05.09.2019

Powiat Sejny. Dwie drogi z Funduszu Dróg Samorządowych, jedna z programu Polska Białoruś

Powiat Sejneński rozpoczął właśnie przebudowę drogi powiatowej Nr 1178B Ogrodniki – Berżniki w ramach projektu transgranicznego "Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie sejneńskim i obwodzie grodzieńskim", złożonego do Programu Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020.

W bieżącym roku przebudowana zostanie droga na odcinku 2,1km od drogi krajowej nr 16 do wsi Hołny Wolmera, pozostały odcinek zostanie dokończony w 2020 r. Odcinek Ogrodniki – Berżniki liczy 5895 m.

W ramach przebudowy w 2019 r. wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni drogi szer. 5.5 m z betonu asfaltowego, przebudowane zostaną przepusty pod koroną drogi oraz wyremontowany most na rzece Hołnianka. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na poboczu drogi ustawione zostaną odblaskowe słupki oraz wymienione oznakowanie pionowe.

Wykonawcą robót jest firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 5.359.960,84 zł. w tym Powiat Sejneński uzyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 1.008.941,00 euro zł. Prace drogowe I etapu zakończone zostaną do 31.10.2019 r.

W czerwcu br., trzy miesiące przed zakładanym terminem, zakończone zostały prace drogowe pierwszego etapu realizacji inwestycji na drodze powiatowej Nr 1176B Poćkuny – Berżniki na odcinku Berżniki – Folwark Berżniki. Odcinek przebudowano w ramach projektu w/w transgranicznego "

Całkowita wartość tego projektu wynosiła 2.499.209 euro, z czego Powiat Sejneński (Leader) otrzymał 1.508.965 euro, Samorząd Rejonu Grodzieńskiego (Partner 1) 11.506 euro, Unitarne Przedsiębiorstwo „Grodnoobldorstroj” z Białorusi (Partner 2) – 978.738 euro. Dofinansowanie całej inwestycji wynosi 90% kosztów kwalifikowanych.

Przebudowa 2 dróg powiatowych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Powiat Sejneński otrzymał też dofinansowanie na przebudowę 2 dróg powiatowych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2019. W 2019 roku przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1157B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec – Wiatrołuża (realizacja 08.2019 – 08.2020). Całkowita wartość robót drogowych wynosi 1.674.744,88 zł., z czego Powiat otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji.

W 2020 roku przebudowana zostanie druga droga powiatowa Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza) – Łumbie – Widugiery (realizacja 08.2019-08.2020). Całkowita wartość projektu wynosi 2.214.461,62 zł, z czego powiat otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.107.230,81 zł. Do inwestycji dołoży się też kwotą pół miliona samorząd Puńska. W Widugierach powstanie nie tylko nowa nawierzchnia, ale i chodniki. We wsi znajduje się m.in. szkoła, kościół sklep, więc chodniki są niezbędne dla bezpieczeństwa ludzi.

Przypomnijmy, że powiat sejneński realizuje też projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1175B Sejny – Bosse – Berżałowce” w ramach wcześniejszego rozdania pieniędzy z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa obejmuje dwa odcinki: odcinek 1. Sejny – Grudziewszczyzna (łącznie ze skrzyżowaniem z drogą gminą) i odcinek 2. Świackie – Bosse – Berżałowce do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1177B Berżniki-Berżłowce-Giby.

Prace budowlane realizowane są przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Suwałkach, z którą Powiat Sejneński zawarł umowę na wartość 4 488 094,65zł. Na przebudowę drogi Powiat Sejneński otrzymał dofinansowanie 50% wartości umowy z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zgodnie z umową z dnia 17 lipca 2019roku, przebudowę drogi dofinansuje też Gmina Sejny w wysokości 600.000 zł.

Zakończenie prac - 15 październik 2019 r.

 

WYG

Źródło: Starostwo Powiatowe w Sejnach

Na fot. Przebudowany pierwszy odcinek Berżniki – Folwark Berżniki. Fot Urząd Marszałkowski

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
08.06.2020 Kupno Sprzedaż
EUR 0.12% 4.3541 4.4421
USD 1.52% 3.6617 3.7357
GBP 0.43% 4.8160 4.9132
CHF 0.28% 4.0412 4.1228
06.08.2020

ELEKTRYK

06.08.2020

AUTOMATYK

06.08.2020

POMOCNIK MAGAZYNU

Dodaj nowe ogoszenie