13.09.2020

Puńsk. Polsko - litewska inicjatywa dotycząca zatrudnienia młodzieży

Gmina Puńsk rozpoczyna we wrześniu 2020 roku realizację projektu pn. ”Wspólna inicjatywa dotycząca zatrudnienia młodzieży w związku z potrzebami rynku pracy transgranicznej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Litwa-Polska 2014-2020.

Ogólny cel projektu: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i szans na zatrudnienie młodzieży w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych na pograniczu litewskim i polskim.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

- rozwój infrastruktury edukacyjnej związanej z sektorem kultury i przemysłów kreatywnych

- wspólne inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży

- transgraniczne centrum edukacji sektora kultury i przemysłów kreatywnych

- działania informacyjne i promocyjne

Czas trwania projektu: 24 miesiące (od wrzesień 2020 do 31.08.2022r.)

Beneficjentem Wiodącym jest Gimnazjum im. Adolfasa Ramanauskasa Vanagasa w Olicie (Alytus), a partnerem Gmina Puńsk

Całkowity budżet projektu: 380 tys. euro

Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 323 tys. euro

Wkład własny 15% tj. 57 tys. euro

Budżet Gminy Puńsk: 169 tys. euro

Dofinansowanie z ERDF 85% tj. 143 tys. euro

Wkład własny 15% tj. 25 tys. euro

Na początek gmina zamawia materiały promujące projekt, aby lepiej dotrzeć do zainteresowanych. Potem przyjdzie czas na konkretne działania. Oferty można składać do dnia: 16.09.2020 r. do godz. 10.00, a zlecenie zrealizować do 9 października 2020 br.

Liceum Ogólnokształcące w Puńsku już realizuje Program Doradztwa Zawodowego. W ramach programu odbyły się w minionym roku szkolnym m.in. warsztaty „Poznaj przedsiębiorstwo społeczne – społeczno-ekonomiczna gra TIK-owa”, organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Euroregion „Niemen”.

 

WYG

Na fot: Uczniowie Gimnazjum w Olicie. Fot. Gimnazjum

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*