06.08.2020

Nabór do szkół średnich. Na topie licea, w technikach klasy informatyczne, samochodowe i poligrafii

W piątek absolwenci klas ósmych szkół podstawowych poznali wyniki egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Do wtorku, 4 sierpnia, do 15.00 mieli czas na uzupełnienie dokumentów w wybranej przez siebie szkole ponadpodstawowej.

12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Jak informuje Wydział Oświaty suwalskiego ratusza, szkoły dysponują wolnymi miejscami na konkretnych kierunkach czy rozszerzeniach w liceum. Największą popularnością cieszył się technik informatyk w Zespole nr 6 w Suwałkach oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej w ZST. W liceach na 30 dostępnych miejsc w klasie medycznej w III Liceum jest 50 chętnych.

Oprócz klasy technik informatyk, w Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się klasy technik logistyk, technik reklamy i technik pojazdów samochodowych. Jak mówi dyrektor szkoły Joanna Woronko, wielu kandydatów miało bardzo wysokie wyniki na egzaminach. Bez problemu dostaliby się do liceum. Wolne miejsca pozostały jedynie w klasie technik technologii drewna. Dyrektor szkoły będzie wnioskować do Urządu Miasta o utworzenie dodatkowego oddziału.

W Zespole Szkół Technicznych w klasie technik grafiki i poligrafii cyfrowej chce uczyć się 53 kandydatów (klasa pierwszego wyboru), a miejsc jest 14. Wolne miejsca są w klasach: technik automatyk – 8, technik budownictwa – 3, technik mechanik – 1 oraz technik mechatronik – 2.

W Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 największym zainteresowaniem cieszyły się klasy technik ekonomista i technik żywienia i usług gastronomicznych. Do obu było po 28 chętnych na 16 miejsc. Wolne miejsca są w klasach technik hotelarstwa – 3, technik handlowiec – 2. Nie było chętnych do klasy o profilu technik rachunkowości. Ogółem szkoła dysponuje 96 miejscami.

Bardzo małe zainteresowanie jest nauką w Technikum nr 5 w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek. Do klasy technik organizacji turystyki zgłosiło się zaledwie 8 osób. Nie ma kandydatów do nauki w klasie technik przemysłu mody, a w VI LO w ZSS naukę w klasie humanistycznej chce rozpocząć we wrześniu 13 kandydatów. Pozostaje 20 wolnych miejsc.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego przy ul. Ogrodowej najwięcej młodych ludzi chce uczyć się w kasach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik weterynarii. Sześć wolnych miejsc jest w klasie technik architektury krajobrazu, 17 w klasie technik żywienia i usług gastronomicznych. Nie było chętnych do klasy technik rolnik.

W klasie technik usług fryzjerskich Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku chęć nauki zgłosiło 18 kandydatów na 24 miejsca. W Liceum Ogólnokształcącym klasę 1 A ang-mat-geogr (ang-niem,ros) wybrało 37 osób, zostało 9 wolnych miejsc, a klasę B ang.-mat.-hist. 5 osób, 19 wolnych miejsc.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Podhorskiego pozostały pojedyncze miejsca. W przyszłym roku szkolnym młodzież będzie uczyć się w czterech oddziałach: klasa A – biol.- chem. - 28 miejsc, 44 chętnych, klasa B – mat.-fiz. 28 miejsc -36 chętnych, klasa C – pol.-antyk. - 28 miejsc, 26 chętnych oraz klasa D – ang.-geogr. - 28 miejsc – 36 chętnych.

W III Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi największym zainteresowaniem cieszyła się klasa B – medyczna. Jako klasę pierwszego wyboru wskazało ją 46 ósmoklasistów. Czterdzieści osób chce uczyć się w klasie menadżerskiej. Także pozostałe klasy – humanistyczna i lingwistyczna cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Wolne miejsca są jeszcze w klasie politechnicznej.

W I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach młodzież będzie kształcić się w roku szkolnym 2020/2021 w pięciu oddziałach, w tym dwóch klasach dwujęzycznych przygotowujących do międzynarodowej matury. To klasy 1 A dwujęzyczna metematyczno -fizyczna (mat.-fiz.-ang.) oraz klasa 1 C – dwujęzyczna biologiczno-chemiczna (biol.-chem.-ang.). Są w nich jeszcze wolne miejsca. Aby rozpocząć naukę w klasie dwujęzycznej kandydaci musieli przystąpić 23 czerwca do egzaminu z języka angielskiego. Ze względu na epidemię koronawirusa w tym roku pisali test zdalnie, za pomocą platformy testportal.pl. Każdy z uczniów musiał odpowiedzieć na 40 pytań w ciągu godziny. Pozostałe klasy w I LO, to klasa 1B – matematyczno -informatyczna (mat.-inf.-fiz.), klasa 1 D lingwistyczno -humanistyczna (pol.-ang.) oraz klasa 1 E – matematyczno-geograficzna (mat.-geogr.-ang.).

W przypadku szkół branżowych młodzież najchętniej wybierała następujące klasy: mechanik samochodowy, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót wykończeniowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych. W szkołach branżowych jest jeszcze dużo wolnych miejsc.

 

Źródło: https://suwalki.edu.com.pl/kandydat/app/statistics.html

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*