27.07.2021

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W puli 200 mln zł

Wojewoda Podlaski ogłosił nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na budowy, przebudowy lub remonty dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Województwo podlaskie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) ma do dyspozycji w 2022 roku kwotę 195,8 mln zł, z tego na zadania roczne ponad 114 mln zł, a ponad 80 mln zł przeznacza się na realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów dla zadań wieloletnich, których realizacja odbędzie się w 2022 r.

Na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych przewiduje się przeznaczyć po 50 proc. alokacji środków przewidzianej dla województwa.

Samorząd może otrzymać z Funduszu dofinansowanie zadania powiatowego lub gminnego w wysokości od 50 proc. do 80 proc. kosztów realizacji, nie może ono jednak przekroczyć 30 mln zł. Gminy i powiaty mogą złożyć dowolną liczbę wniosków.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie ustawowy zarządca drogi (w dniu złożenia wniosku), odpowiednio: dla dróg powiatowych – zarząd powiatu, prezydent miasta na prawach powiatu, dla dróg gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz prezydent miasta na prawach powiatu – zgodnie z art. 19 ust. 2 i 5 ustawy o drogach publicznych.

Wnioski należy składać do 25 sierpnia 2021 roku (data wpływu wniosku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego).

W 2021 roku w województwie podlaskim na dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych dotyczących przebudowy dróg przeznaczono ponad 205 mln zł. W ramach tych środków zostanie przebudowanych łącznie około 300 kilometrów dróg.

Do zakontraktowania w 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rekomendowane są 142 zadania, w tym 57 zadań powiatowych i 85 zadań gminnych. Wśród nich jest 51 zadań wieloletnich, które będą realizowane również w następnych latach.

Źródło: PUW

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*