10.02.2024

Litwa - Polska. Przygraniczne drogi będą jak nowe [wizualizacje]

W tym roku Dyrekcja Dróg Samochodowych Litwy zwraca większą uwagę na odnowę i rozwój infrastruktury granicznych odcinków dróg z Polską.

Dyrekcja podpisała już umowę na prace remontowe drogi w pobliżu przejścia granicznego Ogrodniki - Łoździeje. Zmodernizowany będzie także teren byłego przejścia granicznego.

Dyrekcja Dróg zamierza ponadto w tym roku podpisać umowę o finansowanie z programu INTERREG, która umożliwiłaby odnowienie kolejnego 10-kilometrowego odcinka pomiędzy Litwą a Polską.

Zgodnie z umową podpisaną w piątek, 09.02.2024r. przez Dyrekcję Dróg, na odcinku od Lazdijai-Akmeniai do granicy z Polską zostaną przeprowadzone główne remonty dróg. Wartość umowy o wykonanie robót wynosi 708.182 EUR z VAT, prace wykona spółka UAB „Parama”, która wygrała przetarg publiczny.

Ta sama spółka wygrywa ostatnio także niektóre przetargi na roboty drogowe w naszym rejonie.

Droga 7 metrów szerokości, po 2 pasy ruchu w obu kierunkach, ścieżka rowerowa

W ramach odnowienia tego odcinka przygranicznego planowany jest remont nawierzchni – projektowana szerokość jezdni wyniesie 7 m. Droga będzie miała 2 pasy ruchu w różnych kierunkach z bocznymi pasami bezpieczeństwa.

Na całej długości odcinka zaprojektowano wspólną ścieżkę pieszą i rowerową.

Na całym odcinku zaplanowano trzy wjazdy na tereny i cztery wyjazdy. Planuje się ułożenie pasa z łupanej kostki granitowej po prawej stronie drogi, przy zachowaniu istniejącej szerokości drogi i pozostawieniu możliwości zatrzymania się w celu zapewnienia ruchu, kontroli lub w inny sposób. Termin zakończenia robót wynosi 5 miesięcy od ich rozpoczęcia.

- Drogi graniczne i punkty kontrolne są jak wizytówka naszego kraju. Sytuacja na granicy litewsko-polskiej jest niewybaczalnie zła, dlatego poświęciliśmy jej wiele uwagi, aby nasze firmy i instytucje jak najszybciej przygotowały projekty poprawy stanu dróg i środowiska na granicy, przeznaczono na to dodatkowe środki finansowe. Prace były koordynowane ze stroną polską - mówi minister komunikacji Litwy Marius Skuodis.

Drogi Lazdijai - Galiniai - Burbiszki - Sankury oraz Alksnėnai - Puńsk

Litewska Dyrekcja Dróg planuje także wyremontować dwa kolejne odcinki dróg do granicy z Polską.

Od Łoździej do granicy z Polską planowana jest renowacja prawie 9-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 2511 Lazdijai- Galiniai i drogi regionalnej nar. 2654, od Senoji Radiškė do Nauji Alksnėnai - odcinek prawie 4 km.

Obecnie trwają prace projektowe tych odcinków, po ich ukończeniu, w II i III kwartale planowane jest ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót.

Krajowa droga regionalna nr 2511 Lazdijai–Galiniai - to odcinek o długości prawie 9 km od Łoździej do granicy litewsko-polskiej w gminie Sejny, a dalej biegnie od Burbiszek do Sankur w gminie Puńsk.

Po polskiej stronie gmina Puńsk zmodernizowała swój odcinek jesienią 2023 roku. Otrzymała na ten cel 98 procentowe dofinansowanie z Polskiego Ładu. Pieniędzy nie otrzymała natomiast gmina Sejn. Jest to leżący pośrodku litewsko - polskiego traktu 1,8 kilometrowy odcinek drogi.

Wójt gminy Sejny nie otrzymał pieniędzy i w poprzednim rozdaniu dofinansowania na odcinek biegnący przez teren gminy.

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, wiadomo bowiem, że nie wszystkie wnioski samorządów mogą zostać uwzględnione, gdyby nie fakt, że ten odcinek drogi przygranicznej od kilku lat znajduje się w międzyrządowym (Polska –Litwa) porozumieniu dotyczącej skoordynowanej poprawy stanu transgranicznych lokalnych dróg na polsko - litewskim pograniczu.

Wójt gminy Sejny stara się zatem ponownie o pieniądze na brakujący odcinek w jego gminie. Tym razem jest nadzieja, że pieniądze otrzyma.

- Możemy liczyć na 98 - procentową dotację na ten cel. To ważne, bo ceny robót drogowych są wręcz kosmiczne. Szacujemy, że przebudowa tego odcinka może kosztować 5 mln złotych – informował jesienią ub. roku radnych wójt Dariusz Łostowski.

Po zakończaniu modernizacji dróg po obu stronach granicy poprawią się warunki podróżowania w celach gospodarczych i turystycznych.

Z kolei litewska droga rejonowa w rejonie Kalvarija nr 2654 Senoji Radiškė–Naujieji Alksnėnai biegnie do granicy z Polską we wsi Krejwiany ( gm.Puńsk). Po polskiej stronie od Puńska przez Krejwiany do granicy z Litwą droga była modernizowana przed 20 laty. Wójt gminy Puńsk Witold Liszkowski rozważa zatem możliwość jej poprawy w 2025 roku.

Infrastruktura graniczna po stronie litewskiej na przejściu Ogrodniki - Łoździeje

Litewska Dyrekcja Punktów Kontroli Granicznej przygotowała projekt rozbiórki budynków i naprawy infrastruktury. Otrzymano już dokument zezwalający na budowę.

Większość obiektów przewidzianych do rozbiórki w ramach projektu została rozebrana w 2023 roku. Pozostałe obiekty zostaną niebawem rozebrane i powstaną tam nowe parkingi, stacje ładowania samochodów elektrycznych, przebudowana zostanie istniejąca wiata i powstanie punkt kontrolny, w razie potrzeby tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, monitoring wizyjny oraz zostaną zainstalowane nowe systemy oświetlenie terenu. Na ten cel dostępne są dodatkowe środki finansowe. Zakończenie prac ma nastąpić do końca tego roku.

Droga do Kopcowa (Kapčiamiestis)

Również w tym roku litewska Dyrekcja Dróg wspólnie z rejonem Łoździejskim oraz wraz z partnerami z powiatu sejneńskiego ( gmina, powiat), liczą na realizację projektu o wartości ponad 6 mln euro w ramach programu INTERREG - jeśli złożony wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Te drogi po obu stronach granicy są w bardzo złym stanie. Na trasie do Kopcowa w latach 2006-2007 znajdowało się turystyczne przejście graniczne Berżniki-Kapciamiestis, a po wejściu Polski i Litwy do strefy Schengen droga stała się otwarta dla podróżnych i znajduje się obecnie w fatalnym stanie.

Po stronie polskiej planowana jest modernizacja drogi powiatowej Giby - Berżniki na odcinku Kukle- Berżniki oraz gminnej Berżniki - Kopcowo. Tę drogę żwirową, biegnącą z Berżnik do granicy z Litwą do i Kapciamiestis gmina obecnie od czasu do czasu tylko wyrównuje.

Tymczasem na gruntowną modernizację 1,5 km odcinka Berżniki - Kopcowo gmina Sejny musiałby dołożyć ponad milion złotych. Nie ma takich pieniędzy. Nadzieja zatem we wspólnym projekcie.

W ramach tego projektu naprawiony zostanie po stronie litewskiej 10-kilometrowy odcinek drogi Leipalingis–Kapčiamiestis–Kauknoris. Projekt będzie częściowo finansowany ze środków unijnego programu INTERREG, pozostała część - z zatwierdzonego na ten rok budżetu ogólnego Programu utrzymania i rozwoju dróg litewskich.

- Renowacja infrastruktury granicznej jest szczególnie ważna nie tylko dla wzmocnienia współpracy z krajami sąsiadującymi, ale także dla reprezentowania naszego kraju. Dysponujemy ograniczonymi środkami finansowymi na rozwój litewskiej infrastruktury drogowej, ale staramy się je wykorzystywać racjonalnie i przemyślanie, poszukujemy też dodatkowych źródeł finansowania. W tym roku, po kilkuletniej przerwie, mamy nadzieję wykorzystać możliwości programu INTERREG, co znacząco przyczyni się do poprawy infrastruktury granicznych odcinków dróg - mówi Marius Švaikauskas, dyrektor generalny litewskiej Dyrekcji Dróg.

Drogi wstydu

- Rejon Łoździejski to wyjątkowy teren, strategicznie ważny zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i turystyki. Sam odcinek granicy z Polską liczy prawie 100 km. Znajdujący się na terenie naszego rejonu punkt kontroli granicznej Lazdijai-Aradnykai, droga Lazdijai-Galiniai oraz droga z Kapčiamiestis przez Kauknoris do Polski stały się już wstydem nie tylko dla powiatu łoździejskiego, ale i całej Litwy. Przez wiele lat nie słuchano naszych argumentów i próśb o kapitalne remonty. Jednak dzięki konsekwencji udało nam się zidentyfikować największe problemy, rozwiązać wszelkie kwestie prawne dotyczące własności gruntów i innych nieruchomości, przygotować projekty, znaleźć źródła finansowania, przygotować i przeprowadzić zamówienia publiczne oraz wiele innych ważnych zadań, dzięki czemu możemy obecnie cieszyć się pracą, widoczną dla każdego gołym okiem - mówi mer rejonu płoź powiatu łoździejskiego Ausma Miškinienė.

Via Baltica, modernizacja przejścia granicznego Kalwaria

W tym roku litewska Dyrekcja Dróg planuje rozpocząć prace związane z przebudową ostatniego odcinka Via Baltica” Mariampol - Budzisko, którego zakończenie zaplanowano na przyszły rok. Ostatni odcinek drogi „Via Baltica” po stronie litewskiej, który nie został jeszcze wyremontowany, zlokalizowany jest w pobliżu polskiej granicy.

Podczas przebudowy tej części zakrojone na szeroką skalę prace będą prowadzone także na przejściu granicznym Kalvarija, polegające na zasadniczym remoncie infrastruktury przejścia granicznego: wybudowana zostanie 4-pasmowa autostrada, a będące częścią obecnie istniejącej trasy graniczne obiekty infrastruktury zostaną rozebrane i wyremontowane. Powstanie wiadukt zapewniający swobodne przemieszczanie się pomiędzy przeciwległymi stronami autostrady, odnowiona zostanie nawierzchnia parkingów na terenie przejścia granicznego, zainstalowane zostanie nowoczesne oświetlenie.

Przy dojazdach do punktu zaplanowano parking dla pojazdów lekkich i ciężkich o powierzchni 5,5 hektara, spełniający europejskie standardy, z kamerami bezpieczeństwa, toaletami itp.

Po zakończeniu przebudowy ostatniej, czwartej części Via Baltica, droga prowadząca z Mariampola do Polski zostanie przebudowana na czteropasmową autostradę spełniającą najwyższe standardy i z imponującą infrastrukturą.

WYG

Źródła, fot; grafika: Ministerstwo Transportu RL; Litewska Dyrekcja Dróg

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*