08.05.2013

Wyższe stypendia w Gminie Suwałki

Rada Gminy Suwałki przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Suwałki za szczególne osiągnięcia w nauce. Kwota stypendium podniesiona została z 500 do 700 zł.

 

- Celem przyznawania stypendium jest promowanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych, wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce i sporcie, promującymi w ten sposób nie tylko siebie, ale też swoją szkołę i naszą gminę - mówi Tadeusz Chołko, wójt gminy Suwałki.  

Stypendium przyznawane będzie za rok szkolny, w którym uczeń spełnił warunki określone w regulaminie. Pieniądze wypłacane będą z utworzonego w tym celu Funduszu Stypendialnego.

 

Stypendystami wójta mogą być uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjów.

Kryteria ubiegania się o stypendium to:

- co najmniej dobra ocena z zachowania za I semestr roku szkolnego, którego dotyczy stypendium

- uzyskanie w I semestrze średniej oceny co najmniej 4,75 w szkole podstawowej i 4,50 w gimnazjum

- tytuł laureata konkursu przedmiotowego lub udział w finale wojewódzkim olimpiady przedmiotowej

 

Wnioski o przyznanie stypendium do 31 maja składają dyrektorzy szkół. 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*