09.07.2024

Wyniki z matematyki i j. angielskiego lepsze niż z j. polskiego. Wstępne wyniki tegorocznej matury

Tegoroczni maturzyści poznali we wtorek wyniki matury. Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, maturę zdało 84,1 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, a 10,4 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu.

Maturzyści musieli przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mieli jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym i ustny z języka ojczystego.

Część maturzystów musiała również przystąpić do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu. Obowiązek ten nie dotyczył absolwentów techników i branżowych szkół II stopnia, w przypadku, gdy spełnili oni wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Aby zdać maturę, trzeba było uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 88,6 procent. Prawo do poprawki w sierpniu ma 7,6 proc.

Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 78,1 proc., a do egzaminu poprawkowego przystąpić może 14,5 proc.

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin maturalny z języka polskiego zdało 97 proc. zdających, egzamin z matematyki - 91 proc., a z języka angielskiego - 97 proc.

Natomiast spośród absolwentów techników egzamin maturalny z j. polskiego zdało 93 proc. abiturientów, z matematyki - 85 proc., a z j. angielskiego - 94 procent.

Średni wynik z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym to 61 proc. (w przypadku absolwentów liceów - 65 proc., a wśród absolwentów techników - 56 proc.).

Z kolei średni wynik z egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym to 63 proc. możliwych do uzyskania punktów (68 proc. w liceach, 56 proc. w technikach).

Średni wynik z egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym kształtuje się na poziomie 78 proc. (83 proc. w liceach, 72 proc. w technikach).

Dla wielu absolwentów liceów kluczową rolę odgrywają wyniki z egzaminów na poziomie rozszerzonym. To one w dużej mierze decydują o możliwości dostania się na studia. W tym roku przedmiotem, który sprawił abiturientom wyjątkowe problemy, była chemia. Wynik matury z chemii brany jest pod uwagę w rekrutacji na studia medyczne, przyrodnicze, czy też na wybrane kierunki inżynierskie.

W całej Polsce do matury w tym roku przystąpiło 245 966 osób z Polski oraz 229 uczniów z Ukrainy. W województwie podlaskim do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w Formule 2023 w terminie głównym w maju 2024 roku przystąpiło 7 605 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych, branżowych szkół II stopnia) oraz 2 absolwentów - obywateli Ukrainy.

Osoby, które nie zdały jednego obowiązkowego egzaminu, mają prawo do poprawki w sierpniu. Jeśli maturzysta nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki za rok. W tej drugiej grupie w tym roku znalazło się 5,5 proc. abiturientów.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
07.14.2024 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie