11.01.2017

Unijne pieniądze dla „misiów”

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej będą mogły otrzymać unijne pieniądze na współpracę gospodarczą z zagranicą.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. O dofinansowanie w ramach II Etapu działania 1.2 POPW mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy posiadają zatwierdzony przez PARP model biznesowy internacjonalizacji ( współpracy z partnerami zagranicznymi), zrealizowany w ramach I Etapu działania 1.2 POPW.

Dotację firmy będą mogły przeznaczyć m.in. na:

• doradztwo w zakresie wyszukania, selekcji, a następnie nawiązania relacji z partnerami zagranicznymi;

• konsulting dotyczący dostosowania produktów do rynków docelowych, wzornictwa, budowy kanałów dystrybucji czy marketingu;

• udział w zagranicznych targach, wystawach i misjach handlowych, jeśli wynika to z opracowanego modelu (firma może przeznaczyć na ten cel maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu);

• doradztwo i zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 500 tys. zł. Nabór, z budżetem 30 mln zł, potrwa od 1 lutego do 29 września 2017 r., godz.16.00.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu, ramach danego etapu wynosi 2 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach każdego etapu konkursu.

Miejsce składania wniosków -Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP, w zakładce „Centrum Pomocy PARP” lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93.

WYG

Źródło: https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/12-internacjonalizacja-msp-1/

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
03.20.2018 Kupno Sprzedaż
EUR 0.11% 4.1724 4.2566
USD 0.77% 3.4026 3.4714
GBP 0.17% 4.7281 4.8237
CHF 0.07% 3.5666 3.6386
19.03.2018

SZUKAM MIESZKANIA

Dodaj nowe ogoszenie