29.05.2020

Szybciej z Suwałk do Olsztyna i nad morze. Umowa na budowę odcinka S16 Borki Wielkie - Mrągowo

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą w ponownym przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie - Mrągowo. Zadanie w ciągu 3 lat ma zrealizować firma PORR S.A. za kwotę 625,8 mln zł.

Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą planowano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty najkorzystniejszej wyniosła 708 648 065,00 zł, natomiast zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 604 970 252,08 zł.

Droga ekspresowa S16 - kolejny etap rozbudowy

Planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Przewiduje się również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym trzech przejść dla dużych zwierząt, budowę zabezpieczeń przeciwhałasowych (ekranów akustycznych) oraz wykonanie nasadzeń.

Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe:

- Węzeł Sorkwity (gmina Sorkwity).

- Węzeł Bagienice (gmina Mrągowo).

- Węzeł Mrągowo (gmina Mrągowo)

Kręgosłup komunikacyjny regionu

Szesnastka to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym. Ma znaczenie międzynarodowe, krajowe i regionalne. Jest to główna regionalna droga ze wschodu na zachód, łącząca najważniejsze ośrodki regionalne (Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława, Ostróda) z trasami układu południkowego. W przyszłości S16, wraz z układem dróg S10, S5, S7, S51 i S61 stworzy w północnej Polsce nowy korytarz transportowy na linii wschód - zachód. Docelowo droga ekspresowa S16 połączy drogę ekspresową S19 w Białymstoku z S61 w Ełku i dalej drogą S51 w Olsztynie.

Trasa zepnie dwa ważne korytarze transportowe Via Baltica i Via Carpatia. Przebiegać będzie przez województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie

Plan rozbudowy S16

Rozbudowa drogi ekspresowej S16 obejmuje trasę o długości 117,9 km, podzieloną na pięć odcinków:

Olsztyn Wschód – Barczewo (budowa drugiej jezdni) (11,05 km),

Barczewo – Biskupiec (budowa drugiej jezdni) (13,08 km),

Borki Wielkie – Mrągowo (16 km),

Mrągowo - Orzysz (53,20 km),

Orzysz - Ełk (27, 02 km).

Pierwsze dwie części mają być realizowane w latach 2020-2024. Następna w latach 2020-2023. A ostatnie dwie w latach 2022-2025.

 

 

Którędy i jak z Elku przez Orzysz do Mrągowa?  

W fazie przygotowawczej jest następny etap rozbudowy tej drogi, czyli odcinka Mrągowo - Orzysz - Ełk. Kończone jest opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz raportu o oddziaływaniu na środowisko. Po zakończeniu weryfikacji odbędzie się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Po zaakceptowaniu opracowań przez ZOPI, odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

Przed posiedzeniami Zespołu i Komisji odbędzie się Mazurska Debata Drogowa, która jest odpowiedzią na zgłaszane postulaty zorganizowania regionalnej dyskusji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S16 Mrągowo-Orzysz-Ełk. GDDKiA wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim postanowiła zorganizować dialog społeczny poświęcony tej inwestycji. Debata online odbędzie się w połowie czerwca.

Realizacja tej dwujezdniowej ekspresówki od Mrągowa do Ełku budzi bowiem sprzeciw ekologów i lokalnych samorządowców. Trasa ma przebiegać przez cenne przyrodniczo obszary Mazur.

Dotąd rozpatrywane były trzy możliwe do realizacji warianty. Droga została podzielona na dwa korytarze: Mrągowo – Mikołajki i Mikołajki – Ełk. Ten ostatni nie budzi wątpliwości projektantów, dlatego nie opracowano dla niego żadnych wariantów. Z kolei dla korytarza Mrągowo – Mikołajki przedstawiono trzy warianty przebiegu. Dwa pierwsze są zbliżone do obecnej trasy „szesnastki”. Pierwszy przez Kosewo i Baranowo od strony północnej, drugi przez Kosewo i Baranowo od strony południowej. Oba zakładają budowę mostu przez południową część jeziora Tałty tuż koło Mikołajek. Trzeci prowadzi bardziej na północ od obecnej drogi nr 16 przez Użranki, Mrówki i Ławki i wiąże się z budową dwóch mostów nad jeziorami Juksty koło Mrągowa i Tałty, tyle że w jego północnej części, niedaleko Rynu.

To właśnie trzeci wariant, który nosi nazwę „C”, budzi najwięcej kontrowersji wśród lokalnej ludności. Mieszkańcy sprzeciwiają się, by nowa droga tak bardzo nie ingerowała w Krainę Tysiąca Jezior.

Szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo

Budowa nowej drogi skróci czas przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy.  Realizacja zadania planowana jest na lata 2020-2023.

 

 

Źródło fot, mapa: GDDKiA

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*