12.08.2019

Via Baltica. Jest zezwolenie na odcinek Śniadowo - Łomża Południe

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał w poniedziałek decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która obejmuje budowę ok. 17 km drogi ekspresowej S-61 na odcinku Śniadowo-Łomża Południe.

To kolejny fragment strategicznej dla naszego regionu trasy Via Baltica. Pochłonie 380,3 mln zł i ma być ukończony do 9 grudnia przyszłego roku.  

Do tej pory S61 w naszym województwie to 13-kilometrowa obwodnica Suwałk i 10-kilometrowy odcinek obwodnicy Augustowa od węzła Suwałki Południe do Raczek. W budowie jest druga nitka obwodnicy Szczuczyna. Białostocki oddział Głownej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazał do ogłoszenia przetargi na odcinki Suwalki - Budzisko i Podborze - Śniadowo. W realizacji w systemie projektuj i buduj jest pozostałe blisko 200 km trasy S61 w woj. podlaskim i warmińsko mazurskim. 

Budowa odcinka Śniadowo - Łomża jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych, planowanych do realizacji na terenie województwa podlaskiego, którego głównym celem jest: poprawa społecznej, ekonomicznej i przestrzennej spójności z krajami Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Droga ekspresowa ma też zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa, poprawić warunki ruchu (przepustowość, zmniejszenie strat czasu) oraz zapewnić komfortowe i szybkie przejazdy wszystkim użytkownikom projektowanej drogi, zapewnić odpowiednie parametry nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich, zmniejszyć uciążliwośc oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

•    budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S-61 od km 0+000 do km 16+998,92 (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku),

•    budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP „Chomentowo Wschód” kat. II km ok. 11+500 - strona wschodnia, oraz MOP „Chomentowo Zachód” kat. III km ok. 11 +200 - strona zachodnia) wraz z infrastrukturą techniczną,

•    budowę 1 węzła drogowego typu - węzeł "Śniadowo" w km ok. 1 +232,

•    przebudowę odcinków istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych,

•    budowę dodatkowych jezdni oraz zjazdów do istniejących działek,

•    budowę ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych wzdłuż przebudowywanych dróg,

•    budowę elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, dreny),

•    budowę 14 obiektów inżynierskich w tym:11 w ciągu drogi ekspresowej (w tym 6 pełniących funkcję przejść dla zwierząt), 3 nad drogą ekspresową.

•    budowę 19 zbiorników (retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych otwartych). 

W poniedziałkowym briefingu prasowym ogłaszającym budowę kolejnego etapu Via Baltica obok wojewody podlaskiego wzięli także udział starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski oraz Wojciech Borzuchowski - dyrektor białostockiego odziału GDKKiA.

Źródło: PUW

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
01.20.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.1938 4.2786
USD 0.00% 3.7640 3.8400
GBP 0.00% 4.9126 5.0118
CHF 0.00% 3.9018 3.9806
19.01.2020

Prace lic i mgr

Dodaj nowe ogoszenie