22.09.2016

Przełamuje bariery i przeciwdziała izolacji

W Suwałkach trwa trzecia międzynarodowa spartakiada osób cierpiących na choroby psychiczne. W ciągu trzech dni, ponad 200 uczestników z Polski, ale też z Białorusi, Rosji i Litwy weźmie udział w zawodach sportowych, grach zespołowych oraz licznych warsztatach plastyczno – artystycznych.

Dla chorych to okazja do integracji ze społeczeństwem. A dla terapeutów szansa na niezwykle cenną wymianę doświadczeń w zakresie form i metod leczenia.

Oficjalna inauguracja Spartakiady z udziałem samorządowców i lekarzy odbyła się w środę 21 września w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Suwałkach, który już po raz trzeci zorganizował to wydarzenie.

Jak powiedziała Bożena Łapińska, dyrektor szpitala, Spartakiada ma na celu zaktywizowanie osób przewlekle chorych z zaburzeniami psychicznymi poprzez działania twórcze i współuczestnictwo w zawodach sportowych, grach i zabawach. Co ważne, w zajęciach, chorym towarzyszą ich rodziny, bliscy, przyjaciele. Wszystko dla przełamywania barier i pokonywania stereotypów.

- Tymi spotkaniami chcemy przeciwdziałać społecznej izolacji i marginalizacji chorych, na którą niestety są skazywani. Dzięki temu nasi podopieczni czują się lepiej- zyskują poczucie, że nie są odtrącani i mogą razem brać udział w zajęciach artystycznych czy rozgrywać zawody. Jednocześnie, nasza inicjatywa, która zresztą spotyka się z ogromnym zainteresowaniem wielu środowisk, pomaga  zmniejszać bariery, zwiększa świadomość społeczną na temat chorych z zaburzeniami psychicznymi, przybliża ich problemy, poszerza wiedzę o potrzebach i o niebywałej wrażliwości chorych.

Spartakiada służy nie tylko chorym, ale również terapeutom, dla których to wyjątkowe spotkanie stanowi znakomitą platformę wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie realizowanych w zagranicznych ośrodkach metod leczenia i opieki.

Dyrektor suwalskiej placówki przypomina, że terapeuci z Litwy wprowadzili znakomite formy terapii plastycznej w zakresie florystyki, tworzenia form z papieru czy z innych materiałów. Z kolei w ośrodkach w Rosji bardzo popularne stały się zajęcia rekreacyjno – sportowe, natomiast Białorusini inspirują  pracami ze skóry i szkła wykonanymi przez pacjentów. - Z uwagą przyglądaliśmy się tym pomysłom i próbujemy je wprowadzać również w tutejszej placówce - dodaje Bożena Łapińska.

Jednocześnie z dużą satysfakcją przyznaje, że także zajęcia prowadzone przez suwalskich terapeutów cieszą się ogromnym zainteresowaniem u naszych sąsiadów, którzy podziwiają  różnorodność form pracy z chorymi.

Spartakiada z udziałem pacjentów to forma połączenia rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i psychicznej, ale też sportu, edukacji i wypoczynku. Biorą w niej udział obecni, ale też byli pacjenci suwalskiej placówki. - To dla nich bez wyjątku ogromne przeżycie i wydarzenie. Przygotowują się do niej pod okiem terapeutów od kilku miesięcy - zapewnia.

Dwa pierwsze dni Spartakiady odbywają się na terenie szpitala w Suwałkach. W programie znajdą się liczne warsztaty artystyczne, ruchowe i integracyjne poprzez rywalizację grupową. Uczestnicy wezmą też udział w zajęciach florystycznych, malarskich, garncarskich. Elementem spotkania będzie też stworzenie muralu.

W piątek uczestnicy przeniosą się do Smolnik, gdzie na terenie należącego do szpitala ośrodka zostaną rozegrane zawody sportowe. Tam również zostanie wystawiony przez pacjentów specjalnie przygotowany z myślą o wydarzeniu spektakl słowno – muzyczny połączony z mszą polową z aktywnym udziałem chorych.

Organizacja III Spartakiady Transgranicznej jest możliwa dzięki realizowanemu od 3 lat przez szpital projektowi Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.             W ramach projektu zaplanowano trzy edycje Spartakiady, ale Bożena Łapińska przyznaje, że placówka będzie próbowała zorganizować jej kolejne odsłony również w przyszłych latach, po zakończeniu projektu, ze względu na niebywale pozytywny  odbiór  tego przedsięwzięcia i jego bardzo wysoką wartość zarówno dla chorych jak i dla zajmujących się nimi specjalistów.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*