22.02.2023

To wspaniały czas dla Marleny Borowskiej. Sopranistka została potrójnie nagrodzona za swoją pracę

Marlena Borowska, wybitna sopranistka, założycielka i kierownik Wydziału Wokalnego
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Suwałkach, została nagrodzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Urząd Miasta w Suwałkach.

31 stycznia Marlena Borowska ponownie została Laureatką Nagrody Jubileuszowej Miasta Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 14 lutego otrzymała Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznawany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 20 lutego otrzymała stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

- Przyjmuję je z ogromnym wzruszeniem, radością i wdzięcznością za trud podejmowanych, wspólnych działań na rzecz rozwoju kultury i sztuki naszych miast, regionu i kraju, który mam nadzieję zawsze godnie i odpowiedzialnie reprezentować.  Otrzymane Nagrody są potwierdzeniem słuszności obranej drogi, zatem pięknie dziękuję za dotychczasową pomoc, proszę o wsparcie przyszłych, podejmowanych inicjatyw edukacyjno-artystycznych, na które już teraz gorąco Państwa zapraszam - podkreśla Marlena Borowska.

 

MARLENA BOROWSKA – SOPRAN

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Studiowała u Mistrzów Bel Canto – I rok w klasie śpiewu solowego prof. Kazimierza Pustelaka, dalsze lata i Dyplom u prof. Haliny Słonickiej. 

Dwukrotnie uczestniczyła w Międzynarodowych Kursach Wokalnych w Belgii, gdzie doskonaliła swoje umiejętności pod kierunkiem Georgette Colleman i Gerdy Loembarts, tam też została wytypowana do Koncertu Finałowego dla Radia BRT w Brukseli.

Okres studiów zaowocował udziałem w licznych spektaklach, m.in. pod dyrekcją Tadeusza Wicherka oraz Mieczysława Nowakowskiego. Współpracowała z Estradą Kameralną Filharmonii Narodowej, Krajowym Biurem Koncertowym. Występowała w Belgii, Francji, Rosji, Białorusi, na Litwie, w licznych miastach Polski, a także w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym.

Koncertowała  z orkiestrami  Warszawskiej Opery Kameralnej, Filharmonii Olsztyńskiej, Opery i Filharmonii Podlaskiej, Kapelli Grodzieńskiej, Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, z wybitnymi warszawskimi Zespołami Muzyki Dawnej  m. in. z renesansową Sabionettą i barokową La Tempestą.

Założycielka Wydziału Wokalnego Państwowej  Szkoły Muzycznej I i II st. w Suwałkach /obecnie Specjalność: Wokalistyka/, którym kieruje od 1992.

W latach 2011-18 pełniła funkcję Kierownika Sekcji Śpiewu Solowego i Akordeonu. Jej liczni wychowankowie, laureaci wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, są studentami większości Akademii Muzycznych w Polsce oraz solistami Teatrów Operowych w kraju i za granicą.

Sopranistka jest Członkiem Rzeczywistym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków  /od 2005 Warszawskiego  Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków/, a także  współtwórczynią autorskich programów  dla Wydziałów Wokalnych oraz Przewodniczącą Komisji do spraw Programów Nauczania w Sekcjach Wokalnych PSM II st. powołanej przez prof. Eugeniusza Sąsiadka /przy Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, którego sopranistka jest Członkiem Rzeczywistym od 2001.

W 2009 została wybrana do ścisłego składu Zarządu Głównego PSPŚ z siedzibą  we Wrocławiu /3 kadencje: 2009-2013, 2013-2017, 2017-2021/. Obecnie sprawuje funkcję Członka Komisji Rewizyjnej PSPŚ we Wrocławiu (w latach 2021-2024). 

W 1997 wznowiła działalność koncertową, jednocześnie uczestnicząc w Kursach Wokalnych prowadzonych przez prof. Gerharda Kahry/Wiedeń/, prof. Christiana Elssnera /Drezno/,  dwukrotnie  w Kursach Mistrzowskich prowadzonych przez  prof. Alison Pearce /Londyn/.

W latach 2002-2013  sprawowała /z przerwami/  funkcję Wiceprezes SEM w Suwałkach. W 2014 została Wiceprezesem, od 2018 sprawuje funkcję Prezesa Suwalskiego Towarzystwa Muzycznego im. Emila Młynarskiego w Suwałkach.

Pomysłodawczyni i założycielka Interdyscyplinarnej Formacji Artystycznej CANTAREUM (2018). Jest cenioną animatorką życia  muzycznego, pomysłodawczynią wielu artystycznych przedsięwzięć muzycznych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.     

Pełni funkcję kierownika naukowego, artystycznego  i organizacyjnego – autorskich, specjalistycznych,muzycznych kursów i seminariów m. in: międzynarodowych: rosyjskiej liryki wokalnej, muzyki nowej, kursu orkiestrowego; i ogólnopolskich: chopinowskiego, akordeonowego, mozartowskiego, wokalnych, barokowych, aktorskich, choreograficznych, oraz kursów orkiestrowych i wokalnych-warsztatów  operowych (ok. 100 zrealizowanych form edukacyjnych).

Jest także organizatorką ponad 40. koncertów dobroczynnych,  Pomysłodawczyni, Dyrektor Artystyczny, Programowy i Organizacyjny: V Ogólnopolskich Festiwali Sztuki Wokalnej im. prof. Haliny Słonickiej /w tym V Ogólnopolskich Konkursów Wokalnych im. Prof. Haliny Słonickiej/ w latach 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 oraz IX edycji  Międzynarodowych Festiwali ARS MUSICA w latach 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 w Suwałkach, Białymstoku i Warszawie.

Jest jurorem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych. Bierze udział w konferencjach naukowych, publikuje. W 24-26.08.2018 powołała i zorganizowała  I Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Prof. H. Słonickiej  dla Uczniów, Studentów  i Absolwentów w Suwałkach, w którym sprawowała obowiązki Dyrektora Konkursu. II edycja konkursu odbyła się w Suwałkach w dniach 19-22.08.2021.

Pomysłodawczyni i realizatorka 3 scenicznych adaptacji oper W. A. Mozarta t.j.: Wesele Figara 2013,Cosi fan tutte 2014, Don Giovanni 2015 we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Kultury i Suwalską Orkiestrą Kameralną pod  dyrekcją K. Dąbrowskiego oraz #DonMoniuszko Project! S. Moniuszki/A. Fredry Nowy Don Kichot czyli sto szaleństw 2019 we współpracy z SOK i Kameralną Orkiestrą Festiwalową pod dyrekcją K. Dąbrowskiego.

Bierze udział w ambitnych muzycznych projektach artystycznych z artystami tj: Jadwiga Rappé, Kira Boreczko-Dal, Jacek Szymański, Darek S. Wójcik, Leszek Świdziński, Bogdan Makal, Agnieszka Lipska-Nakoniecznik,  Tomasz Krzysica, Rafał Majzner, ks. Zbigniew Stępniak, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Zbigniew Graca, S.A. Wróblewski,  Kazimierz Dąbrowski,  W.N. Bormotow, Mirosław Feldgebel, Agnieszka Obst-Chwała, Jakub Burzyński, Tytus Wojnowicz, (śp. Kazimierz Kowalski), Maja Komorowska, Łucja Rećko-Żarnecka, Jan Englert,  Iwo Orłowski, Anna Mikolon, Robert Marat, Lilianna Stawarz, Justyna Rekść-Raubo, Martyna i Adam Pastuszka, Rafał Sulima, Agnieszka Franków-Żelazny, Marina Biełaszuk, Dmitri Grinich, Edyta Fil, Audronė Eitmanavičiūtė, Dalia Jatautaitė, Šviesė Čepliauskaitė, Olena Skrok, Ella Susmanek, Jolanta Pszczółkowska-Pawlik, i innymi.

Dysponując sopranem lirico spinto  z coloraturą  jest artystką wszechstronną, doskonale  odnajduje się zarówno w muzyce oratoryjno-kantatowej, pieśniarskiej, operowej, od renesansu przez epokę baroku  po prawykonania utworów kompozytorów współczesnych. Wielokrotnie nagradzana za twórczość artystyczną, pedagogiczną  i organizatorską.

W 2013 została uhonorowana m.in. odznaczeniem nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej, w 2014 otrzymała od Prezydenta Miasta Suwałk  doroczną, prestiżową Nagrodę Włócznię Jaćwingów  za wybitne zasługi na rzecz miasta Suwałk, natomiast  w 2016 indywidualną Nagrodę Miasta Suwałki za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, w tym szczególnie za sukcesy   w upowszechnianiu muzyki operowej. W 2016 prowadziła Master Class na Akademii Muzycznej-Vytautas Magnus University w Kownie na Litwie.

Często występuje jako ceniona solistka i kameralistka, stale poszerza repertuar, czynnie koncertuje w kraju i za granicą, zbierając za swoje występy znakomite recenzje.

W 2017 M. Borowska została odznaczona Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę, przyznanym przez Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2017, 2018, 2019.  zrealizowała międzynarodowe, autorskie projekty tj. I, II i III Cykl Koncertów Kameralnych – Nowe Interpretacje.

Jest także Laureatką Nagrody Marszałka  Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  i ochrony kultury za sezon artystyczny 2016/2017, wręczonej podczas uroczystej Gali 25.10.2017 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej ­ Europejskim  Centrum Sztuki w Białymstoku,  którą sopranistka uświetniła wspólnym występem wraz z pianistą  prof. Robertem  Maratem.

Również z prof. R. Maratem wzięła udział w Koncercie Kameralnym, wieńczącym obchody Roku Prof. Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim. W 2018 została uhonorowana Nagrodą Jubileuszową Miasta Suwałki –  za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i pedagogicznej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Indywidualną Nagrodą (I stopnia) Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej  w Warszawie. W dn. 18.02.2021 ponownie została laureatką indywidualnej Nagrody Miasta Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  upowszechniania i ochrony kultury.

Również w 2021 otrzymała 4. Indywidualną Nagrodę Dyrektora CEA w Warszawie oraz została zaproszona do udziału w muzycznych wydarzeniach artystycznych Teatru Otwartego w Gdańsku, z którym stale współpracuje. W 2022 na zaproszenie założycieli, weszła w skład Zarządu Głównego, w którym pełni obowiązki Wiceprezes Fundacji Muzycznej  imienia Profesora Kazimierza Pustelaka z siedzibą  w Warszawie. 

W 2022 Marlena Borowska z wielkim powodzeniem zrealizowała kolejny, międzynarodowy, autorski projekt edukacyjno-artystyczny tj. I Międzynarodowy Festiwal CANTAREUM 2022 Muzyczne Skarby Europy, Białystok – Suwałki – Sejny – Kowno – Wilno – Warszawa,  21 kwietnia – 11 grudnia 2022.

Obecnie pracuje nad realizacją II edycji Międzynarodowego Festiwalu CANTAREUM 2023, Muzyczne Skarby Europy, Suwałki – Sejny – Kowno – Soleczniki – Warszawa – Białystok – Drozdowo planowany w dniach  20 maja – 22 grudnia 2023.

Artystka już w roku 2023 ponownie została Laureatką Nagrody Jubileuszowej Miasta Suwałki za osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Suwałki 31.01.2023, Stypendystką Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury Białystok 20.02.2023, Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis Warszawa 14.02.2023.

 W uznaniu zasług dla rozwoju kultury Marlena Borowska została zaproszona przez redakcję BPH do opublikowania biogramu, który ukazał się w VIII Tomie Encyklopedii OSOBISTOŚCI Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. BRITISH PUBLISHING HOUSE Britishpedia, London, United Kingdom (publikacja w 2022 r.).

 

Fot. Recital Wokalny 26.04.2016

V Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki AVANTI w Kownie /Litwa/

Fot. podlaskie.eu

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*
 
 
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
05.29.2023 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.4889 4.5795
USD 0.00% 4.1175 4.2007
GBP 0.00% 5.1508 5.2548
CHF 0.00% 4.5999 4.6929
Dodaj nowe ogoszenie