07.02.2013

IV Międzynarodowy Bieg Narciarski "O Puchar Bieguna Zimna"

Już 17 lutego o godz. 11.00 na trasach Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment rozpocznie się VI Międzynarodowy Bieg Narciarski "O Puchar Bieguna Zimna". 

 

 

Patronat nad zawodami objęli: Zarząd Główny TKKF, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Suwałk i Starosta Suwalski.


IV  Międzynarodowy Bieg Narciarski

 

O Puchar Bieguna Zimna


Patronat


Zarząd Główny TKKF

Marszałek Województwa Podlaskiego

Prezydent Suwałk

Starosta Suwalski


I Organizatorzy

-    WOSiR Szelment

-    ZG  TKKF


II Uczestnicy


-    Bieg międzynarodowy wpisany do Kalendarza Polskiego Związku Narciarskiego.

-    Zachęceni przez patronów medialnych i organizatorów mieszkańcy innych rejonów Polski.  

-    Zapraszając do udziału będziemy zwracać uwagę na rekreacyjny charakter biegów i ich w pełni amatorski charakter.


III Termin


17 lutego 2013 (niedziela) 11.00 – w trakcie zawodów trwać będzie festyn z udziałami zespołu muzycznego.


SĘDZIA GŁÓWNY – Lech Szargiej

DELEGAT TECHNICZNY PZN - Anatol Leończuk


IV Rozgrywane będą stylem dowolnym


-    bieg główny na trasie 10 km dla kobiet i mężczyzn rocznik 96 i starsi

-    junior C i juniorka C – 5,0 km  rocznik 1997-98

-    junior D i juniorka D -  5,0 km rocznik1999-2000

-    junior E i juniorka E -  2,5 km rocznik 2001 i młodsi


V Nagrody


Przewidziano puchary, atrakcyjne nagrody dla pierwszych sześciu zawodników. Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki, gadżety WOSiR Szelment .


VI   Patroni medialni:


Radio 5,

portal suwalki24.pl,

TVS 24 Suwałki

Estacja FM.


VII  Zgłoszenia zawodników do udziału w imprezie

– noclegi@wosir-szelment.pl 

- telefon - najpóżniej do dnia 16.02.2012 do godz.20.00 -


Wydawanie nr.startowych 17.02 2013 od godz 09.30 do 10.30.


WPISOWE DO ZAWODÓW WYNOSI :

Dorośli – 20 zł

Młodzież (do 18 lat)- 10 zł

Młodzież (min.5 osób) z klubów sportowych – 5 zł


Obowiązki i prawa uczestników:


* Zawody są ogólnie dostępne dla wszystkich uprawiających narciarstwo biegowe

* Podczas zawodów obowiązuje styl  dowolny oraz zasady fair play.

* Za stan zdrowia uczestników, ich umiejętności narciarskie oraz za ewentualne zaginięcie sprzętu oraz rzeczy osobistych uczestników zawodów Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

* Uczestnicy w poszczególnych kategoriach startują ze startu wspólnego, począwszy od najmłodszej grupy dziewcząt i chłopców.

* Na trasie będą ustawione punkty kontrolne.

* Zawodnicy niepełnoletni starują pod opieką rodziców, nauczycieli wych. fizycznego lub opiekunów.

* Każdy z zawodników, biorących udział w zawodach ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go.

* Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych, (terminu lub miejsca zawodów ze względu na warunki śniegowe)

* Składane protesty rozpatrywane będą przez Komitet Organizacyjny oraz Komisję Sędziowską, po uiszczeniu kwoty w wysokości 200,00 zł do biura zawodów.

* We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym.


udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*