02.02.2023

Droga Suwałki – Filipów - Gołdap. Petycja w sprawie przebudowy, zbiórka podpisów w urzędach gmin

W urzędach gmin w Suwałkach i Filipowie są zbierane podpisy pod petycją w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 652 relacji Suwałki - Filipów - Gołdap.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Wójt Gminy Suwałki wystosował petycję do Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 652. Podpisy za petycją można składać w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 na parterze w biurze obsługi interesanta.

Petycja

Zwracam się z prośbą o przebudowę drogi wojewódzkiej nr 652 relacji Suwałki-Filipów-Gołdap.

Droga wojewódzka nr 652 łączy województwo podlaskie z województwem warmińsko-mazurskim oraz Obwodem Kaliningradzkim – z przejściem granicznym w Gołdapi.

Z drogi tej korzystają również mieszkańcy gminy. Duży ruch samochodów osobowych oraz ciężarowych doprowadził do zniszczenia nawierzchni asfaltowej i poboczy. Zły stan drogi powoduje trudności w ruchu komunikacyjnym i stwarza realne zagrożenie dla kierowców oraz pieszych poruszających się przedmiotową drogą.

Aktualnie, po przeprowadzonych pracach remontowych, stan techniczny drogi został punktowo poprawiony w miejscach znacznych ubytków nawierzchni. Działania te są jednak niewystarczające. Obejmują niewielką część koniecznych robót i mają charakter doraźny i tymczasowy. Po wykonanych robotach drogowych nawierzchnia asfaltowa jest nadal odcinkami sfrezowana, posiada liczne ubytki, nierówności i koleiny, które wpływają negatywnie na bezpieczeństwo podróżujących.

 Ograniczona szerokość jezdni, z uwagi na uszkodzenia krawędzi nawierzchni, znaczne różnice poziomów pomiędzy jezdnią, a poboczem powoduje wzrost wypadków i kolizji. Dodatkowo wytarte oznakowanie drogowe poziome, zastoiny wody po opadach deszczu, rosnące w pasie drogowym pokaźnych rozmiarów drzewa, brak zatok autobusowych z wiatami przystankowymi oraz pasa rowerowego powoduje, że droga jest niebezpieczna, a w związku z tym wymaga przebudowy. Świadczą o tym m. in. zamontowane znaki pionowe zobowiązujące do ograniczenia prędkości oraz ostrzegawcze o różnych niebezpieczeństwach związanych z uszkodzoną nawierzchnią drogi, jak również szereg zdarzeń drogowych, do których dochodzi na odcinku Suwałki-Filipów.

W trosce o bezpieczeństwo prosimy o podjęcie wszelkich starań mających na celu poprawę trudnej sytuacji, w jakiej mieszkańcy Gminy Suwałki znajdują się od wielu lat. Zwracam się z prośbą, aby nie dopuścić do zaniechania inwestycji ani nie odkładać jej w czasie”.

Długa historia remontu drogi

Budżet samorządu wojewódzkiego na 2023 rok przewiduje wydatki na 50 zadań inwestycyjnych. Ogółem koszt 50 inwestycji zaplanowano na  1. 673 260  zł, w tym do wydania w 2023 roku - 230 789 787 zł.

Jeżeli chodzi o drogę granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 652, to przewidziano na razie wydatki w tylko w wysokości tylko 3mln zł, w tym wydatki w 2023 roku -1,5 mln zł.  Pieniądze są przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej, bo poprzednia zdezaktualizowała się. Kiedy rozpocznie się modernizacja, nie wiadomo.

Batalia o drogę

Przypomnijmy, że budowa miała ruszyć najpóźniej w 2018 roku. Wcześniej opracowano dokumentację inwestycji. Droga „spadała” jednak co roku z wojewódzkich planów inwestycyjnych, mimo kolejnych zapewnień różnych polityków. Dokumentacja jest już zdezaktualizowana.

W 2019 roku pod petycją do samorządu wojewódzkiego podpisało się 1085 mieszkańców gminy Filipów. W petycji napisali m.in., że”…) obecny stan drogi zagraża bezpieczeństwu mieszkańców gminy. Prowadzi ona bowiem do przejścia granicznego w Gołdapi, a szczególnie rozjeżdżają ją samochody ciężarowe, powodując nie tylko uszkodzenia jezdni, ale także domów, a nawet studzienek kanalizacji sanitarnej. Ponadto most przy ulicy 1 - Maja nie jest przystosowany do pojazdów ciężarowych. W trosce bezpieczeństwo mieszkańców gminy, prosimy o podjęcie wszelkich starań mających na celu poprawę trudnej sytuacji, w jakiej znajdujemy się od wielu lat. Zwracamy się z prośbą, aby nie dopuścić do zaniechania inwestycji, ani odłożenia jej w czasie” - apelowali mieszkańcy gminy z wójtem na czele.

Odpowiedź nie pozostawała złudzeń: ”Niestety, dostępne w obecnej perspektywie finansowej (2014 - 2020) środki pomocowe z budżetu UE przeznaczone na poprawę dostępności transportowej zostały wyczerpane. Oznacza to, że najwcześniej inwestycja ta może być wykonana w kolejnej unijnej perspektywie na lata 2021-2027, o ile wpisze się w nowe cele tematyczne i kierunki działań rozwojowych we wskazanym okresie” - napisano w odpowiedzi.

300 milionów złotych na modernizację?

Później były kolejne petycje, apele.  W marcu 2021 roku z Urzędu Marszałkowskiego przyszła kolejna odpowiedź, że koszt przebudowy to już 300 mln złotych, a szacowany koszt odszkodowań za zajęte nieruchomości to 15,8 mln zł. „Warunkiem realizacji inwestycji będzie pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania”, głosiła odpowiedź.

Teraz wójtowie obu gmin oraz mieszkańcy znowu dopominają się o remont, licząc, że może samorząd wojewódzki pozyska fundusze np. z nowej perspektywy finansowej UE, czy też KPO.

WYG

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*