27.08.2019

Powstanie Sejneńskie. Książka Wiesława Jana Wysockiego

Nakładem Wydawnictwa Bellona oraz Fundacji Historia i Kultura ukazała się książka prof. Wiesława Jana Wysockiego "POWSTANIE SEJNEŃSKIE 1919".

Okazją do jej wydania jest przypadająca 23 sierpnia 100. rocznica wybuchu Powstania Sejneńskiego - zrywu oddziałów ochotniczych Polskiej Organizacji Wojskowej, składających się w dużej części z młodzieży, przeciwko władzy litewskiej na ziemi suwalsko-sejneńskiej, wspartych po kilku dniach przez Wojsko Polskie. Było to jedno z nielicznych zwycięskich powstań polskich w XIX i XX wieku i zakończyło się przyłączeniem regionu do Polski. Dowódca powstania por. Adam Rudnicki w rozkazie z 1 września 1919 roku pisał: "Patriotyczny lud Suwalszczyzny przez swoją nieugiętą walkę dał wyraz przywiązania do Macierzy i z walki tej mimo wielu cierpień wyszedł zwycięsko...".  

Książka ma charakter popularny - 104 kolorowe strony, przystępnie napisana, bogato ilustrowana (zawiera ponad 100 fotografii archiwalnych i współczesnych, reprodukcji dokumentów i map). Jest adresowana przede wszystkim do ludzi młodych  i osób zainteresowanych historią, zwłaszcza regionalną. Obok opisu przyczyn, przebiegu i skutków Powstania Sejneńskiego publikacja przybliża dzieje Sejn i ziemi sejneńskiej, walki na Suwalszczyźnie toczone z rosyjskimi bolszewikami i Litwinami w roku 1920, ludzi, którzy odegrali istotną rolę w opisanych wydarzeniach, oraz miejsca pamięci - cmentarze, pomniki, tablice - związane z tradycją walk niepodległościowych 1919-1920.

Autor, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, jest kierownikiem Katedry Historii XIX i XX wieku w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ma bardzo bogaty  dorobek naukowy i popularyzatorski (wydał m.in. prace o marszałku Edwardzie Rydzu-Śmigłym, ks. Ignacym Skorupce, rtm. Witoldzie Pileckim, gen. Auguście Emilu Fieldorfie, bitwach pod Ossowem i Radzyminem w 1920 roku). Jest prezesem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, honorowym obywatelem Sejn i kanclerzem Kapituły przyznającej Krzyże Powstania Sejneńskiego. 


Książka ukazała się dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pod patronatem:

- Wojewody Podlaskiego

- Starosty Powiatu Sejneńskiego

- Burmistrza Miasta Sejny

- Wójta Gminy Krasnopol


 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*