08.07.2019

VI Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku 25-26 września 2019 r. Biznes, nauka, samorząd

W debatach, dyskusjach, spotkaniach i wydarzeniach towarzyszących weźmie udział ponad 1500 uczestników, 200 prelegentów oraz 700 uczniów i studentów.

W ramach wydarzeń towarzyszących zaplanowano konkursy na najlepsze inwestycje komunalne, standardy zarządzania i pomysły na biznes oraz inspirujące spotkania dla młodzieży.

– Polska Wschodnia bardzo się zmienia. Działania rządu nakierowane na wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju w istotny sposób stawiają na rozwój regionów wschodnich, dając im nowe możliwości i szanse. Dlatego teraz tak istotna jest dyskusja o tym, jak ma przebiegać proces rozwoju Polski Wschodniej. My w tę ważną debatę chcemy włączyć różne środowiska: przede wszystkim przedsiębiorców, których nigdy na Wschodnim Kongresie Gospodarczym nie brakuje, środowisko naukowe, a także kluczowe dla tej dyskusji samorządy – mówi Wojciech Kuśpik, organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego, prezes Grupy PTWP. – Liczymy na obecność rządu, a rozmawiać będziemy o takich kwestiach jak: kooperacja biznesu ze światem nauki, samorządu z inwestorem, podmiotów z obu stron granicy, świata młodej innowacyjności i dojrzałego biznesu – dodaje.

WKG jest jedyną tego typu, cykliczną imprezą, poświęconą żywotnym sprawom naszych regionów – podkreślała Wiesława Burnos, członek zarządu województwa podlaskiego.

WKG otwiera możliwości także dla przedsiębiorców. Mogą nie tylko wysłuchać uczestników wydarzenia, w tym przedstawicieli rządu, ale i sami wziąć udział w dyskusjach i wymianie opinii, w tym podczas mniej formalnych spotkań, np. w kuluarach – mówił Henryk Owsiejew, właściciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Malow. – Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje cykliczne spotkania przedstawicieli innych izb i dyplomatów. Obecność w tym roku potwierdziło już 50 przedstawicieli, co daje szansę na promocję Polski Wschodniej – zaznaczył.

Program kongresu powstawał z udziałem przedstawicieli różnych środowisk, co daje gwarancję, że wybraliśmy do dyskusji szerokie spektrum zagadnień – powiedział prof. Joanicjusz Nazarko, dyrektor Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach Politechniki Białostockiej. – Nie zabraknie dyskusji o szansach i perspektywach rozwoju logistyki transgranicznej, w tym wynikającej z rozwoju transportu na Nowym Jedwabnym Szlaku – przekonywal.

Na ważne daty, jakie uwzględnia WKG, zwrócił uwagę prof. Maciej Perkowski, kierownik Wydziału Prawa Uniwersytetu Białostockiego i kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego. – Chodzi o rocznicę 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, której poświęcona będzie sesja inauguracyjna Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Ale istotna jest też dyskusja o nowych wyzwaniach, począwszy od skutków brexitu. Kongres stwarza więc okazję do przekazania pomysłów różnych środowisk, także do ich weryfikacji, co może być cenne dla polskich przedstawicieli w Unii podczas debat np. w Parlamencie Europejskim - dodał.

Tegorocznemu, VI Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku, towarzyszy ponownie hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”.

Agenda wydarzenia obejmuje przekrojowe i aktualne spektrum tematów – od relacji między Unią Europejską a wschodem Europy, poprzez zagadnienia współpracy międzynarodowej, wspólnych europejskich inwestycji, aż po przemiany związane z cyfryzacją. Dyskutowane będą nowe czynniki kształtujące sytuację gospodarczą Polski i Europy, rozwojowe ambicje, bodźce wzrostu, szanse i wyzwania, ale także problemy i bariery do pokonania.

Program dwudniowego Kongresu dopełniają takie zagadnienia jak: odnawialna energia i „zielony przemysł”, nowy kształt funduszy unijnych, sytuacja na rynku pracy, miejsce Polski Wschodniej w globalnych łańcuchach logistycznych. Nie zabraknie tematów ważnych dla wschodniego makroregionu Polski – problematyki rynku rolno-spożywczego, usług medycznych oraz sukcesji w firmach rodzinnych.

– Zadbamy o aktualną, interesującą agendę, ciekawy scenariusz i niezawodną realizację. Ale to kompetentne grono zaangażowanych w projekt uczestników: liderów życia gospodarczego, przedstawicieli biznesu, naukowców, jest rękojmią wysokiej jakości wydarzenia. Każdego roku ponad tysiąc gości z kręgu biznesu, polityki, samorządów i świata nauki, ważni i perspektywiczni partnerzy polskiej gospodarki, zaświadczają swoją obecnością w Białymstoku, że mamy do czynienia z najciekawszym tego typu wydarzeniem w Polsce Wschodniej – dodaje Wojciech Kuśpik, organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego, prezes Grupy PTWP.

Wśród inicjatyw towarzyszących znajdą się kolejne edycje konkursów: TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej, TOP Pracodawcy Polski Wschodniej oraz na najbardziej innowacyjne start-upy. Celem konkursu TOP Start-up Polski Wschodniej jest wsparcie zarówno projektów i usług zmieniających świat globalnie, jak i tych mniejszych, nowatorskich, wpisujących się w potrzeby lokalnego rynku. Do finału dostanie się 10 wyselekcjonowanych start-upów, które zyskają wsparcie w drodze do rozwoju własnego biznesu. Projekty oceniane będą zarówno pod kątem innowacyjności, jak i potencjału biznesowego. We wszystkich konkursach mogą wystartować podmioty i projekty z jednego z pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego

Polska Wschodnia stoi przed odpowiedzią na pytanie: jak być regionem atrakcyjnym dla młodych osób? Stąd rozwijana od pięciu lat inicjatywa Grupy PTWP i Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego pod nazwą EEC Liderzy Przyszłości. Projekt adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jego głównym celem jest promocja wiedzy o gospodarce oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez organizację inspirujących spotkań młodzieży z praktykami biznesu oraz artystami. Zaproszeni na VI Wschodni Kongres Gospodarczy goście opowiedzą, w jaki sposób połączenie pasji i determinacji przerodzić można we własną, odnoszącą sukcesy działalność. Rokrocznie w wydarzeniu bierze udział ok. 700 uczniów.

Wschodni Kongres Gospodarczy przez pięć lat stał się najważniejszym forum otwartej i wieloaspektowej dyskusji o perspektywach rozwoju Polski Wschodniej. Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP.

###

 

Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to poświęcony najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około półtora tysiąca gości z Polski i z Europy.

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*