07.08.2019

Via Baltica z Suwałk do Budziska – II przetarg. Miała kosztować 605 mln zł, ile będzie teraz?

Niespełna dwa miesiące po odstąpieniu od umowy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybiera nowego wykonawcę, który zaprojektuje i wybuduje 24-kilometrowy odcinek S61 od końca obwodnicy Suwałk do Budziska (granica z Litwą). Przetarg ma być rozstrzygnięty do końca roku.

GDDKiA powtarza procedurę, która po raz pierwszy przeprowadziła od kwietnia 2016 do kwietnia 2017 roku. Wówczas na przetarg wpłynęło 9 ofert. Najdroższa przewyższała najtańszą aż o  309 mln zł.

Na ponad 605 mln zł, czyli 25 mln zł za kilometr, wyceniło włosko-szwajcarskie konsorcjum projekt i budowę 24-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61 Suwałki - Budzisko. To właśnie ten podmiot, któremu lideruje firma Impresa Pizzarotti, złożył najtańszą, spośród dziewięciu nadesłanych na przetarg ofert.

Oferty na budowę odcinka Via Baltica Suwałki-Budzisko w 2017 roku złożyli:

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A - 605 580 862,90

POLAQUA Sp. z o.o. - 799 001 817,09

STRABAG Sp. z o.o. - 688 733 121,21

Trakcja PRKiI S.A. - 684 258 840,00

ITINERA S.p.A - 835 073 445,00

BUDIMEX S.A. - 731 671 650,00

Metrostav Polska S.A. - 794 659 014,20

ASTALDI S.p.A - 914 040 631,95

PORR Polska Infrastructure S.A. - 643 277 404,80

Na ponad 605 mln zł, czyli 25 mln zł za kilometr, wyceniło  projekt i budowę włosko-szwajcarskie konsorcjum, któremu lideruje firma Impresa Pizzarotti. Zwycięzca przetargu miał zakończyć roboty w 2020 r., ale praktycznie ich nie zaczął. Ceny materiałów i robocizny skoczyły tak mocno, że Impresa Pizzarotti, po zainwestowaniu kilkunastu milionów zł i odrzuceniu jej wniosku o waloryzację kontraktu, kontynuację przedsięwzięcia uznała za nieopłacalną.   

 

 

Machina ruszyła ponownie  

GDDKiA w czerwcu rozwiązała umowę i zadeklarowała, że w ciągu kilku miesięcy ogłosi nowy przetarg. Tak też się stało. Oto jej informacja:  

Dokumentacja przetargowa trafiła dziś do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach.

Zadaniem nowego wykonawcy będzie dokończenie projektowania (optymalizacja), a jeśli zajdzie taka konieczność – również zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi.

Dlaczego doszło do powtórzenia przetargu

Inwestycja prowadzona była przez włoską firmę Impresa Pizzarotti w systemie „Projektuj i Buduj" od połowy 2017 r. Dotychczasowy wykonawca opracował dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji ZRID i Wojewoda Podlaski taką decyzję wydał 20 maja br.

Jednak mimo upływu czasu, po stronie wykonawcy, nie było właściwej mobilizacji w zakresie przygotowania do prowadzenia robót budowlanych - m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty. Niedokończone zostały też projekty wykonawcze, a przedłożony projekt czasowej organizacji ruchu, który powinien umożliwić bezpieczne prowadzenie budowy, nie miał wszystkich wymaganych prawem opinii, w tym m.in. Policji. Upływ czasu przewidziany w umowie na realizację całego kontraktu, czyli wykonanie projektu i budowy, sięgał ok. 70%, podczas gdy zaawansowanie finansowe (na koniec maja br.) wynosiło zaledwie 2,42%. W tej sytuacji podjęta została odpowiedzialna i uzasadniona decyzja o odstąpieniu od umowy z winy dotychczasowego Wykonawcy.

Terminy

W nowym przetargu, GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 26 miesięcy od daty zawarcia umowy i nie krótszym niż 24 miesiące od tej daty.

Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 1 grudnia do 31 marca), natomiast nie wlicza się ich do etapu robót. Kryterium ceny wynosi 60 proc., kryteria pozacenowe (gwarancja, terminy, kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej itd.) – 40 proc. Zakładamy, że przetarg zostanie rozstrzygnięty do końca bieżącego roku. 

Strategiczny odcinek

Realizacja drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie – łącząc się z drogę ekspresową S8 Wrocław – Warszawa – Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią. To właśnie odcinek S61 Suwałki – Budzisko bezpośrednio łączy polską siec dróg ekspresowych z siecią dróg państw nadbałtyckich.

Kalendarium

20 kwietnia 2016 r. - ogłoszenie o zamówieniu,

28 lipca 2016 r. - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

7 listopada 2016 r. - kwalifikacja wykonawców,

30 grudnia 2016 r. - zaproszenie do składania ofert,

24 marca 2017 r. - otwarcie ofert (wpłynęło dziewięć),

13 kwietnia 2017 r. - wybór najkorzystniejszej oferty,

6 czerwca 2017 r. - zawarcie umowy,

20 maja 2019 r. – uzyskanie decyzji ZRID,

14 czerwca 2019 r. – odstąpienie od umowy z dotychczasowym Wykonawcą,

6 sierpnia 2019 r. – wysłanie dokumentacji przetargowej do publikacji w Dz.U. UE.

Podstawowe informacje

Długość odcinka: ok. 24 km,

Parametry techniczne: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (nawierzchnia z betonu cementowego),

Węzły drogowe: Suwałki Północ i Szypliszki,

Obiekty inżynierskie: 33 szt.

Wkrótce GDDKiA przeprowadzi ponowny przetarg na drugi odcinek S61, pomiędzy węzłami Podborze – Śniadowo, na którym rozwiązaliśmy umowę z wykonawcą.


udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
12.09.2019 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.2334 4.3190
USD 0.00% 3.8139 3.8909
GBP 0.00% 5.0153 5.1167
CHF 0.00% 3.8561 3.9341
Dodaj nowe ogoszenie