30.09.2013

Ponad 100 wniosków na schetynówki

Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło łącznie 107 wniosków na przebudowę, budowę lub modernizację 244 km dróg powiatowych i gminnych. Łączna wartość zgłoszonych inwestycji wynosi 224,8 mln zł., w tym wnioskowana przez samorządy dotacja określona została na kwotę – 110,0 mln zł.

Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przyszedł projekt uchwały przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, który zakłada zmniejszenie puli pieniędzy na schetynówki w 2014 roku. Z projektu wynika, że województwo podlaskie dostałoby na 2014 rok kwotę 14 mln 265 tys. zł, a rok później 57 mln 060 tys zł.

14 mln 265 tys. zł – to mniej niż rok temu (było 28 mln 530 tys.), ale więcej niż dwa lata temu (11 mln  412 tys). Oczywiście chcielibyśmy wszyscy, żeby tych pieniędzy było więcej, bo zainteresowanie dotacjami jest każdego roku duże, ale najważniejsze że program cały czas jest realizowany, cały czas jest ten zastrzyk pieniędzy ze strony państwa dla samorządów, dzięki czemu każdego roku drogi lokalne są przebudowywane, remontowane, że stają się coraz bezpieczniejsze i wygodniejsze. Każdego roku suma przeznaczona na dotacje jest korygowana, w zależności od możliwości finansowych państwa, ale istotne jest to, że program jest kontynuowany. Od początku 2009 roku w naszym województwie przebudowano ponad 660 km dróg gminnych i powiatowych. Bez pomocy państwa nie byłoby to możliwe, bo łączna dotacja państwa dla naszego regionu wyniosła w tych latach ponad 200 mln zł.

W 2014 roku również kolejne schetynówki powstaną. Ile i za jakie pieniądze- będzie wiadomo po przyjęciu ostatecznego kształtu konsultowanej właśnie przez resorty uchwały.

Według obowiązującego harmonogramu  realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - dalsze działania związane z naborem  na 2014 rok wniosków  przedstawiają się następująco:

do 31 października 2013 r. – nastąpi  rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisję powołaną przez Wojewodę Podlaskiego  oraz  ogłoszenie wstępnych list rankingowych wniosków na 2014 rok ;
do 14 listopada 2013 r. – wnioskodawcy  mogą zgłaszać  zastrzeżenia do wstępnej  listy rankingowych wniosków;
do 30 listopada 2013 r. –  nastąpi rozpatrzenie  zastrzeżeń  przez Komisję oraz ogłoszenie  ostatecznej  listy  rankingowej  wniosków  i przedłożenie list zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez  Ministra Administracji i Cyfryzacji ;
do 20 grudnia 2013 r. – nastąpi zatwierdzenie przez Ministra list zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania na 2014 rok..

W 2013 roku realizowanych było i jest łącznie 37 zadań - inwestycji (innymi słowy z programu skorzystało około 37 samorządów). Dotacja państwa wyniosła  28 mln 530 tys. zł. Połowę tej sumy, czyli 14.265 tys. zł przeznaczono na drogi gminne i tyle samo na drogi powiatowe. Przebudowano łącznie 60,7 km dróg lokalnych, w  tym 34,5 km – powiatowych oraz 26,2 km - gminnych. Dotacja Państwa wyniosła 50 % kosztów inwestycji. W tym roku proporcje w finansowaniu mają być też 50/50. Takie są plany.

Komisja  ocenia wnioski  biorąc pod uwagę kilka kryteriów. Najważniejszym jest oczywiście bezpieczeństwo drogowe. Ważnym kryterium jest także spójność drogi z drogami publicznymi wyższej kategorii. Komisja bierze także pod uwagę znaczenie komunikacyjne drogi dla rozwoju obszaru wiejskiego, poprawy dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych. Wreszcie - znaczenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, zarządzania kryzysowego, ochrony granicy państwowej.

Zainteresowanie w poprzednich latach:
- w 2012 r. (na inwestycje realizowane w roku 2013) wpłynęło ogółem 96 wniosków  z zapotrzebowaniem na dotację w kwocie - 78.154 tys. zł ,
- w 2011 r. (na inwestycje realizowane w roku 2012) wpłynęło ogółem 75 wniosków z zapotrzebowaniem na dotację w kwocie   - 35.169 tys. zł
- w 2010 r. - 120 wniosków na dotację o łącznej kwocie 149,7 mln zł.
- w 2009 r. - 146 wniosków – na kwotę dotacji 157,1 mln zł
- w 2008 r. - 120 wnioski – na kwotę dotacji 110,7 mln. złudostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
10.23.2019 Kupno Sprzedaż
EUR 0.21% 4.2305 4.3159
USD 0.02% 3.7992 3.8760
GBP 0.55% 4.9106 5.0098
CHF 0.31% 3.8454 3.9230
23.10.2019

Ziemniaki

23.10.2019

Działka ogrodowa

Dodaj nowe ogoszenie