Zapraszamy na relację na żywo


MKS Ślepsk Malow Suwałki


Cerrad Enea Czarni Radom

28.10.2020
17:30

13.09.2020

Powiat Sejneński. Prawie 110 tysięcy złotych na wsparcie dzieci

Powiat Sejneński przystąpił do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup komputerów, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością), a także zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych).

Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Partnerem projektu w realizacji zadań na terenie województwa podlaskiego jest Wojewoda Podlaski.

W ramach projektu Powiat Sejneński otrzymał dofinansowanie w wysokości 109.400 zł

Otrzymane dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup:

- 36 laptopów z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem użytkowym,

- 5 zestawów oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością,

- środków ochrony osobistej do bezpośredniej walki z epidemią w postaci: maseczek, rękawiczek oraz płynu dezynfekcyjnego.

Wsparciem zostaną objęte 32 rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Powiatu Sejneńskiego.

 

Źródło i fot: Starostwo powiatowe w Sejnach

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*