05.09.2019

Monter konserwator sieci wod-kan

adres email: sekretariat@pwik.suwalki.pl

telefon: 875676053

OPIS STANOWISKA / ZADANIA:

-naprawa nawierzchni drogowych;
-wykonywanie prac remontowo-budowlanych;
-wykonywanie prac remontowo-konserwacyjnych na sieciach wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;
-obsługa samochodów specjalistycznych S.C. – po przeszkoleniu;
-praca dwuzmianowa, dyżury domowe – po przeszkoleniu i okresie próbnym.

OCZEKIWANIA:
-wykształcenie kierunkowe min. zawodowe (preferowane profile budowlane);
-doświadczenie w zakresie robót drogowych (montaż kostki betonowej) i ogólnobudowlanych;
- prawo jazdy kat. B;
-mile widziane inne uprawnienia, np. obsługa maszyn wibrujących, uprawnienia spawalnicze, itp.;
-umiejętność pracy w zespole;
-dobra organizacja pracy;
-sumienność, dokładność, uczciwość.

OFERUJEMY:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (na początek umowa na czas określony);
-podnoszenie kwalifikacji (kursy, szkolenia).
WYMAGANE DOKUMENTY:

-CV, list motywacyjny oraz
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

-dokumenty z dopiskiem „monter konserwator sieci wod-kan.” należy składać osobiście w siedzibie Spółki, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pwik.suwalki.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki,
-termin składania ofert: 15.09.2019 r. (w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu),
-osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
wyświetleń: 127