22.09.2013

Pieniądze na nowe miejsca pracy

Od 30 do 40 tysięcy złotych dotacji na założenie nowej firmy w województwie podlaskim można otrzymać we wrześniu i październiku. Województwo na ten cel ma do dyspozycji 14 mln zł, dzięki którym ma powstać 265 nowych miejsc pracy. Jednym z pięciu operatorów, którzy przeprowadzą konkursy na dotacje jest  Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares S.A.” w Suwałkach: obejmująca swoim działaniem Suwałki, powiat suwalski, augustowski, sejneński, grajewski i moniecki.PRZEWIDZIANE TYPY OPERACJI
Bezzwrotne dotacje
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:
- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)
- wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące
a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie
wsparcia pomostowego i/lub
b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

Pożyczki
1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
(w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:
• przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę,
• doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.

ALOKACJA NA DZIALANIE W PERSPEKTYWIE 2007-2013 - 17 464 013,00 EURO 72 984 714,24 zł

Kto może ubiegać się o udział w projekcie i dotację na założenie własnej działalności gospodarczej?

Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów KC, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu przy szczególnym uwzględnieniu:

• osób do 30 roku życia (min. 50% uczestników projektu) – kryterium dostępu
• osób niepełnosprawnych (min. 20% uczestników projektu) – kryterium strategiczne

A zatem podstawowe warunki umożliwiającymi zakwalifikowania się do projektu oraz ewentualne otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej to:

1. nieposiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu przy szczególnym uwzględnieniu
2. bycie osobą fizyczną zamieszkującą na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów KC
3. spełnienie kryteriów dostępu określonych przez operatora finansowego w dokumentacji projektowej dostępnej na stronach internetowych oraz siedzibach operatorów finansowych

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z:

1. zakupem środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów);
2. zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych;
3. zakupem środków obrotowych;
4. kosztami prac remontowych i budowlanych.

źródło: www.wrotapodlasia.pl

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
10.21.2019 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.2392 4.3248
USD 0.00% 3.8108 3.8878
GBP 0.00% 4.8920 4.9908
CHF 0.00% 3.8567 3.9347
20.10.2019

Napiszę pracę

20.10.2019

Barman

20.10.2019

Pizzerman

20.10.2019

Pasjonat gotowania

Dodaj nowe ogoszenie