27.02.2024

Powiat suwalski. Umowy na modernizację dróg powiatowych w gminie Filipów

Zarząd Powiatu Suwalskiego, reprezentowany przez Starostę Suwalskiego Witolda Kowalewskiego i Wicestarostę Artura Łuniewskiego w obecności Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach Marka Dziatkowskiego, podpisał umowy na realizację inwestycji „Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Filipów”.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące 2 drogi:

1. Droga powiatowa nr 1104B Granica województwa – Supienie – Wólka – Filipów w km 4+605 – 6+005

Realizatorem będzie przez firmę Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o. o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Tadeusza Niedźwiedzkiego.

Wartość robót wynosi 812 079,65 zł

2. Droga powiatowa nr 1108B Mieruniszki – granica województwa (Plewki) w km 0+055 – 1+855”.

Realizatorem będzie przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S. A. reprezentowane przez Prezesa Zarządu Arnolda Saładonisa i Wiceprezesa Zarządu Marka Sobotę.

Wartość robót wynosi 1 264 438,93 zł

Obie inwestycje powinny zostać zakończone do dnia 31.10.2024 r.

Współfinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Suwałkach

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*