19.02.2019

Duże inwestycje w PEC w Suwałkach

W Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach została zakończona budowa kompleksowej instalacji oczyszczania spalin (IOS) dla kotła WR-25, jako pierwszy etap dostosowania całej instalacji ciepłowni do wymaganego, zaostrzonego poziomu emisji, określonego polskim prawem oraz dyrektywą unijną.

W skład nowej instalacji wchodzą:

 instalacja odazotowania spalin

  • instalacja odsiarczania spalin
  • instalacja odpylania spalin
  • system kontroli emisji, który pozwala to na bieżąco monitorować parametry pracy instalacji oczyszczającej, a także uzyskiwane poziomy emisji tlenków azotu, amoniaku, dwutlenku siarki tlenku węgla oraz pyłu.

 Zgodnie z zapewnieniami producenta, poziom emisji wyniesie 90% standardu emisyjnego średniorocznego, wymaganego przepisami.

Na powyższą inwestycję Spółka otrzymała pożyczkę w wysokości  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 8 265 189,00 zł. Wartość projektu - 
13 615 178,00 zł.

Drugim etapem dostosowania całej instalacji ciepłowni do wymaganego po 2020 roku poziomu emisji, jest  budowa dwóch kotłów na biomasę, która rozpocznie się w maju 2019 roku. Moc obu kotłów wynosi 25 MW (po 12,5 MW każdy kocioł).

Do spalania w kotłach stosowana będzie biomasa leśna – zrębki drzewne.

Pozwoli to na dodatkową zdolność do wytwarzania energii cieplnej, w tym ze źródeł odnawialnych oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na jesień  2020r.

 Na powyższą inwestycję Spółka otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 17 880 036,00 zł. Wartość projektu - 46 538 107,80 zł.

Trzecim etapem spełnienia wymagań emisyjnych dla całej instalacji  będzie budowa instalacji oczyszczania spalin  dla kotła parowego OR-35, analogicznej do IOS wybudowanej dla kotła WR-25.Budowę i uruchomienie zaplanowano na lata 2020-2022.

 

Jednocześnie PEC w Suwałkach realizuje obecnie inne ważne inwestycje, służące poprawie efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła:

  • Przebudowa i termomodernizacja  sieci ciepłowniczej

W 2019 roku rozpocznie się kolejny etap termomodernizacji (2,8 km) i przebudowy sieci ciepłowniczej (2,2 km). Prace ruszą wiosną bieżącego roku.  W 2020 roku będzie to odpowiednio 1,5 km i 1,8 km.

Na powyższą inwestycję  Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 7,2 mln zł.  Wartość projektu - 16,1 mln zł.

  • Likwidacja  12 węzłów grupowych

W najbliższych tygodniach tego roku rozpocznie się likwidacja 7 szt. węzłów grupowych dostarczających ciepło do budynków wielorodzinnych i  zastąpienie ich 26 węzłami indywidualnymi wraz z budową instalacji w poszczególnych budynkach, nowych przyłączy do tych węzłów oraz sieci cieplnej.

W roku 2020 nastąpi likwidacja kolejnych 5 węzłów grupowych i wybudowanie  23 węzłów indywidualnych.

Na powyższą inwestycję Spółka otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 3,4 mln zł. Wartość projektu - 6,7 mln zł.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*