06.02.2015

Matura. Upływa czas składania ostatecznych deklaracji

Do 7 lutego tegoroczni maturzyści muszą poinformować szkołę, jaki przedmiot oprócz języka polskiego i matematyki, będą zdawać na maturze.

Do końca września maturzyści skladali deklaracje wstępne. Teraz przynoszą już deklaracje ostateczne. Po 7 lutego, nie będą już mogli zmienić decyzji.

Absolwent obowiązkowo przystępuje podczas matury do dwóch egzaminów w części ustnej ‎oraz ‎ czterech egzaminów w części pisemnej.


Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎
Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Do wyboru: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (język łemkowski), język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski),  matematyka, wiedza o społeczeństwie. Od tego roku egzamin ten będzie odbywał się na poziomie rozszerzonym.

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego 2015 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

W III Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach wszyscy uczniowie złożyli deklaracje wstępne, jeśli chodzi o deklaracje ostateczne – wciąż je przynoszą.

- Część uczniów zmieniła zdanie po próbnej maturze. Niektórzy z czasem zdecydowali się na przykład na inny kierunek studiów, niż pierwotnie planowali – mówi Alicja Węsierska-Kwiecień, dyrektor III LO w Suwałkach.

- Wielu absolwentów z lat ubiegłych chce jeszcze raz przystąpić do matury, aby podwyższyć wynik, albo potrzebują dokumentów do rozpoczęcia innego kierunku studiów. Takich osób jest naprawdę sporo. Uzbierałaby się pewnie cała klasa – opowiada dyrektor.

Spora część spośród około 180 tegorocznych maturzystów III LO wybiera więcej niż jeden przedmiot dodatkowy. Maksymalnie mogą wybrać pięć.

- Uczniowie naprawdę bardzo dużo się uczą. Dużym zainteresowaniem cieszy się geografia, ponad połowa chce zdawać dodatkowo język angielski rozszerzony, około dwudziestu uczniów fizykę, ponad trzydziestu chemię. Matura to dla szkoły naprawdę spore przedsięwzięcie logistyczne – mówi dyrektor Węsierska-Kwiecień.

W tym roku uczniowie LO nie muszą przygotowywać prezentacji . Uczniowie techników egzamin maturalny będą zdawać jak w ubiegłym roku.

- Moim zdaniem, matura z języka polskiego będzie trudniejsza. Na maturze ustnej uczeń będzie losował zadanie, pytanie, temat. Po 10 minutach przygotowania będzie odpowiadał na pytania dwóch nauczycieli języka polskiego – jednego z tej szkoły, drugiego z innej. Taka forma sprawdza głównie wiedzę  ucznia – wyjaśniała w czasie trwania próbnych matur  Anna Maria Ambrosiewicz, zastępca dyrektora III LO Suwałkach.

Jak podkreśla, niezwykle istotna będzie również znajomość tak zwanych „lektur z gwiazdką”, czyli absolutnie obowiązkowych. Uczeń musi je znać w sposób wnikliwy. Jeśli pomyli imię bohatera, autora, epokę literacką, będzie to uznane za błąd kardynalny i grozi dyskwalifikacją na egzaminie. Maturzyści powinni również wrócić do zagadnień gramatycznych z gimnazjum, takich jak słowotwórstwo, fleksja, składnia. Z jednej strony egzamin będzie trudniejszy, z drugiej – każdy kto zda maturę, będzie pewny, że jego wiedza jest na naprawdę dobrym poziomie.

Początek tegorocznych egzaminów maturalnych 4 maja.

 

 (just)

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*