23.01.2024

Nowoczesne drogi z programu Polska Wschodnia. Nie ma wśród nich dróg na Suwalszczyźnie

Ogłoszono wyniki naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu „Infrastruktura drogowa” w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Łączna wartość projektów wybranych do dofinansowania to blisko 2,8 mld zł, w tym ponad 2,3 mld zł stanowi wsparcie z UE.

Inwestycje dotyczyć będą dróg wojewódzkich Polski Wschodniej. Zapewnią one lepszą jakość połączeń do europejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz ważnych węzłów logistycznych (przejść granicznych, terminali intermodalnych, węzłów kolejowych). Ułatwią wykonywanie codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego. Budowa obwodnic umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu.

Budżet naboru wyniósł 2 mld 374 mln zł. O wsparcie mogły się ubiegać samorządy województw Polski Wschodniej, jako zarządcy dróg wojewódzkich.

Nabór przeprowadziła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucja Pośrednicząca w programie FEPW.

Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie w regionie północno - wschodnim:

Województwo Podlaskie

Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688. Koszt -298 657 780,08 zł, w tym dofinansowanie - 253 859 113,06  zł

Województwo Warmińsko-Mazurskie

1. Rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn - wschodnia granica województwa, na odcinkach DW 592 (Giżycko-Ketrzyn), DW 655 (Mazuchówka-Olecko), DW 653 (Olecko-gr. województwa podlaskiego- z rekomendowanym dofinansowaniem 633,3 mln zł ( koszt - 745 081 833,19 zł)

2. Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn - z rekomendowanym dofinansowaniem 253,9 mln zł (koszt -303 977 680,80 zł)

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz regionalnym mazowieckim (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów).

Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 2,64 mld euro.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*