29.05.2024

Pierwszy wspólny projekt Europejskiej Grupy Współpracy Terytorialnej Polska i Litwa [zdjęcia]

W Łoździejach na Litwie spotkali się przedstawiciele Europejskiej Grupy Współpracy Terytorialnej (EGWT) „Przygraniczna strefa funkcjonalna Polski i Litwy”.

Wzięli w nim udział szefowie oraz pracownicy rejonów łoździejskiego, kalwaryjskiego, wyłkowyskiego oraz polskich gmin Puńsk, Rutka-Tartak, Giby, Krasnopol, Jeleniewo, Szypliszki, gminy wiejskiej Sejny, Wiżajny oraz miasta Sejny.

Uczestników powitała mer rejonu łoździejskiego Ausma Miškinienė, która podkreśliła znaczenie utworzenia i działania takiej grupy nie tylko w kontekście gmin przygranicznych, ale także w Europie.

W spotkaniu uczestniczył członek Komisji Europejskiej – Virginijus Sinkevičius. Gratulując przedstawicielom EGWT rozpoczęcia działalności powiedział, że kluczową kwestią UE jest współpraca między państwami, a zwłaszcza między gminami. Miało to znaczenie zawsze, a szczególnie teraz – ze względu na sytuację geopolityczną w Europie, w związku z wojną rozpoczętą przez kraj agresora na Ukrainie.

 Według V. Sinkevičiusa bardzo ważne jest, aby polityka UE nie była nadawana z góry, ale potrzeby i pomysły kształtowały się we wspólnotach.

- Ważnym aspektem są wspólne inwestycje, wspólne projekty, które zapewniają gminom wspólną wizję – stwierdził europejski komisarz.

Przypomnijmy, że w Polsce funkcjonuje tylko sześć takich transgranicznych Ugrupowań. Najwięcej na Zachodzie i Południu kraju.

Witold Liszkowski, wójt gminy Puńsk i zarazem nowo wybrany przewodniczący Zarządu Ugrupowania, życzył V. Sinkevičiusowi powodzenia w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 - Chcemy mieć przyjaciela, który nam pomoże, weźmie nas za rękę i pomoże nam poruszać się po zawiłych biurokratycznych korytarzach UE - powiedział. 

Przypomnijmy, że podczas pierwszej Konferencji inauguracyjnej Grupy Współpracy Terytorialnej „Polska i Litwa Międzypaństwowa Strefa Funkcjonalna”, która miała miejsce w Puńsku pod koniec kwietnia br.,

Członkami zarządu zostali wybrani:

- Ausma Miškiniene, mer rejonu łoździejskiego

- Algirdas Neiberka, mer rejonu wołkowyjskiego

- Karol Szrajbert, wójt gminy Krasnopol

- Witold Liszkowski, wójt miny Puńsk

Natomiast wójt Gminy Szypliszki Mariusz Grygieńć został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia EUWT PLTOF, a zastępcą mer rejonu kalwaryjskiego Nerijus Šidlauskas.

Zanim grupa współpracy terytorialnej rozpocznie bardzo konkretne prace, pozostaje jeszcze długa droga, ale już poczyniono pierwsze przedsięwzięcia.

Do drugiego naboru programu „Interreg VI-A Litwa-Polska” rejon łoździejski wspólnie z gminą Puńsk zgłosił projekt do dofinansowania pn. „Wzmocnienie społeczności przygranicznych w strefie funkcjonalnej Polski-Litwy”. W trakcie projektu planowane są wspólne szkolenia, przygotowanie strategii Ugrupowania, wymiana doświadczeń w przygotowaniu projektów do unijnych programów w celu przyciągnięcia inwestycji do regionu przygranicznego, realizacji różnych inicjatyw społecznych, świadczenia usług publicznych. Ponadto przewidziano spotkania partnerów, promocję działań w ramach projektu.

W marcu 2024 r. gmina Puńsk zainicjowała projekt „Rozwój i wzmocnienie europejskiej grupy współpracy terytorialnej „Polsko-litewska transgraniczna strefa funkcjonalna””, który jest częściowo finansowany przez Województwo Podlaskie.  

Pierwszy wspólny projekt Grupy

Podczas spotkania w Łoździejach omówiono pierwsze wspólne projekty.

Uczestnicy spotkania najdłużej dyskutowali nad pierwszym możliwym wspólnym projektem.

Zaprezentowano dwa pomysły:

Pierwszy - przystosowanie korytarza suwalskiego, jako strefy turystycznej w Polsce i na Litwie- wytycznie nowych tras.

Drugi - zakupy sprzętu dla ochrony ludności, organizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Po opowiedzeniu się większości przedstawicieli Ugrupowania za drugim tematem projektu, uzgodniono przedstawienie w projekcie ich sugestii i życzeń, biorąc pod uwagę możliwości finansowe i potrzeby każdej gminy. Byłby to pierwszy wspólny projekt Europejskiej Grupy Współpracy Terytorialnej (EGWT) „Przygraniczna strefa funkcjonalna Polski i Litwy”. Dotyczyć będzie sfery bezpieczeństwa samorządów pogranicza. Chodzi m.in. o pieniądze na zakup agregatów prądotwórczych, pogotowia ratunkowe, itp.

WYG

Źródło i fot: Samorząd rejonu łoździejskiego

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*