Zapraszamy na relację na żywo


MKS Ślepsk Malow Suwałki


Aluron Virtu CMC Zawiercie

23.02.2020
14:45

04.02.2013

Tenis Stołowy. Turniej o nagrodę wójta gminy Szypliszki

T U R N I E J   T E N I S A   S T O Ł O W E G O


O NAGRODĘ WÓJTA GMINY SZYPLISZKI


Kategorie:
a)    Kobiety
b)    Mężczyźni
TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10.02.2013r. O GODZINIE 10:00 NA SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁOBÓDCE
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ PRZYJMOWANE OSOBIŚCIE W DNIU ROZPOCZĘCIA TURNIEJU ( w godz 9:30-10:00)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZAWODNIKÓW I KIBICÓW

I. Cel:

-    popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim, integracja;

-    zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego;


II. Organizator:

-    Urząd Gminy w Szypliszkach;

-    Świetlica Gminna w Szypliszkach

-    Zespół Szkół w Słobódce;    

-    Powiatowe Zrzeszenie LZS w Suwałkach


III. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się 10 lutego 2013 r. w hali Zespołu Szkół w Słobódce.

Początek turnieju godz. 10:00. Przybycie zawodników i zapisy 9:30 – 10:00.


IV. Uczestnictwo:

W turnieju prawo startu mają  mieszkańcy Powiatu Suwalskiego.

Turniej rozegrany zostanie w kategoriach:

a)    Kobiety

b)    Mężczyźni


V. Zgłoszenia:

Osobiście w dniu turnieju  w godzinach 9:30 – 10:00


VI. Nagrody:

Trzech najlepszych zawodników z poszczególnych kategorii otrzyma nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Szypliszki.


VII. Sprawy różne:

-    każdy uczestnik powinien posiadać badania lekarskie lub oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność;

-    uczestnicy niepełnoletni powinni posiada pisemna zgodę rodzica na udział w turnieju

-    osoby biorące udział winni posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość;

-    uczestnicy winni posiadać ubezpieczenie NW;

-    obowiązuje obuwie miękkie sportowe;

-    organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione i zniszczone z winy uczestników;

-    organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje zawodników biorących udział w zawodach


VIII. Uwagi końcowe:

?    interpretacja regulaminu należy do organizatorów;

?    uczestnik Turnieju zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Turnieju;


udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*