19.01.2024

PEC w Suwałkach wybuduje dwa kotły na biomasę. Będziemy zdrowsi i bogatsi po ucieczce od węgla

Za dwa lata, kiedy PEC wybuduje dwa kotły na biomasę, a po sąsiedzku powstanie spalarnia odpadów komunalnych PGO, wykorzystanie węgla do produkcji ciepła i energii elektrycznej w Suwałkach wynosić będzie tylko 10 proc.

Obecnie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wykorzystuje dwa kotły parowe – jeden opalany jest węglem, a drugi, oddany przed kilkoma laty – biomasą.

- W ubiegłym roku spaliliśmy 65 tys. ton węgla, w związku z czym za wykup uprawnień do emisji CO2 (dwutlenku węgla) musieliśmy  zapłacić ponad 20 mln zł – mówi Michał Buczyński, prezes PEC.  – Po wybudowaniu kolejnych dwóch kotłów na biomasę, zużycie węgla spadnie do 20 tys. ton. To oraz oddanie do użytku spalarni odpadów będzie krokiem wieńczącym odchodzenie od węgla, kończącym proces dekarbonizacji w naszym mieście – dodaje.

Budowa dwóch nowych kotłów parowych na biomasę zasilających turbozespół Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej kosztować będzie ponad 130 mln zł. Aż 105 mln zł pochodzić będzie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomnijmy, że NFOŚiGW na spalarnię odpadów komunalnych w Suwałkach przeznaczył 128 mln zł, a na niedawno oddaną do użytku w PGO nowoczesna linię do segregacji odpadów – 33 mln zł.

- W sumie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy w ostatnim czasie ćwierć miliarda złotych – nie kryje zadowolenia Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. - Dzięki tym pieniądzom mieszkańcy mniej zapłacą za odpady i ciepło, a miasto - także za energię elektryczną, której producentem jest PEC. Nasza spółka będzie mogła stawać do przetargów na dostawę energii do szkół, urzędów, instytucji ogłaszanych przez Miasto Suwałki.

Na projekt pod nazwą „Budowa kotłowni wyposażonej w kotły biomasowe parowe zasilające istniejący turbozespół i wymiennik podturbionowy w PEC w Suwałkach Sp.  z o.o.”, który  obejmuje kompleksową realizację, tj. zaprojektowanie, budowę, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kotłowni biomasowej parowej, która będzie stanowić integralną część Ciepłowni Głównej, z NFOŚiGW zotało pozyskanych 55 mln zl dotacji i 50 mln zl niskooprocentowanej pożyczki  .

- Już mamy ogłoszony przetarg na tę inwestycję z terminem otwarcia ofert na koniec lutego. Chcemy na przełomie marca i kwietnia podpisać umowę z wybranym wykonawcą – mówi Michał Buczyński. - Zakończenie tej inwestycji planowane jest na początek 2026 roku. Szacujemy, że całość prac pochłonie 135 mln zł.

 


Projekt przewiduje budowę nowej kompletnej instalacji obejmującej m.in.: budowę dwóch (bliźniaczych) nowych kotłów parowych, o parametrach podobnych do kotła, który już działa w Suwałkach,  z przedpaleniskami opalanymi biomasą w formie zrębków drzewnych i produkujących parę dla potrzeb istniejącego turbozespołu o mocy 7,35 MWe.

Realizacja kolejnej inwestycji z wykorzystaniem biomasy oraz planowanej spalarni pozwoli na ograniczenie spalania węgla w ciągu roku do poziomu 10 proc. zapotrzebowania na ciepło oraz w 100 proc. dla produkcji energii elektrycznej, bowiem kotły na biomasę calkowicie zastąpia kogeneracyjny kocioł opalany węglem.

Odejście od węgla powinno skutkować dla suwalczan zdrowszym powietrzem i niższymi rachunkami za ciepło i prąd.

Wojciech Drażba

Fot. Suwalki24.pl

 

udostępnij na fabebook
Skomentuj:
nick*
komentarz*