29.05.2024

Wiżajny. PDM z Suwałk przebuduje gminne drogi

Dopiero za drugim razem udało się rozstrzygnąć przetarg na modernizację infrastruktury drogowej w gminie Wiżajny. W dwóch poprzednich oferty przekraczały możliwości budżetu gminnego.

Zgodnie z pierwotnym planem przebudowa dotyczyła następujących odcinków dróg:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 101524B na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 101525B w miejscowości Ługiele w kierunku miejscowości Jegliniszki o długości około 0,98 km.

b) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 101534 ul. Krótka w Wiżajnach o długości około 0,163 km.

c) Przebudowa układu komunikacyjnego Osiedla Wistuć w Wiżajnach

Gmina przewidziała na ten cel 1,8 mln zł brutto, w tym na przebudowę -  1.775.000,00 zł oraz 25 tys. zł na nadzór inwestorski.

W pierwszym przetargu na część inwestycyjną wpłynęły dwie oferty:

1.Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.  z Suwałk - 1.874.536,59 zł

2.STRABAG Sp. z o.o.  z Pruszkowa - 2.084.555,21  zł

W drugim przetargu wyłączono z planów inwestycyjnych ulicę Krótką. Budżet inwestycyjny gminy pozostał bez zmian.

Tym razem część inwestycyjną wpłynęły trzy oferty:

1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Suwałk z ofertą 1 552 643,27 brutto -i to ono zostało wybrane przez wójta na wykonawcę inwestycji. Ma na to czas 180 dni od podpisania umowy.

2. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - 1 710 035,69 zł

3. TK Sp. z o.o. Niedrzwica, ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap -2 214 538,20 zł

Nadzór inwestorski nad właściwą realizacji inwestycji pełnić będzie Firma UJK Maciej Mentel z Suwałk za 15 867,00 zł

 

 

WYG

Fot: Ilustracja do tekstu

 

 

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*