29.05.2024

Rutka–Tartak gminą bez zadłużenia. Wójt Piotr Sinkiewicz z votum zaufania i absolutorium

We wtorek, 28 maja odbyła się sesja Rady Gminy Rutka - Tartak. Debatowano m.in. nad raportem o stanie gminy oraz sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu za rok 2023.

Jak głosił przedstawiony przez wójta gminy Piotra Sinkiewicza,  raport „(…) miniony rok był trudnym dla wszystkich okresem dużego wzrostu inflacji w naszym kraju. Jako samorząd odczuliśmy to szczególnie w trakcie realizacji inwestycji kiedy to za wzrostem inflacji rósł koszt realizowanych przez nasz samorząd inwestycji, a dodatkowo samorządy musiały wykazać oszczędności w zużytej energii elektrycznej na poziomie minimum 10%, co naszej gminie udało się zrealizować, dzięki czemu uniknęliśmy kary finansowej.

Rok 2023 r. to także liczne rządowe programy wspierające lokalne inwestycje oraz programy grantowe, z których nasz samorząd chętnie korzystał. Największe środki trafiły do nas z Programu Inwestycji Strategicznych. W 2023 r. rozstrzygnięto m.in. edycję poświęconą modernizacji infrastruktury oświetleniowej, edycję dedykowaną samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y, czy też edycję na dofinansowanie remontów zabytków. We wszystkich tych programach gmina uzyskała dofinansowanie.

W ubiegłym roku rozstrzygnięto również konkurs Cyberbezpieczny Samorząd, w ramach którego Gmina Rutka-Tartak otrzymała dofinansowanie na podniesienie bezpieczeństwa informacji oraz skuteczne reagowanie na incydenty w systemach informatycznych. W ramach rozwoju kompetencji cyfrowych rozdysponowano również laptopy dla czwartoklasistów”.

Inwestycje 2023 roku:

1. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów komunalnych Gminy Rutka-Tartak Tartak w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja II

- całkowity koszt inwestycji: 452 111,10 zł

- kwota dofinansowania: 429 505,55 zł

Inwestycja objęła instalacje przy Stacji Uzdatniania Wody ul. Górna 7 o mocy 39,52 kW, przy Oczyszczalni ścieków w RutceTartak ul. Wojska Polskiego 11A o mocy 12,35 kW oraz przy świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Smolnikach o mocy 39,52 kW.

 

2. Budowa sieci wodociągowej stanowiąca rozbudowę oraz przebudowę sieci

wodociągowej w gminie Rutka-Tartak w ramach Rządowego Funduszu Polski

Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja II

- całkowity koszt inwestycji: 1 715 850,00 zł

- kwota dofinansowania: 1 330 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmowała budowę: studni głębinowej SW-3 wraz z

obudową nadziemną z laminatu poliestrowo-szklanego, kompletnym

wyposażeniem ujęcia wody podziemnej wraz z instalacją sanitarną i

elektryczną; ppompowni wody w Rowelach i Kleszczówku; studni redukcyjnej

Jodoziory; oraz przebudowę odcinków sieci wodociągu: Polimonie - Bondziszki,Kleszczówek - Postawele, Rowele wraz budowę 5 hydrantów na sieciwodociągowej w gminie Rutka-Tartak.

3. Przygotowanie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Rutka-Tartak

Zadanie 1 – „Przygotowanie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Czarne w Smolnikach” - 215 182,35 zł.

Zadanie 2 - „Przygotowanie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Pobondzie w Pobondziach” - 64 894,80 zł

4. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rutka-Tartak:

- Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101585B Potopy – Rowele” – 1,160 km

- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 101580B Jałowo przez wieś” – 1,125 km

Dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 2 514 328,10 zł

Koszt: 2 646 661,16 zł

5. Budowa zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z salą ćwiczeń w Rutce-Tartak

Dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program

Inwestycji Strategicznych – 992 557,00 zł

Koszt: 1 386 000,00 zł

Gmina bez długu

W 2023 roku realizacja budżetu Gminy Rutka-Tartak zamknęła się nadwyżką budżetową w wysokości 283 156,96 zł. Zadłużenie Gminy Rutka-Tartak na 31.12.2023 r. to 0 zł. To też ewenement w skali województwa i kraju, bo większość samorządów jest mocno zadłużona.

Czy tak w gminie będzie nadal, nie wiadomo. Jak informował radnych wójt Piotr Sinkiewicz, ma zmienić się system dofinansowywania przez rząd samorządów. Najprawdopodobniej już nie będzie dofinansowywania gminnych inwestycji do 80 -98 proc. ich wartości, ale tyko do 40 - 50 proc.

Votum zaufania  i absolutorium

Radni, po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy w 2023 roku oraz sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu za rok 2023, jednogłośnie udzielili wójtowi Piotrowi Sinkiewiczowi votum zaufania oraz absolutorium.

WYG

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*