07.05.2013

CTT powstanie w Suwałkach

W ciągu ośmiu miesięcy w Suwałkach powstanie Transgraniczne Centrum Transferu Technologii.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach podpisała dziś umowę z firmą Skanska na budowę Centrum Transferu Technologii. Kontrakt opiewa na blisko 5 mln zł netto, a jego zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2014 roku.

Nowo powstały obiekt posłuży przede wszystkim celom badawczo-rozwojowym oraz dydaktycznym. Budynek Centrum składać się będzie z trzech kondygnacji, w tym jednej podziemnej oraz dwóch nadziemnych. Na parterze i I piętrze usytuowane zostaną sale laboratoryjne, badawczo-rozwojowe i biurowe oraz pokoje socjalne. W podpiwniczeniu budynku zaprojektowano pomieszczenia magazynowe i gospodarcze oraz laboratorium branży budowlanej. Nowoczesne Centrum ma sprzyjać współpracy środowiska naukowego, studentów oraz przedsiębiorców.

Prace budowlane
W ramach kontraktu firma Skanska zbuduje trzykondygnacyjny obiekt i wykona m.in. instalacje elektryczne i teletechniczne. Wykonawca zadba o przyłącze kablowe zasilania w energię budynku, przyłącze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie terenu wokół Centrum.- Powstający budynek zostanie odsunięty od parterowego skrzydła na odległość ok. 3 metrów, tym samym tworząc wewnętrzne patio przykryte szklanym dachem. Dzięki temu doświetlone zostaną pomieszczenia w istniejącym już budynku oraz korytarze w nowo powstającym Centrum -
wyjaśnia Grzegorz Pietrowski, Menadżer Projektu, Skanska.

- Dodatkowo, aby budynek wyglądał nowocześniej, niektóre jego sale zostaną doświetlone od góry zainstalowanymi w dachu świetlikami - dodaje Pietrowski.

Nowoczesny dźwig
Na potrzeby Centrum zaprojektowano specjalny dźwig do przewozu samochodów o udźwigu blisko 5 ton, który przewiezie samochody do garaży znajdujących się w piwnicach.

Budynek w liczbach:
* powierzchnia zabudowy - 643,30 m2
* powierzchnia użytkowa - ok. 1423,32 m2
* kubatura budynku -ok. 4485,00 m2
* Ilość kondygnacji - 3

Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regonie Działanie I.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*