28.03.2019

Szybciej i wygodniej na Mazury. Droga ekspresowa z Ełku do Mrągowa za trzy lata albo pięć

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wraz z projektantem zapraszają na cykl spotkań informacyjnych poświęconych budowie drogi ekspresowej S16 na 74-kilometrowym odcinku Mrągowo - Orzysz – Ełk.

Analizowane warianty przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk przebiegają przez tereny gmin: Mrągowo, Ryn, Mikołajki, Orzysz, Pisz i Ełk. Przedmiotem opracowania jest studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe z elementami koncepcji programowej docelowego przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo-Orzysz-Ełk – Etap II STEŚ.

Początek projektowanej trasy przyjęto w km 204+600 istniejącej obecnie drogi. Koniec projektowanej drogi przyjęto na włączeniu w realizowaną obecnie obwodnicę Ełku w ciągu drogi krajowej nr 16. Droga krajowa nr 16 jest traktowana jako podstawowa oś komunikacyjna województwa warmińsko – mazurskiego.

 Spotkanie będzie przeprowadzane w formie prezentacji oraz zgłaszania opinii i uwag przez przybyłych na zebranie. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się z zaprojektowanymi wariantami przebiegu drogi S16 wraz z obsługą komunikacyjną terenu przyległego naniesionymi na ortofotomapy.

Szczegółowy terminarz spotkań informacyjnych z mieszkańcami przedstawia się następująco:

01.04.2019 - godz. 14 Mrągowo. Urząd Gminy Mrągowo; ul. Królewiecka 60A; sala nr 1

01.04.2019 - godz. 16 Mikołajki. Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach; ul. Kolejowa 6

02.04.2019 - godz. 16 Orzysz. Sala Widowiskowo-Sportowa w Orzyszu; ul. Osiedle Robotnicze 11A; sala konferencyjna

03.04.2019 - godz. 14 Ełk. Urząd Gminy Ełk; ul. Kościuszki 28A; sala konferencyjna

04.04.2019 - godz. 13 Ryn. Urząd Miasta i Gminy Ryn; ul. Ratuszowa 2; sala konferencyjna

Umowa na wykonanie studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego i koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz – Ełk podpisana została we wrześniu 2017 r. W ramach tego zadania wykonawca ma zaktualizować materiały do decyzji środowiskowej obejmujące m.in. inwentaryzację przyrodniczą, ponowną analizę akustyczną i ocenę uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań wykonawcy dokumentacji będzie też należało uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji oraz opracowanie rozwiązań drogowych i mostowych umożliwiających ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

 Dokumentacja będzie gotowa do realizacji w 2021 r.

Drodze nr 16 nadano kategorię ekspresowej dopiero rozporządzeniem z 13 października 2015 r. Przesuniecie jej do wyższej kategorii wiązało się dodatkowo z koniecznością dostosowania wcześniej opracowanej dokumentacji analiz tak by były odpowiednie do drogi klasy S.

 Batalia o modernizację tej drogi przypomina trochę tę z obwodnicą Augustowa przez dolinę Rospudy. Praktycznie jest jeszcze bardziej skomplikowana z powodu cennych przyrodniczo obszarów, w tym licznej ilość jezior. W innych miejscach korekta trasy o 100 - 200 metrów pozwala rozwiązać niejednokrotnie problemy społeczny, ale w przypadku budowy drogi przez Mazury, zmiana przebiegu drogi nie jest łatwa ze względu na umiejscowienie jezior.

Procedura wyboru wariantu przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk została wszczęta jeszcze w 2008 roku. Analizowano wówczas 16 wariantów i od marca do sierpnia 2008 roku wykonano dla nich inwentaryzację przyrodniczą, która wykazała brak możliwości wyboru wariantu bezkolizyjnego pod względem ochrony najcenniejszych elementów przyrodniczych.

W 2009 r. przeprowadzono analizę nowych, wcześniej nierozpatrywanych wariantów oraz wykonano korektę wariantów z 2008 r. Wykonawca opracowania zaproponował do analizy kolejne 25 odcinków, co łącznie dało 41 wariantowych odcinków nowego przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Sorkwity - Mrągowo – Orzysz - Ełk.

Problem w tym, że każdy z wariantów został oprotestowany.

Dla wszystkich wariantów wykonano inwentaryzację przyrodniczą, której celem było wykazanie istnienia lub braku chronionych siedlisk i stanowisk roślin chronionych oraz określenie zagrożeń, jakie może spowodować budowa drogi w rejonie objętym ochroną w ramach sieci Natura 2000.

W czasie trwającej dwa sezony inwentaryzacji przyrodniczej analizami objęto wszystkie zaproponowane warianty przebiegu drogi S16, łączące Sorkwity i Ełk. Analizowane przebiegi, które można pogrupować w kilka zbiorczych korytarzy, oddalone są od siebie w kierunku północ-południe maksymalnie o ok. 20 km.

Obecnie, w ramach nowego zamówienia, wykonawca ma zaktualizować materiały do decyzji środowiskowej obejmujące m.in. inwentaryzację przyrodniczą, ponowną analizę akustyczną i ocenę uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań wykonawcy dokumentacji będzie też należało uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji oraz opracowanie rozwiązań drogowych i mostowych umożliwiających ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

Kiedy rozpocznie się budowa, na razie trudno wyrokować. Latem 2018 roku resort infrastruktury zakładał, że dopiero w latach 2022- 2025.

W 2023 roku ekspresowo na odcinku Mrągowo - Borki Wielkie.

W marcu br. otwarte zostały oferty na projekt i budowę drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz budową obwodnicy Mrągowa w ciągu DK59. O realizację zadania ubiega się dziewięciu wykonawców. Najniższą cenę 708,6 mln zł zaproponowała firma PORR SA, najwyższą - 1,014 mld zł firma POLAQUA Sp. z o.o.

Minister Infrastruktury podpisał jesienią 2018 roku aneks do Programu Inwestycji dla budowy drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo. Konieczność podpisania aneksu wynikła ze zwiększenia szacunkowego kosztu inwestycji o 120 mln zł. Spowodowane to zostało zmianą klasy drogi z GP na S (droga ekspresowa), trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi, budową systemu zarządzania ruchem oraz budową pary MOP-ów i obwodu utrzymania drogowego.

Dzięki zatwierdzeniu zwiększenia limitu środków do kwoty 687,330 mln zł, możliwe było ogłoszenie we wrześniu 2018 roku przetargu na projekt i budowę na budowę drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu DK59. Przewiduje się, że wkrótce drogowcy podpiszą umowę z wykonawcą. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidywane jest na grudzień 2020, zakończenie w marcu 2023.

Nowa droga będzie miała długość 17,1 km – 13,1 km w ciągu S16 oraz 4 km w ciągu dk 59 (obwodnica Mrągowa). Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast na przebiegu obwodnicy Mrągowa w ciągu dk 59 będzie to droga o przekroju w większości jednojezdniowym (1x2).  Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe: Sorkwity, Bagienice i Mrągowo.

Inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Szesnastka to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym. Ma znaczenie międzynarodowe, krajowe i regionalne. Jest to najkrótsza trasa tranzytowa między Berlinem a Państwami Bałtyckimi oraz główna regionalna droga ze wschodu na zachód, łącząca najważniejsze ośrodki regionalne (Suwałki, Augustów, Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława, Ostróda), z trasami układu południkowego. Ponadto droga krajowa nr 16 stanowi kanał ważnych strumieni ruchu turystycznego, szczególnie z Niemiec, jako kręgosłup, do którego podłączone są lokalne drogi biegnące w osi północ - południe.

 

WYG

Źródło i Fot, mapa: GDDKiA;MI

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
02.28.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.27% 4.2778 4.3642
USD 0.80% 3.8970 3.9758
GBP 1.10% 5.0209 5.1223
CHF 0.05% 4.0192 4.1004
Dodaj nowe ogoszenie