22.04.2021

Pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozdzielone. Zobacz, ile i dla kogo

Pieniądze popłyną do miast, powiatów i gmin w naszym regionie. Zrealizowanych zostanie wiele projektów z listy rezerwowej, ponieważ ceny na przetargach często są niższe od kosztorysów i zaoszczędzone środki pójdą na kolejne inwestycje.

Rząd przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).

Podlaskie samorządy otrzymają ponad 205 mln zł, które przeznaczą na poprawę bezpieczeństwa ruchu i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, co wpłynie na wzrost jakości życia mieszkańców naszego regionu.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Program jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów we wszystkich zakątkach Polski. Do województwa podlaskiego do tej pory trafiło ponad 711 mln zł.

- Cieszę się, że mimo tego trudnego okresu pandemii, polski rząd z determinacją chce wspierać samorządy powiatowe, gminne w realizacji swoich potrzeb infrastrukturalnych w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji dróg - mówi wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Oprócz wsparcia z RFRD województwo podlaskie otrzymało niedawno m.in. ponad 250 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Trwa również rozstrzygnięcie naboru wniosków na dofinansowanie zadań z RFRD dotyczących poprawy bezpieczeństwa pieszych na lokalnych drogach. Na inwestycje w tym zakresie w Podlaskiem przeznaczono 38 mln zł.

Ponadto podczas sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego 29 marca radni przyjęli uchwały o pomocy finansowej dla 17 samorządów, w tym głównie na inwestycje drogowe. Łącznie samorządy otrzymają 7 825 000 zł na realizację lokalnych przedsięwzięć.

Obecnie dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD w naszym regionie   otrzymały:

Miasto Suwałki

1. Rozbudowa ulicy Zastawie w Suwałkach od granic administracyjnych miasta do ulicy Francuskiej 

Czas realizacji - 03.2021-11.2021r. wartości inwestycji - 2 498 423,74 zł, dofinansowanie -  1 249 211,87 zł ( 50%)

 

2.Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej

Czas realizacji - 12.2020-10.2021r. Wartość inwestycji  3 547 947,31 zł, kwota dofinansowania -  1 773 973,65zł (50%), w tym w 2020 r. - 1 167 097,26 zł i w 2021 r. -  606 876,39 zł. 

 

3. Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach

 Czas realizacji -  03.2021-11.2021r. Wartość inwestycji -  928 516,64 zł, dofinasowanie 464 258,32 ( 50%).

Lista rezerwowa

Miasto Suwałki

1. Rozbudowa ul. Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza

Czas realizacji -03.2021-11.2021r. Koszt inwestycji - 5 392 722,30 zł, wnioskowana kwota - 2 696 361,15 zł ( 50%). Pozycja na liście - 9.

 

2. Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Sejneńskiej wraz z budową estakady

Czas realizacji -12.2021-08.2023 r. Koszt inwestycji -  40 108 753,25 zł, wnioskowana kwota - 20 054 376,62 zł (50%), w tym,2021 – 250 tys. zł, w 2022 r. - 9 750 000 zł, w 2023 – 10 050 376 zł. Pozycja na liście – 40.

 

3. Budowa ulic: Z. Herberta, W. Szymborskiej i B. Prusa w rejonie ulicy Stanisława Staniszewskiego w Suwałkach - II etap

Czas realizacji - 03.2021-11.2021r. Wartość - 4 206 517,69 zł, wnioskowana kwota - 2 103 258,84zł (50%).Pozycja na liście – 74.

 

4. Budowa ulicy Bolesława Chrobrego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Traktorzystów oraz budowa sięgacza od ulicy Władysława Jagiełły i sięgacza od ulicy Filipowskiej w Suwałkach Czas realizacji - 03.2021-11.2021r. wartość -  1 924 852,47 zł, wnioskowana kwota - 962 426,23 zł (50%). Pozycja na liście – 87.

 

5. Budowa ulic: 41 Pułku Piechoty, Powstańców Śląskich i Kawaleryjskiej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach

Czas realizacji - 03.2021-11.2021r.Wartosć - 2 568 904,43 zł, wnioskowana kwota - 1 284 452,21zł ( 50%). Pozycja na liście – 99.

Lista rezerwowa liczy 109 pozycji. 

Powiat Augustowski

1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1201B od dr nr 1150B - Bryzgiel - Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel na odcinku Ateny – Bryzgiel.

Czas realizacji - 05.2021-11.2021r. Wartość inwestycji -  7 200 000,00 zł, dofinansowanie  3 600 000,zł ( 50 proc.)

 

2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16, od km 3+000 do km 5+000

Czas realizacja -  05.2021-10.2021 r. Wartość inwestycji - 2 000 000,00 zł, dofinansowanie -  1 000 000,00 1 000 000,00 zł (50%)

 

Powiat Suwalski

1. Remont drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryki - Rutka Tartak w km 0+145 - 1+376

Czas realizacji - 04.2021-11.2021 r. Wartość inwestycji -  1 131 889,18 zł, dofinansowanie - 565 944,59 ( 50%)

 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory w km 7+738 - 9+123 Czas  realizacji - 04.2021-11.2021r. Wartość inwestycji -  1 272 445,28 zł, dofinansowanie - 636 222,64 zł ( 50%)

 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 6+009,5 - 7+690

  Czas realizacji -  04.2021-11.2021r. Wartość inwestycji -  1 047 411,09 zł, dofinansowanie -  523 705,54 zł.( 50%).

 

Powiat Sejneński

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża - Wysoka Góra - Remieńkiń

Czas realizacji - 04.2021-10.2021r. Wartość inwestycji - 862 880,00zł, dofinansowanie - 431 440,00 zł ( 50%).

 

Powiatowa lista rezerwowa

Powiat Sejneński

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161B Puńsk - Szlinokiemie

Czas realizacji  04.2021-10.2021r. Wartość inwestycji 2 190 152,00  zł, wnioskowana kwota dofinansowania -1 095 076,00 ( 50%). Pozycja na liście rezerwowej – 19.

Przypomnijmy, że ten odcinek dogi zyskał niedawno dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

 

Powiat Suwalski

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów w km 0+000 - 1+950

Czas realizacji -04.2021-11.2021r. Wartość inwestycji - 3 746 519,48 zł, wnioskowana kwota dofinansowanie - 1 873 259,74 zł ( 50%). Pozycja na liście – 35,

 

2. Remont drogi powiatowej nr 1134B Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy ) - Potasznia - Okrągłe - Jeleniewo w km 10+00 - 12+600 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Czas realizacji -  04.2021-11.2021r. Wartość inwestycji - 1 172 630,84 zł. wnioskowana kwota do dofinansowania  586 315,42  zł  (50%)

 

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 7+440 - 9+730

Czas realizacji - 04.2021-11.2021 r. Wartość inwestycji - 3 315 889,08 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 1 657 944,54 zł ( 50%) . Pozycja na liście – 45.

 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec - Wiatrołuża w km 10+000 - 11+130

Czas realizacji - 04.2021-11.2021r. Wartość inwestycji - 1 724 699,52 zł, wnioskowana kwota -  862 349,76 zł (50%). pozycja na liście – 47.

 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawele - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 8+347 - 10+305

Czas realizacji - 04.2021-11.2021 r. Wartość inwestycji - 2 592 736,33 zł,  wnioskowana kwota -1 296 368,16 zł (  50%( Pozycja na liście – 48

 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka Tartak w km 9+170 - 11+170

Czas realizacji -, 04.2021-11.2021r. Wartość inwestycji - 3 025 246,22  zł, wnioskowana kwota -1 512 623zł( 50%) .Pozycja na liście - 50.

 

7. Remont drogi powiatowej nr 1106B Granica województwa - Garbas - Mieruniszki w km 2+270 - 5+570

Czas realizacji - 04.2021-11.2021r. Wartość inwestycji - 1 934 737,87 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 967 368,93 zł ( 50%). Pozycja na liście – 56.

 

8. Remont drogi powiatowej nr 1096B Przerośl - Olszanka - Kruszki - Nowa Pawłówka - Morgi - Czarnakowizna - Taciewo - Stara Chmielówka w km

0+640 - 2+840

Czas realizacji - 04.2021-11.2021r,.Wartosć inwestycji -  1 003 715,68  zł, wnioskowana kwota -501 857,84zł ( 50%). Pozycja na liście – 66.

Powiat Augustowski

Rozbudowa i przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B - Rajgrodzka - Jonkajtysa w Augustowie poprzez budowę ciagu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego oraz przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego

Czas realizacji - 05.2021-09.2022r. Wartość inwestycji -  8 500 000,00. wnioskowana kwota -  4 250 000,00  (50%), w tym w 2021 r – 2mln zł, a w 2022 - 2,250 mln zł. Pozycja na liście - 42.

Powiatowa lista rezerwowa liczy 63 pozycje.

 

Drogi gminne

 

Gmina Puńsk

  Przebudowa drogi gminnej nr 101696B Ogórki - Nowinki

 Czas realizacji -05.2021-09.2021r. Wartość inwestycji - 1 152 976,47zł, dofinansowanie - 576 488,23 zł (50%)

 

Gmina Suwałki

Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej nr 101993B Kuków Folwark – Koraliny

Czas realizacji inwestycji - 07.2021-06.2022r. Koszt inwestycji - 3 983 900,00, dofinansowanie  1 991 950,00 zł ( 50%) 

 

Gmina Miejska Sejny

1. Budowa drogi gminnej 32KD w Sejnach wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej

 

2. Budowa drogi gminnej 28KL w Sejnach wraz z przebudową i budową urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej

Czas realizacji - 10.2021-09.2022r. Wartość inwestycji - 1 956 050,00 zł, dofinansowanie - 1 173 630,00  zł ( 60%)

Czas realizacji -04.2021-03.2022r. Wartość inwestycji - 1 281 500,00 zł, dofinansowanie - 768 900,00 zł (60%),

 

3. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B Wojska Polskiego od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1174B ul. Zawadzkiego do drogi wojewódzkiej nr 653 i rozbudowa drogi gminnej nr 102138B ul. Pogodna w Sejnach oraz przebudowa i budowa infrastruktury technicznej - etap II

Czas realizacji - 06.2021-05.2022 r. Wartość inwestycji - 4 859 568,00 zł, dofinansowanie - 2 915 740,80 zł ( 60%)

 

Gmina Raczki

 1.Przebudowa drogi gminnej nr 102393B Sucha Wieś -Chodorki km 0+000 - 1+355km

 Czas realizacji - 10.2020-10.2021r. Wartość inwestycji - 852 183,03 zł, dofinansowanie -  596 528,12 zł ( 70 proc.) ,w tym w 2020 r -  336 150,52 zł i w 201r -  260 377,60 zł.

 

2. Rozbudowa drogi gminnej Wierciochy - Szczodruchy - Wojnasy w km 0+000 - 1+605

Czas realizacji - 06.2021-08.2022r. Wartość inwestycji - 1 428 584,80 zł, dofinansowanie -  714 292,40zł (50%), w tym w 2021 - 300 tys. zł, a w 2022r - 414 292 zł

 

Gmina Bakałarzewo

Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 147, 62, 59, 63, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Bakałarzewo

Czas realizacji - 04.2021-10.2021r. Wartość inwestycji - 1 143 553,63 zł, dofinansowanie - 571 776,81( 50%). 

 

Gmina Rutka-Tartak

Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-Potopy-Poszeszupie-Folwark w miejscowości Poszeszupie-Folwark

 Czas realizacji -04.2021-09.2021r. Wartość inwestycji - 709 567,91 zł, dofinansowanie - 354 783,95  zł (50%) 

 

Gmina Wiżajny

Rozbudowa drogi gminnej nr 101525B na odcinku Ługiele – Dzierwany

Czas realizacji - 05.2021-11.2021r. Wartość inwestycji - 2 826 475,00, dofinansowanie - 1 413 237,50zł ( 50%) 

 

Gmina Filipów

1.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Szafranki. Kontynuacja inwestycji. Dofinansowanie - 60 proc.

Czas realizacji -10.2019-06.2021r. Wartość inwestycji  2 606 890,45 zł, dofinansowanie  1 564 134,27 zł, w tym w 2019 roku - 549 292,60 zł i w 2020 r -  1 014 841,67 zł.

 

2. Przebudowa drogi gminnej Stara Dębszczyzna – Agrafinówka na terenie gminy Filipów.

Kontynuacja inwestycji. Czas realizacji - 10.2019- 06.2021r. Wartość inwestycji  1 242 324,00 zł, dofinansowanie -745 394,40 zł( 60% ), w tym w 2019 r -249 748,21 zł i w 2020 r - 495 646,19 zł.

 

3. Rozbudowa drogi gminnej Nr 101858B i 101865B Nowe Motule - Tabałówka - Jemieliste

Czas realizacji inwestycji -10.2021-12.2023 r. Wartość inwestycji -  2 802 500,00, dofinansowanie - 1 401 250,00 zł ( 50% ), w tym w 20w1 r - 100 tys. zł ,w 2022 -  500 tys. zł ,w 2023 - 801 250 tys. zł.

 

Gmina Przerośl

 Przebudowa drogi wraz z budową chodnika, oświetleniem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz budową ciągu pieszo-jezdnego wraz z placami manewrowymi i oświetleniem o dł. 629,97 mb w miejscowości Przerośl,

Czas realizacji - 05.2021-12.2021 r. Wartość inwestycji - 2 191 748,06 zł, dofinansowanie - 1 095 874,03 zł ( 50%)

 

Gmina Jeleniewo

 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 101796B, droga Jeleniewo-Kazimierówka

Czas realizacji -04.2021-07.2021r. Eartosć inwestycji - 266 351,06 zł, dofinansowanie  159 810,63 zł ( 60%)

 

Gmina Giby

1. Przebudowa drogi gminnej nr 102306B Wiłkokuk - Zelwa w miejscowości Zelwa

 Czas realizacji - 06.2021-08.2021r. Wartość inwestycji -  672 556,91 zł ,dofinansowanie - 336 278,46 zł (50%)

 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 102318B Karolin – Pogorzelec

  Czas realizacji -  06.2021-08.2021r. Wartość inwestycji - 295 352,32 zł, dofinansowanie - 147 676,16 zł ( 50%)

 

Gminna lista rezerwowa

Gmina Szypliszki

 1.Przebudowa drogi gminnej 101629B w miejscowości Jeziorki, Aleksandrówka, Mikołajówka, Romaniuki

 Czas realizacji -04.2021-11.2021r. Wartość inwestycji - 1 302 736,54 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 651 368,27zł ( 50%). Pozycja na liście rezerwowej - 7.

 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 101620B Olszanka - Grauże Stare – Zaboryszki

 Czas realizacji -  04.2021-11.2021r. Wartość inwestycji -  1 840 978,52 zł, wnioskowana kwota - 920 489,26  zł ( 50%).Pozycja na liście - 29.

 

3. Przebudowa drogi gminnej o nazwie "Słobódka - Żyrwiny" w miejscowości Słobódka

 Czas realizacji - 04.2021-11.2021r. Wartość inwestycji - 747 288,22 zł, wnioskowana kwota - 373 644,11zł ( 50%).Pozycja na liście - 37.

 

Gmina Miejska Sejny

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102123B Wojska Polskiego od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1174B ul. Zawadzkiego do drogi wojewódzkiej nr 653 i rozbudowa drogi gminnej nr 102138B ul. Pogodna w Sejnach oraz przebudowa i budowa infrastruktury technicznej - etap I

Czas realizacji -06.2021-05.2022 r. Wartość inwestycji - 3 034 311,00 , wnioskowana kwota -1 820 586,60zł (60%). Pozycja na licie - 11.

 

Gmina Suwałki

1.Budowa drogi od drogi powiatowej nr 1153B do drogi gminnej nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Okuniowiec,

Czas realizacji -07.2021-06.2022r. Koszt inwestycji - 1 998 100,00 zł, wnioskowana kwota - 999 050,00 zł (50%),.Pozycja na liście – 25.

 

2. Budowa drogi gminnej nr 102022B Krzywe - Mała Huta gm. Suwałki

Czas realizacji inwestycji 07.2021- 06.2022r. Wartość inwestycji -  1 467 600,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 733 800,00zł (50%). Pozycja na liście 41.

 

3. Budowa drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowa drogi wewnętrznej do drogi gminnej nr 101995B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Taciewo, gm. Suwałki

Czas realizacji 07.2021-11.2021r. Wartość inwestycji - 2 725 400,00, wnioskowana kwota dofinansowania - 1 362 700,00zł ( 50%).Pozycja na liście – 43.

 

4. Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie - Wychodne gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną

 Czas realizacji inwestycji -07.2021-11.2021r. wartość inwestycji - 1 640 600,00 zł, wnioskowana kwota - 820 300,00zł ( 50%).Pozycja na liście – 48.

 

5. Budowa drogi gminnej nr 166502B wraz z przebudową drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Stary Folwark, gm. Suwałki

Czas realizacji inwestycji -07.2021-11.2021r.Wartosć - 1 770 000,00 zł, wnioskowana kwota - 885 000,00 z ł( 50%). Pozycja na liście -65.

 

6. Przebudowa drogi nr 101996B Biała Woda - Prudziszki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda,

Czas realizacji - 07.2021-11.2021r. Wartość - 1 331 100,00 zł, wnioskowana kwota - 665 550,00zł ( 50%). Pozycja na liście -71.

 

7. Przebudowa drogi od drogi gminnej Nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Osinki gm. Suwałki

Czas realizacji - 07.2021-06.2022r. Wartość - 1 572 100,00zł, wnioskowana kwota - 786 050,00 zł( 50%. Pozycja na liście -101.

 

Gmina Filipów

1.Rozbudowa drogi gminnej Nr 101856B na odcinku Piecki - Smolenka

Czas realizacji - 10.2021-05.2024r. Wartość inwestycji - 3 583 614,46zł, wnioskowana kwota dofinasowania 1 791 807,23zł ( 50%), w tym w 2021r   - 49.200 zł, w 2022 i w 2023 – po 750 tys. zł oraz w 2024 -  242.607zł. Pozycja na liście -   8

 

2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 101874B we wsi Supienie

Czas realizacji10.2021-05.2024r. Wartość inwestycji - 1 898 116,47 zł, wnioskowana kwota - 949 058,23  zł ( 50%). Pozycja na liście – 27.

 

3. Przebudowa dróg gminnych ul. Jordyka, ul. Bema i ul. Olendry w miejscowości Filipów

Czas realizacji -10.2021-09.2022r. Wartość inwestycji -  3 725 000,00 zł, wnioskowana kwota - 1 862 500,00 zł (50%).Pozycja na liście – 52.

 

4. Rozbudowa drogi gminnej nr 101866B we wsi Nowe Motule

Czas realizacji -08.2021-07.2022r. Wartość - 1 502 500,00 zł, wnioskowana kwota - 751 250,00 zł ( 50%).Pozycja na liście -73.

Lista rezerwowa liczy 109 pozycji.

 

WYG

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

Fot. Ilustracja do tekstu 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.16.2021 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4828 4.5734
USD 0.00% 3.7055 3.7803
GBP 0.00% 5.2084 5.3136
CHF 0.00% 4.0919 4.1745
Dodaj nowe ogoszenie