16.01.2024

Agencja Rozwoju Regionalnego Ares przed wyzwaniami. Unijne pieniądze dla przedsiębiorców

Prawie 8 mln zł na Bon na badania dla przedsiębiorstw, podobna kwota na Bon na cyfryzację, przygotowania do programów Bon na szkolenie oraz Wsparcie Ekonomii Społecznej.

Należąca do samorządu województwa Agencja Rozwoju Regionalnego Ares S.A. w Suwałkach będzie jednym z większym dysponentów Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027, bo tak w tej unijnej perspektywie budżetowej został nazwany regionalny program operacyjny.

- Jeżeli chodzi o Bon na badania, jesteśmy jednym z dwóch w naszym województwie operatorów tego programu, a rozdziałem środków na Bon na cyfryzacje przedsiębiorstw zajmą się trzy instytucje – opowiada Łukasz Owsiejko, prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego Ares S.A.. – W lutym powinniśmy ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie, a składać je będzie można w marcu.

Program Bon na badania skierowany jest do mikro-, małych i średnich firm. Maksymalna kwota dotacji wynosi 150 tys. zł.

Te pieniądze przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup usług badawczych, w tym patentów, licencji, know-how, na przeprowadzenie badań przemysłowych lub prac rozwojowych (np. opracowanie prototypów, testowanie produktów, procesów lub usług), audytów technologicznych czy wsparcie w przeprowadzeniu procedury ochrony patentowej. Uzupełnieniem dofinansowanych projektów może być podnoszenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, w szczególności z zakresu prac badawczo-rozwojowych, transferu technologii, ochrony własności intelektualnej oraz obszarów związanych z tematyką badań i innowacji.

Bony na badania mają za zadanie ułatwić firmom przygotowanie konkurencyjnych produktów i usług jak najlepszej jakości.

Także do 150 tys. dla jednego przedsiębiorcy będzie wynosiła maksymalna dotacja w przypadku Bonu na cyfryzację. Ten jeden z ważniejszych instrumentów rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ma służyć firmom, żeby tworzyły zupełnie nowe produkty, do już istniejących dodawały nowe funkcjonalności, żeby stale poprawiały procesy wytwórcze

Przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć otrzymane pieniądze m.in. na: zakup oprogramowania czy usług niezbędnych do realizacji rozwiązań cyfrowych. Elementem projektu może być również podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w firmach. Właściciele firm mogą ubiegać się o dotację w maksymalnej wysokości 85 proc. kosztów inwestycji.

Wsparciem zostanie objęte wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, natomiast wyłączone z niego będą inwestycje o mniej skomplikowanym charakterze, jak systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe czy księgowe. Na takie działania są bowiem przewidziane pożyczki w programie regionalnym.

Jeszcze większe środki, sięgające 65 mln zł przygotowywane są na kolejną edycję programu Bon na szkolenie. Agencja Rozwoju Regionalnego Ares S.A. ma ambicję być jedynym operatorem tego programu w województwie. Na Wsparcie Ekonomii Społecznej, z ośrodkami w Suwałkach, Białymstoku, Łomży i Bielsku Podlaskim przeznaczona ma być z kolei kwota prawie 50 mln zł.

Wojciech Drażba

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*