18.06.2019

Via Baltica. Impresa Pizzarotti nie zbuduje odcinka Suwałki – Budzisko. Poczekamy na tę trasę

Budowa nowej drogi od obwodnicy Suwałk do Budziska miała rozpocząć się we wrześniu ubiegłego roku i zakończyć w 2020 r. Szwajcarsko-włoskie konsorcjum uznało, że kwota 605 mln zł, z jaką trzy lata temu wygrało przetarg, dzisiaj nie wystarczy na realizację inwestycji i nie przystąpiło do prac.

Wobec takiej postawy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała o zerwaniu kontraktu z Impresa Pizzarotti i ogłoszeniu w najbliższych miesiącach kolejnego przetargu. Nie będzie to już przetarg „Projektuj i buduj”, bo projekt został wykonany a wojewoda wydał w maju zezwolenie na realizację inwestycji, tylko „Buduj”. Dopiero po jego zakończeniu przekonamy się, ile będzie kosztować 24-kilometrowy odcinek drogi szybkiego ruchu i kiedy będziemy mogli nim pojechać.    

Oto komunikat GDDKiA:

Po wielokrotnych wezwaniach firmy Impresa Pizzarotti, do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji kontraktu na odcinku S61 Suwałki - Budzisko (gr. państwa) w województwie podlaskim, GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą tej inwestycji. Firma Impresa Pizzarotti mimo wezwań ze strony GDDKiA nie realizowała zapisów kontraktowych.

Brak konkretnych działań Wykonawcy

Inwestycja prowadzona była w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawca opracował dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i taką decyzję wojewoda podlaski wydał 20 maja br. Jednak mimo upływu czasu po stronie Wykonawcy brak było właściwej mobilizacji w zakresie przygotowania do prowadzenia robót budowlanych - m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty.

Nie skończone zostały też projekty wykonawcze, a przedłożona czasowa organizacja ruchu umożliwiająca bezpieczne prowadzenie budowy - nie miała wszystkich wymaganych prawem opinii, m.in. Policji.  

W tej sytuacji GDDKiA zdecydowała o odstąpieniu od umowy z Wykonawcą. W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony przetarg umożliwiający rozpoczęcie budowy.

  • Upływ czasu przewidziany w umowie na realizację całego kontraktu czyli wykonanie projektu i budowy: ok. 70 %
  • Zaawansowanie finansowe (na koniec maja br.): 2,42 %

Na S61 inaczej niż na innych kontraktach

Ostatnie odstąpienia od umów z nierzetelnymi wykonawcami na takich drogach jak S3, S5 czy A1 dotyczyły innej sytuacji niż ta, z jaką mamy do czynienia na S61 w województwie podlaskim.

We wcześniejszych przypadkach wykonawcy nie realizowali zapisów kontraktowych w kwestii wykonywania robót budowlanych, a konkretnie ich kontynuowania zgodnie z harmonogramem. Na S61 Suwałki - Budzisko Wykonawca nie przystąpił jeszcze do „widocznej dla kierowców” realizacji kontraktu, tj. do prowadzenia robót budowlanych, a jego zaniechania w kwestii realizacji zapisów umowy miały miejsce jeszcze na etapie projektu i uzyskania niezbędnych zezwoleń do właściwej realizacji inwestycji.

Kalendarium S61 odc. Suwałki - Budzisko

20 kwietnia 2016 r. - ogłoszenie o zamówieniu

28 lipca 2016 r. - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

7 listopada 2016 r. - kwalifikacja wykonawców 

30 grudnia 2016 r. - zaproszenie do składania ofert

24 marca 2017 r. - otwarcie ofert  (wpłynęło 9)

13 kwietnia 2017 r. - wybór najkorzystniejszej oferty  - Impresa Pizzarotti 605,5 mln zł (następna oferta PORR - 643,2 mln zł, kolejna Konsorcjum TRAKCJA 684,25 mln zł)  

6 czerwca 2017 r. - zawarcie umowy

Podstawowe informacje:

  • Długość odcinka: ok. 24 km,
  • Wartość kontraktu z Impresa Pizzarotti - 605,5 mln złotych brutto,
  • Parametry techniczne - dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (nawierzchnia z betonu cementowego),
  • Węzły drogowe - Suwałki Północ i Szypliszki,
  • Obiekty inżynierskie: 1 most, 24 wiadukty i 9 przejść dla zwierząt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Źródło i fot. GDDKiA

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*