Zapraszamy na relację na żywo


Wigry Suwałki


Legia Warszawa

22.09.2021
17:30

28.07.2021

Suwalski Budżet Obywatelski 2022. Będzie można głosować m.in. na tężnie i Park Ułański

Zespół do spraw Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok zakończył prace związane z weryfikacją pod względem formalno–prawnym złożonych projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

Zespół zdecydował o umieszczeniu na karcie do głosowania 8 projektów inwestycyjnych „małych” (o wartości do 125 tys. złotych), 5 projektów inwestycyjnych „dużych” (o wartości do 900 tys. złotych), 8 projektów „kulturalnych lub społecznych” (o wartości do 20 tys. złotych) oraz 2 projektów „zielonych” (o wartości do 100 tys. złotych).

Jednocześnie Zespół podjął decyzję o odrzuceniu 15 złożonych projektów: 3 projektów „małych”, 6 projektów „dużych”, 4 projektów kulturalnych lub społecznych i 2 projektów zielonych.

Wykaz projektów inwestycyjnych „małych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

1. Psi Park Projekt zakłada budowę psiego parku wraz z ogrodzeniem przy ul. Moniuszki w Suwałkach Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 112 326,26 zł.

2. Parking nad Zalewem Arkadia Projekt zakłada remont istniejącej nawierzchni zlokalizowanych przy budynku Zastawie 38A – Ośrodek Żeglarski. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.

3. Utwardzenie terenu przed bramami ROD „Malwa” wraz z parkingami Projekt zakłada utwardzenie dwóch zjazdów do ROD „Malawa” wraz z miejscami parkingowymi i chodnikiem. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.

4. Zielona Aleja Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych Projekt zakłada budowę placu zabaw na Alei na Osiedlu Hańcza. Obejmuje: uporządkowanie istniejącego terenu, wykonanie placu zabaw oraz zieleni. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.

5. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – IV etap Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej na fragmencie ulicy Dąbrówka w Suwałkach. Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie wymieniona i utwardzona, przez co poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.

6. Oaza Północy przy Bike Parku Projekt zakłada wykonanie 10 miejsc parkingowych, nasadzenia drzew i krzewów, alejki spacerowe, ławki, kosze na śmieci, domki dla owadów, stojaki dla rowerów. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.

7. Wybieg dla psów na Reja Projekt zakłada utworzenia ogrodzonego placu zabaw dla psów z 15 urządzeniami, koszami na śmieci. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 125 000 zł.

8. Zakup sprzętu sportowego do treningu motorycznego dla dzieci i młodzieży Projekt zakłada zakup sprzętu dla młodzieży do ćwiczeń oraz kontenera do przechowywania sprzętu sportowego. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 104 816 zł.

 

Wykaz projektów inwestycyjnych „dużych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

1. Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej do obsługi targowiska, cmentarza i obiektów OSiR Projekt przewiduje budowę miejsc parkingowych obsługujących zespół obiektów publicznych zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej, tj. targowisko miejskie, cmentarz parafialny oraz kompleks sportowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.

2. Remont drogi wewnętrznej między ulicami Witosa i Putry przylegającej do ulicy Pułaskiego Projekt zakłada remont drogi wewnętrznej, leżącej równolegle do ulicy Pułaskiego w Suwałkach polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni na ulicy, chodniku i parkingach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000 zł.

3. Tężnia solankowa Projekt zakłada budowę mini Tężni Solankowej na suwalskich Bulwarach nad Czarną Hańczą. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 300 000 zł.

4. Utrwalenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do garaży przy ulicy Kowalskiego 10A i 10B oraz Paca 12 Projekt zakłada utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do garaży. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 793 000 zł.

5. „Park Ułański” – odrestaurowanie parku na terenie pokoszarowym przy ul. Gen. K. Pułaskiego z elementami wystawy plenerowej o historii dawnego garnizonu Projekt zakłada odrestaurowanie parku znajdującego się na terenie dawnych koszar wojskowych z montażem elementów stałej wystawy plenerowej o historii dawnego garnizonu i stacjonujących tu przed laty Ułanach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 890 000 zł.

Wykaz projektów „kulturalnych lub społecznych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 1. Piknik Rodzinny Ku Zdrowiu Krwiodawcy mieszkańcom Suwałk Projekt zakłada zorganizowanie pikniku rodzinnego, którego celem będzie edukowanie i promowanie krwiodawstwa wśród mieszkańców Suwałk. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

 2. Zaopiekujemy się kotami wolno żyjącymi w Suwałkach Projekt zakłada zakup karmy oraz opiekę weterynaryjną dla wolno bytujących kotów. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 999 zł.

 3. POUKŁADAJ SOBIE RAKA! Projekt zakłada zorganizowanie indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim, wsparcia psychologicznego, porady doradcy zawodowego, wsparcia informacyjnego oraz uczestnictwa w warsztatach żywieniowych dotyczących sposobu odżywiania w chorobie nowotworowej. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

4. PIKNIK RODZINNY FRANCISZKAŃSKA Projekt zakłada zorganizowanie spotkania dla dzieci i ich rodzin w formie pikniku, którego głównym celem jest zaangażowanie mieszkańców, rodzin we wspólnie spędzony czas, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży połączone z zabawą oraz obchodami Światowego Dnia Środowiska Naturalnego. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 900 zł. 5. Okolicznościowy mural z okazji 75-lecia Klubu Wigier Suwałki Projekt zakłada wykonanie muralu w przestrzeni publicznej na elewacji ściany szczytowej budynku wielorodzinnego na ul. Kowalskiego w Suwałkach. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

 6. Poznajemy świat ptaków w mieście i wspieramy ptasie lokalizacje Projekt zakłada spotkania z ornitologiem, przyrodnikiem i budowa budek lęgowych oraz karmników. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

7. PIKNIK RODZINNY z okazji odpustu w Parafii pw. Bożego Ciała w Suwałkach Projekt zakłada zorganizowanie pikniku rodzinnego z okazji odpustu. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 800 zł.

8. Suwalska akcja kastracja Projekt zakłada finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich, a także zwierząt z terenu miasta Suwałk, które są pod opieką organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

Wykaz projektów „zielonych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

1. Chopina Park – Zielona Skarpa Projekt zakłada nasadzenie drzew, krzewów, wysiew trawy i innej roślinności. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

2. Zieleń przy ul. Kowalskiego 23b Projekt zakłada wykonanie zieleńców zlokalizowanych w okolicy bloku przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b. Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 25 100 zł. 

 

Źródło: UM Suwałki

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*