.6478 3.7214
17.07.2018

kierowca C+E

17.07.2018

Szukam mieszkania

Dodaj nowe ogoszenie