11.01.2018

Polska Wschodnia liderem wśród programów unijnych. Mamy park naukowy i trasy rowerowe

Unijny Program Polska Wschodnia na półmetku perspektywy finansowej UE 2014-2020 jest liderem wśród krajowych programów finansowanych z Funduszy Europejskich. Do tej pory rozdysponowano już ponad 70 proc. budżetu programu.

Unijny Program Polska Wschodnia na półmetku perspektywy finansowej UE 2014-2020 jest liderem wśród krajowych programów finansowanych z Funduszy Europejskich. Do tej pory rozdysponowano już ponad 70 proc. budżetu programu.

Unijne dotacje wesprą inwestycje w małych i średnich firmach, międzywojewódzką infrastrukturę kolejową, oraz projekty drogowe i związane z ekologicznym transportem miejskim w aglomeracjach stołecznych makroregionu.

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja start-upów, wdrażanie innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowity budżet programu to ponad 2 mld euro.

Polska Wschodnia jest kontynuacją programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, który powstał, by wyrównywać szanse rozwojowe pięciu słabiej rozwiniętych polskich regionów

- Polska Wschodnia rozpoczyna rok 2018 z pozycji lidera. To duży sukces, którego autorami są przede wszystkim odbiorcy środków – przedsiębiorcy, samorządy, PKP PLK S.A. To bowiem dzięki ich aktywności, staranności i skuteczności w staraniu się o dotacje, cele roku 2017 mogliśmy zrealizować ponad zakładany plan - mówi Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

- To sukces, który mierzymy przede wszystkim bezpośrednimi wymiernymi korzyściami dla mieszkańców wschodnich województw, gdyż to oni najwyraźniej odczują efekty prowadzonych inwestycji w ekologiczny transport miejski, drogi, koleje, czy rozwój konkurencyjnej przedsiębiorczości - dodaje wiceminister.

Do tej pory podpisano 564 umowy o dofinansowanie ze środków programu. Ich łączna wartość to 8,09 mld zł, z czego 5,64 mld zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przypomnijmy, że w ramach tego programu realizowany był w Suwałkach projekt: „Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód”.

W wyniku realizacji projektu wybudowane zostały nowe obiekty Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach: Inkubator technologiczny, zespół czterech laboratoriów naukowo-badawczych, Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji oraz hala procesów logistyczno-technologicznych.

Kolejny duży projekt to „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” obejmujący pięć projektów regionalnych, które utworzyły spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie (ok. 350 km), podkarpackie (ok. 430 km), podlaskie (ok. 590 km), świętokrzyskie (ok. 190 km) i warmińsko-mazurskie (ok. 420 km). Prowadzi przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe. Wartość projektu ogółem to274,37 mln zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 223,62 mln zł).

Najwięcej na transport

Największy budżet w programie zaplanowano na wsparcie inwestycji transportowych. W osi II programu – Nowoczesna Infrastruktura Transportowa przeznaczono na ten cel 916 mln euro. Zakontraktowano już 92% budżetu inwestycji w infrastrukturę drogową (1,85 mld zł) i 98% budżetu na ekologiczny transport miejski (1,59 mld zł), w stolicach województw Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych.

Drogi

Łącznie w Programie Polska Wschodnia dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie 28 inwestycji drogowych, o wartości ponad 2 mld zł. Ponad połowa tych środków zostanie zagospodarowana w województwie podlaskim.

Kolej ponadregionalna

Rok 2017 był dobry dla kolei w Polsce Wschodniej. Dotychczas podpisano umowy o dofinansowanie większości (6/8) infrastrukturalnych inwestycji kolejowych w Programie, o łącznej wartości ponad 1,3 mld zł, co stanowi 105% dostępnego budżetu. Dlatego na inwestycje kolejowe zostaną przeznaczone oszczędności z pozostałych osi Programu Polska Wschodnia.

Zgodnie z zawartymi umowami, inwestycje obejmą przebudowę ponad 420 km linii kolejowych. Wszystkie inwestycje mają już wybranych wykonawców robót budowlanych. To duży krok w kierunku utworzenia Wschodniej Magistrali Kolejowej, czyli nowoczesnego połączenia kolejowego miast wojewódzkich makroregionu. Budowa magistrali finansowana jest z kilku źródeł, w tym z udziałem środków Programu Polska Wschodnia.

Inwestycje obejmują poprawę stanu i parametrów technicznych istniejącej liniowej infrastruktury kolejowej oraz pasażerskiej (np. przystanki, wiaty, kładki dla pieszych). Komfort podróży podniosą wyremontowane perony i nowoczesne systemy obsługi pasażerów dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmodernizowane zostaną także wybrane dworce: Białystok, Olsztyn Główny, Olsztynek, Nidzica, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Czeremcha, Skarżysko Kamienna, Szczytno. W sąsiedztwie wielu dworców powstaną parkingi typu P&R (m.in. Białystok, Skarżysko Kamienna, Siemiatycze), a w Białymstoku i Olsztynie, we współpracy z władzami samorządowymi, zostaną oddane do użytku nowoczesne, zintegrowane z komunikacją miejską węzły przesiadkowe.

Dobry klimat dla przedsiębiorczości

W województwie podlaskim aktywni są także przedsiębiorcy. Dotychczas z Programu Polska Wschodnia dotacje otrzymało 48 firm a suma przyznanego dofinansowania to 56,5 mln zł.  Ich projekty wygenerują inwestycje prywatne na poziomie co najmniej 47,1 mln zł, które pozwolą na wdrożenie 33 innowacji i stworzenie ok. 96 nowych miejsc pracy. Warto podkreślić, że ok. 2/3 projektów jest realizowanych poza Białymstokiem – na obszarach wiejskich oraz w małych i średnich miastach województwa.

Rok 2017 był również czasem nowych możliwości dla MŚP z Polski Wschodniej. Do tej pory ze wsparcia programu skorzystało 562 przedsiębiorców. Łączna wartość realizowanych przez nich projektów wynosi 1,38 mld zł, w tym 784,5 mln zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2017 rok był również czasem zakończenia pilotażu Platform startowych dla nowych pomysłów – działania, z którego wsparcia mogą skorzystać autorzy pomysłu na biznes typu start-up. Wsparcie Programu dotychczas umożliwiło rozpoczęcie działalności 210 start-upom w Polsce Wschodniej. 102 z nich uzyskało dotację na rozwój działalności, o łącznej wartości 80 mln zł (pojedyncza dotacja: do 800 tys. zł). Trwa przygotowanie uruchomienia działania w pełnej skali i ogłoszenia naborów nowej edycji ze znacznie zwiększonym budżetem.

2018 rok: kolejne dotacje i intensywne prace inwestycyjne

Na przedsiębiorców prowadzących biznes w Polsce Wschodniej czeka kolejne blisko 460 mln zł, w jednym z pięciu planowanych na 2018 rok konkursów. Kwota ta może wzrosnąć. Pierwszy z konkursów ogłoszony zostanie już w styczniu i dotyczyć będzie działania 1.2 internacjonalizacji przedsiębiorstw.

 W dalszej części roku zostaną ogłoszone konkursy na Wdrażanie innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz Wzór na konkurencję, czyli działanie dotyczące designu i tworzenia strategii wzorniczej.

Wzór na konkurencję, Polska Wschodnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w 2017 roku konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Etapu II działania 1.4 Wzór na konkurencję, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Nabór potrwa do 31 maja 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00)

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (tj. województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - 3 000 000,00 zł. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 250 000 000,00 zł.

2018 roku to również nowa edycja działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, tym razem już w pełnej skali, ze znacznie zwiększonym budżetem.

 W pierwszej połowie roku zostaną wybrani animatorzy Platform startowych. Obejmą oni opieką autorów innowacyjnych pomysłów na biznes typu start-up. Sam zaś nabór pomysłów na start-upy rozpocznie się w IV kwartale 2018 roku. W Platformach, przez kilka miesięcy, pod opieką ekspertów i mentorów początkujący start-upowcy będą zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzenia swoich produktów na rynek oraz prowadzenia i rozwoju firmy. Najbardziej obiecujący będą mogli starać się (już w 2019 roku) o 800 tysięcy złotych dotacji na rozwój działalności.

 

WYG

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
10.18.2018 Kupno Sprzedaż
EUR 0.13% 4.2499 4.3357
USD 0.68% 3.6837 3.7581
GBP 0.01% 4.8365 4.9343
CHF 0.31% 3.7109 3.7859
18.10.2018

MŁODSZY INŻYNIER

Dodaj nowe ogoszenie