18.01.2024

Litwa. Prawie 900 mln euro na modernizację dróg, w tym Kowno - Mariampol - Suwałki

Na Litwie, liczącej niespełna 3 miliony mieszkańców, szykuje się w tym roku dużo prac modernizacyjnych dróg. Będą utrudnienia na szeregu odcinkach dróg, ale potem poprawi się komfort i bezpieczeństwo jazdy.

W środę,17 stycznia litewski rząd zatwierdził kosztorys wykorzystania środków Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg (KPPP), według którego na drogi w tym roku przeznaczono 583,2 mln euro plus dodatkowe 40 milionów euro na finansowanie remontów kapitalnych autostrady A14 Wilno – Utena.

- W tym roku do najważniejszych priorytetów należy remont autostrady Utena, a także realizacja innych projektów strategicznych oraz dalsze utrzymanie mostów i wiaduktów w kraju. Dodatkowe środki pozwolą nam wreszcie rozpocząć prace nad betonową drogą Utena, zwaną najgorszą w kraju: planujemy przebudowę prawie 30-kilometrowego odcinka Molėtai – Utena oraz rozpoczęcie przebudowy pozostałego odcinka Wilno – Moltai - informuje minister komunikacji Marius Skuodis.

- Ponadto – aby wyremontować kilkadziesiąt mostów i wiaduktów, dokończyć najbardziej skomplikowany technicznie i najdłuższy odcinek odcinka Via Baltica w okolicach Mariampola - planujemy rozpocząć prace modernizacyjne na ostatnim, czwartym odcinku w kierunku granicy z Polską - dodaje minister komunikacji.

Środki na drogi rozdzielane są w proporcjach określonych w ustawie o finansowaniu KPPP: 67 proc. przeznacza się na finansowanie dróg i innych potrzeb o znaczeniu państwowym, a 33 proc. na drogi o znaczeniu lokalnym. Wynosi to odpowiednio 363,9 mln euro dla państwowych dróg i prawie 179,3 mln euro na drogi lokalne.

Prawie 226 mln euro zaplanowano na rozwój sieci drogowej o znaczeniu krajowym, z czego 102,8 mln euro przeznaczane jest na projekty strategiczne. Największą kwotę - 62,8 mln euro - przewidziano na przebudowę dwóch prawie 28-kilometrowych odcinków głównej drogi Via Baltica Kowno - Mariampol -Suwałki. Na remont kapitalny dwóch odcinków autostrady Utena na odcinku Molėtai – Utena o długości prawie 30 km przeznaczono 6,3 mln euro.

Na odbudowę dróg i mostów, ich remonty proste i kapitalne przeznaczono 100,5 mln. euro. Za te środki planowana jest przebudowa 45 mostów, w tym jednego w 2023 roku. w 2024 r. rozpoczęto przebudowę 31 mostów i 13 mostów. w obiektach startowych.

Na autostradzie A1 Wilno–Kłajpeda remontowanych będzie 11 odcinków o łącznej długości ok. 27 km, a na drodze A2 Wilno–Poniewież – 4 odcinki o łącznej długości ok. 13 km.

15 mln przeznaczono na montaż inżynieryjnych zabezpieczeń ruchu (przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, skrzyżowania).

Drogi żwirowe

7,7 mln euro euro przewidziano na asfaltowanie dróg szutrowych. Realizacja tego programu przebiega w latach 2018-2024, W trakcie jego realizacji wyasfaltowano już około 1400 km dróg krajowych o nawierzchni żwirowej, a także rozpoczęto nowy program. Po dokonaniu oceny zidentyfikowano 384 odcinki (około 1400 km z istniejących 5400 km). Nowe listy priorytetów dróg szutrowych zostaną opracowane z uwzględnieniem odcinków dróg przeznaczonych do asfaltowania, uszeregowanych według pierwszeństwa przez gminy.

Na pozostałe projekty (oznakowanie poziome, system informacji o ruchu drogowym i modernizacja skrzyżowań sterowanych sygnalizacją świetlną) przewidziano prawie 7 mln. euro oraz na inne wydatki, w tym projekty instalacji energii elektrycznej na drogach o znaczeniu krajowym itp. - 26,7 mln euro.

Drogi lokalne

Na drogi o znaczeniu lokalnym przeznaczono 16,1 mln środków euro.

Pieniądze przyznano na drogi o znaczeniu lokalnym dla państwa w gminach Alytus, powiat Biržai, Kownu, Kłajpedzie, rejonowi Kretinga, miastom Poniewieżys, Szawle, rejonowi Tauragskiemu oraz Wilnu.

3,3 mln przeznaczono na drogi o znaczeniu lokalnym w gminach uzdrowiskowych Birsztany, Druskienniki, Połąga i Neringa. 159,9 mln euro na drogi o znaczeniu lokalnym zarządzane przez inne gminy.

W 2024 r. w porównaniu do 2023 r. łączne finansowanie sektora drogowego wzrasta o 109,1 mln - do 882,3 mln euro. Duża część to pozyskane fundusze unijne.

W ubieglym roku na sektor drogowy przeznaczono łącznie 773,2 mln euro.

WYG

Źródło i fot: Ministerstwo Komunikacji RL

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*