21.11.2021

Syndyk sprzeda przęsła szklane (regały szklane)

adres email: horyzont@onet.pl

telefon: 885851227

Syndyk masy upadłości JAVENA Grygieńć Sp. Jawna w upadłości z siedzibą w Suwałkach sprzeda z wolnej ręki za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż cena oszacowania 400 zł brutto:

1. Przęsła szklane (regały szklane)
- ok. 487 szt. elementów szklanych
- używane

Warunki konkursu ofert:
1. Oferty z proponowaną kwotą brutto można składać drogą e-mail: horyzont@onet.pl lub drogą pocztową na adres: Kancelarii Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki.
2. Oferta pisemna powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia opublikowanego na stronie www.syndyk.suwalki.pl w zakładce „ogłoszenia syndyka”.
3. Informacje można uzyskać pod numerem tel. 885 851 227 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00.
4. Ruchomości będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
5. Kupujący ponosi wszystkie koszty związane z zakupem oraz odbiorem ruchomości.
6. Syndyk zastrzega sobie prawo nie przyjęcia oferty bez podania przyczyny.
7. Sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, tzn., że osoba, która nabywa rzecz staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń, ale też nie przysługuje jej uprawnienie z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
wyświetleń: 127
Sponsor pogody
Pogoda
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych wiadomościach w serwisie podaj nam swój e-mail.

Kursy walut
12.05.2021 Kupno Sprzedaż
EUR 0.00% 4.5487 4.6405
USD 0.00% 4.0122 4.0932
GBP 0.00% 5.3422 5.4502
CHF 0.00% 4.3655 4.4537
05.12.2021

Szukam pracy!!!

Dodaj nowe ogoszenie